De beste PMO
voor je organisatie?

 • Vergelijk meer dan 25 PMO aanbieders
 • Persoonlijk advies van dé PMO experts van Nederland
 • Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest
 • Snel 3 offertes van de beste PMO aanbieders
klantenreview Kitty van Balen
"Ik kon de adviseur altijd bellen met vragen, hij nam alle tijd en had verstand van zaken." Kitty van Balen – Frankeland
Marco (mister arbo 🎓)
Hero Marco 01
Als enige 100% onafhankelijk
10x sneller dan zelf doen
21.462+ klanten gingen je voor
Reviews inladen…

Alles wat je moet weten over Preventief Medisch Onderzoek

Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers. Het Preventief Medisch Onderzoek is hier het perfecte startpunt voor. Maar wat is het precies en is dit eigenlijk verplicht? Op deze pagina vertellen we je alles over het PMO, of voluit: Preventief Medisch Onderzoek.

Heb jij na het lezen van deze pagina toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inhoudsopgave
 • Inhoudsopgave aan het ophalen...

Wat is een PMO?

De afkorting PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek.

Dit onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van je medewerkers in kaart. Die risico’s kunnen te maken hebben met het werk, maar ook met de privé-situatie van de medewerker, of met de leefstijl. Als werkgever wil je natuurlijk dat je medewerker goed omgaat met zijn of haar eigen gezondheid, maar je invloed hierop is meestal beperkt. Via een goed PMO kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie, tips en tricks geven hoe het beter kan en hen positief stimuleren te werken aan hun eigen gezondheid. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, maar ook vaak productiever en dat is voor jou als werkgever van belang.

Het verschil tussen PMO en PAGO

PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers.

Een PAGO is vooral bedoeld om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Een PMO kijkt meer naar de algehele gezondheid van je medewerkers. Dus niet alleen op de risico’s binnen het werk, maar juist ook naar iemands levensstijl en conditie. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Als werkgever maak je een keuze tussen het aanbieden van een PAGO of een PMO. Tegenwoordig kiezen organisaties er steeds vaker om een PMO aan te bieden, omdat dit onderzoek een volledig inzicht in je eigen gezondheid en conditie goed past binnen het huidige gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheidsstrategie van organisaties.

Er zijn vier belangrijke verschillen tussen PMO en PAGO:

 1. Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Bij een PAGO is dit niet het geval.
 2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
 3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
 4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

PMO

Bekijkt de algehele gezondheid van de medewerkers en gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress.

PAGO

Uitsluitend gericht op risico’s die te maken hebben met werk

 

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip van Bob
In mijn dagelijkse powertip vertel ik wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over Arbo, Verzuim en HR. We helpen tienduizenden klanten en ik stuur je mijn belangrijkste learnings, tips en eye-openers. Ontdek wat elke HR-professional moet weten en voorkom de allergênantste fouten:

 • De 5 dingen die niet mogen ontbreken in je arbo- en verzuimbeleid
 • De bla bla van PSA
 • Dingen die je vooral NIET moet vragen aan je zieke medewerker
“Jouw mail is de enige waar ik blij van word!” – Ben van Rooij
“Elke dag zet je me weer aan tot nadenken. Geweldig! Een groot fan.” – Margot de Wit
“Ge-wel-dig Bob!!!” – Herwin Schrijver

Powertips

Waarom een PMO?

Wettelijk verplicht

Het aanbieden van regelmatig medisch onderzoek aan je medewerkers is verplicht volgens de Arbowet. Al vanaf de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in 2002, is het regelmatig aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers wettelijk verplicht.

Een PMO geeft je medewerkers meer inzicht in hun eigen gezondheid en de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. De belangrijkste reden om de PMO wettelijk verplicht te maken, is om de kans op risico’s en langdurig verzuim te verkleinen.

Medewerkers zijn niet verplicht om deel te nemen aan een medisch onderzoek, deelname is vrijwillig. Er kan wel een verplichting bestaan op grond van een wet of de CAO per branche of sector.

In de Arbowet staat letterlijk: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Wanneer is een medewerker verplicht om deel te nemen aan het PMO?

Bepaalde branches, zoals de bouw, scheepvaart, luchtvaart en andere vervoersbedrijven met fysiek zware beroepen dienen altijd een fysiek medisch onderzoek aan te bieden. Soms maakt ook psychisch onderzoek deel uit van een PMO, bijvoorbeeld bij beroepen waarbij de psychische belasting zwaar is (denk aan politie, sociaal werkers etcetera).

Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel zijn van PMO. Dit hangt af van het beroep van de werknemer. Een chauffeur of piloot mag bijvoorbeeld geen hartfalen ontwikkelen of slechter gaan zien.

Wat heb je als werkgever aan een PMO?

De uitkomst van het onderzoek valt grotendeels onder de privacywet en hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever. Alleen als de werknemer dit wil, bespreekt hij de uitkomst van het onderzoek met de werkgever. De bedrijfsarts mag geen persoonlijke gegevens doorgeven. Hij mag alleen integrale gegevens en eventuele geconstateerde beroepsziektes doorgeven aan de werkgever.

Maar, als werkgever ontvangt je vanaf 15 deelnemers meestal wel een organisatierapportage. Hierin staan nooit persoonlijke gezondheidsgegevens van een werknemer, maar het geeft wel een prima beeld hoe de organisatie er qua gezondheid gemiddeld voor staat. Dit levert concrete input voor het gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kun je de uitkomsten vertalen naar maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E. Doe je dit goed en continu, dan helpt een PMO je bij het voorkomen van verzuim.

Voor je medewerkers heeft een PMO ook vele voordelen: elke medewerker ontvangt een concreet rapport over zijn of haar gezondheid. Dit wordt weergegeven ten opzichte van een groep vergelijkbare mensen. Een persoonlijk verbeterplan (‘wat moet je doen om je bloeddruk weer in balans te krijgen?’), soms met e-learnings, coaches of een directe doorverwijzing naar een specialist maakt het geheel voor de medewerker compleet. Deze terugkoppeling kan zowel digitaal als in een persoonlijk gesprek.

Wie betaalt het PMO?

Een medisch onderzoek (een PMO of PAGO) moet volgens artikel 18 van de Arbowet door de werkgever worden aangeboden aan werknemers en de werkgever dient de kosten van dit preventief medisch onderzoek ook geheel te betalen.

Sommige verzuimverzekeraars stimuleren werkgevers door (een deel van) de kosten voor het PMO voor hun rekening te nemen. Het is immers ook in het belang van deze inkomensverzekeraar dat werknemers gezond – en dus aan het werk – blijven.

Houd het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de gaten, dit is een jaarlijkse subsidiepot, die helaas altijd snel weer leeg is.

 

Hoe vaak moet ik een PMO uitvoeren?

Er is geen termijn vastgesteld hoe vaak je een medisch onderzoek moet aanbieden, dit mag je als werkgever dus zelf bepalen. Baseer je hiervoor op de aard van het werk en de gezondheidsrisico’s dat het werk met zich meebrengt. Een veelgebruikte periodieke cyclus voor het aanbieden van het onderzoek is driejaarlijks, maar er zijn ook veel bedrijven die het elke twee jaar of zelfs jaarlijks doen.

Soms is medisch onderzoek en de frequentie ervan in de cao is opgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gezondheidsrisico’s binnen het werk hoger zijn dan gemiddeld. Als dit zo is, ben je als werkgever verplicht je hieraan te houden.

Met andere woorden: het is de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en of dit in de vorm van Pago of PMO is, wordt niet benoemd. Welk onderzoek je verplicht bent aan te bieden aan je werknemers hangt af van het beroep en de situatie op de werkvloer en wordt vastgelegd in de RIE. Hierbij worden de termen PMO en PAGO vaak door elkaar gebruikt.

Welk PMO heb ik nodig?

Het soort PMO verschilt per branche. De inhoud van het PMO bepaalt de werkgever in overleg met de bedrijfsarts of arbodienst. Er is altijd een basisonderzoek, dat aangevuld kan worden met extra onderzoeken. Welke aanvullende onderzoeken relevant zijn, hangt ook samen met bijvoorbeeld beroepsgroepen, beroepsziekten of bepaalde wensen van werkgever.

Waar moet ik aan denken bij een PMO? Onze PMO checklist biedt uitkomst!

Ben je voor jouw organisatie op zoek naar een PMO? Ons advies: ga nooit voor de eerste die je tegenkomt, de hoogste in Google of de goedkoopste aanbieder.

Denk eerst na over wat jij en je medewerkers eigenlijk van het PMO verwachten. Zijn er speciale risico’s waar in elk geval naar gekeken moet worden? Wat mag het kosten en vooral: wat moet het opleveren? Om een goed beeld te krijgen van wat een PMO je allemaal te bieden heeft, geven we je een korte checklist waar je op kan letten bij het zoeken naar de juiste PMO aanbieder.

Wat wil je eigenlijk onderzoeken?

1

Een goed opgezet en uitgevoerd PMO kan de medewerker, maar ook de werkgever veel relevante informatie opleveren. Maar dan moet je het PMO wel serieuze aandacht geven en de juiste dingen onderzoeken. De eerste stap is te bepalen wat jij belangrijk vindt binnen dit onderzoek.

Denk daarom eens na over de volgende vragen:

 • Waarom bied ik dit PMO aan?
 • Staan er in de RI&E risico’s die ik wil laten onderzoeken?
 • Hoe zorg ik dat medewerkers gaan deelnemen?
 • Welke onderwerpen wil ik meenemen in de digitale vragenlijst?
 • Wat wil ik de medewerkers aanbieden als de uitkomsten bekend zijn?
 • Welke rapportage en advies verwacht ik op organisatieniveau?

De OR heeft instemmingsrecht over de opzet en uitvoering van een gezondheidsonderzoek. Betrek hen daarom vroegtijdig bij je plan om een PMO te laten uitvoeren. Draagvlak van de OR zorgt ook zeker voor vertrouwen in het PMO en een groot aantal deelnemers.

Wat verwacht je van de samenwerking met de PMO aanbieder?

2

Wil je samenwerken met een PMO aanbieder die actief met je meedenkt en je gevraagd en ongevraagd van advies voorziet? Of wil je een aanbieder die zich alleen richt op het uitvoeren van het PMO en verder vrij weinig van zich laat horen? Iets er tussenin kan natuurlijk ook.

Om een aanbieder te selecteren die goed bij jouw behoeften past, is het belangrijk om het gesprek over hun werkwijze aan te gaan:

 • Heb je een vast contactpersoon?
 • Zijn er vaste contactmomenten?
 • Hoe zorgen ze ervoor dat ze jouw organisatie goed leren kennen?
 • Hoe pro-actief is de aanbieder in de communicatie en in de samenwerking?
 • Hoe krijgt de medewerker de uitslagen van het onderzoek te horen?
 • Welke terugkoppeling, rapportage en advies krijg jij als werkgever?

Heeft de PMO aanbieder ervaring binnen jouw branche?

3

De inhoud van een PMO wordt vaak afgesteld op de risico’s die zijn benoemd in de RIE. Het is daarom belangrijk dat de aanbieder ervaring heeft met soortgelijke risico’s. Vanuit deze ervaring kan de aanbieder beter met je meedenken en je adviseren over de resultaten en de opvolging. Vraag dus gerust naar relevante referenties of een geanonimiseerd voorbeeld rapport van een vergelijkbare werkgever.

Wat ga je doen na het PMO?

4

De uitkomsten van een PMO kunnen voor de medewerker confronterend zijn. Vaak zet de uitslag de medewerker in beweging om met zijn of haar eigen gezondheid aan de slag te gaan. Wil je hen als werkgever een steuntje in de rug geven? Daarbij kun je denken aan coaching, een stoppen met roken training, een bijdrage voor de sportschool of loopbaanadvies.

Daarnaast krijg je als werkgever ook inzicht in de gemiddelde gezondheid van je medewerkers. Met heldere rapportages weet je op welke onderwerpen je gericht actie kunt ondernemen om écht met de gezondheid van je medewerkers aan de slag te gaan. Daarmee maak je uiteindelijk de hele organisatie gezonder en productiever.

Hoe krijgen medewerkers terugkoppeling?

5

Als werkgever krijg je natuurlijk niet per medewerker inzicht in hun eigen resultaten. Privacy-regels schrijven voor dat je vanaf 15 deelnemers een groepsrapportage kunt maken, maar de uitkomst mag dan niet herleiden zijn naar een individuele deelnemer. Als de populatie groot genoeg is krijg je in deze rapportage onder andere de uitslagen per team, afdeling, geslacht, leeftijdsklasse, functiegroep en natuurlijk voor de organisatie als geheel.

De medewerkers zelf krijgen wel inzicht in hun persoonlijke resultaten. Je kunt dit op verschillende manieren doen:

 • Digitaal, na het invullen van de digitale ePMO.
 • Persoonlijk, na de fysieke health check (door arts, verpleegkundige of vitaliteitscoach).
 • Digitaal, nadat alle onderzoeksuitslagen binnen zijn.
 • Persoonlijk, als alle onderzoeksresultaten binnen zijn.

De impact van het onderzoek kan best groot zijn voor de medewerker, zeker als de uitkomst niet positief is. Tegelijkertijd wil je ook dat de medewerker waar mogelijk in beweging komt om met zijn of haar eigen gezondheid en inzetbaarheid aan de slag te gaan. Een persoonlijke terugkoppeling werkt dan eigenlijk altijd beter dan digitale feedback. De medewerker kan dan gelijk zijn of haar vragen stellen aan een specialist en in een vertrouwelijke omgeving de te nemen stappen bespreken.

Advies nodig?

Elke PMO aanbieder werkt met zijn eigen tarieven, waardoor je het beste een aantal aanbieders met elkaar kan vergelijken. Wil je deze verschillen op een overzichtelijke manier met elkaar vergelijken? Bij HR Navigator selecteren we aan de hand van jouw behoeften de drie beste aanbieders voor jouw situatie en zetten alle mogelijkheden en kosten op een overzichtelijke manier voor je in een rapport. Op deze manier vergelijk je snel en efficiënt de best passende aanbieders voor jouw PMO.

Wat kost een arbodienst?

Wat kost een PMO?

De kosten van een PMO verschillen enorm per onderzoek en wat je onderzocht wil hebben.

Een PMO onderzoek begint eigenlijk altijd met een digitale vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Ook het fysieke en soms ook psychisch onderzoek dat daarna volgt, kent grote verschillen. Wat je wil meenemen is daarom vooral afhankelijk van je doelstellingen, de risico’s en je budget. Want de kosten van een PMO lopen uiteen van een paar tientjes voor een basale digitale check tot vele honderden euro’s voor de meest complete pakketten.

Maar, als je je bedenkt dat een zieke medewerker al snel honderden euro’s euro per dag kost en je met een preventief onderzoek mogelijke langdurige uitval kunt voorkomen, dan is investeren in een PMO natuurlijk altijd zinvol.

Wat staat er in een PMO offerte?

Wil je een Preventief Medisch Onderzoek laten uitvoeren en ben je op zoek naar de juiste aanbieder? Dan is het handig om te weten wat er in de offerte staat, zodat je weet wat je kan verwachten en ook alvast kan nadenken over wat voor jou belangrijk is binnen zo’n onderzoek.

Wat is voor jou belangrijk bij een PMO? Laat je dit volledig over aan je arbodienst of bedrijfsarts? Of wil je zelf van te voren al een beeld hebben hoe je dit gaat laten uitvoeren? In het geval van het laatste, neem de volgende aspecten in ieder geval ter overweging mee:

Je RI&E

In de RI&E staan alle risico’s benoemd die gelden voor de organisatie, de werkplekken en de omgeving. Hierin worden ook specifieke blootstellingsrisico’s benoemd en soms zelfs al welke specifieke onderzoeken je moet uitvoeren, bijvoorbeeld:

 • een longtest;
 • een bloedonderzoek (bij specifieke blootstellingsrisico’s);
 • oogonderzoek (voor beeldschermwerkers);
 • onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (bij werkdruk en stress);
 • urineonderzoek.

Staan deze onderzoeken niet benoemd, vraag dan aan de bedrijfsarts of je arbodienst advies over de inhoud voor een gezondheidsonderzoek specifiek voor jouw organisatie.

Bespreek de PMO met de OR

Officieel moet je ondernemingsraad (OR) instemming geven op het laten uitvoeren van een gezondheidsonderzoek. Betrek hen daarom in een vroeg stadium en laat de OR meedenken over het juiste moment en de inhoud van het PMO. Zij hebben veel kennis over wat er werkelijk gebeurt op de werkvloer. Ook als je streeft naar maximale deelname is het goed de OR te activeren. Als zij het onderzoek stimuleren, dan zorgt dat nét weer voor een paar procent extra deelnemers.

Doe zelf onderzoek naar de mogelijkheden

Kijk eens naar vergelijkbare organisaties om erachter te komen hoe zij een PMO uitvoeren. Welke risico’s laten zij onderzoeken, en welke onderzoeken passen ze hie toe? Op deze manier kun je verschillende PMO offertes met elkaar vergelijken, om erachter te komen wat het beste bij jouw wensen past.

Aanpak van het onderzoek

Een PMO is er in vele vormen. Tegenwoordig begint het eigenlijk altijd met een gerichte digitale vragenlijst. Wellicht is deze vragenlijst in eerste instantie voldoende en wacht je de resultaten af om te bepalen of vervolgonderzoek nodig is. Zijn er binnen je organisatie risico’s waarvoor je sowieso een fysiek onderzoek wilt inzetten? Vaak wordt het dan een combinatie van beide, dus een digitale vragenlijst en een fysiek onderzoek.

Denk ook alvast na over hoe je de rapportage opgeleverd wil krijgen en hoe je de medewerker terugkoppeling geeft op hun eigen persoonlijke resultaten. En is dit een eenmalig onderzoek of wil je dit periodiek herhalen om de voortgang te meten? En wil je hier ook het medewerkersonderzoek in meenemen? Allemaal vragen die meer inzicht geven in de aanpak van het PMO.

Opvolging van het onderzoek

Hoe is de opvolging van het PMO? Ga je individuele interventies, sportscholen en cursussen faciliteren, ga je workshops voor teams organiseren? Of gaat het je puur om de uitslag en de inzichten? Het kan ook dat je op basis van de uitslag professionele begeleiding wilt en advies over de opvolging van de resultaten van het PMO.

Klanten over HR Navigator

“Snel geholpen, goede tips voor de gesprekken, en een duidelijk overzicht van arbo aanbieders.”

Hania Khan
Hania Khan HR Generalist Dedalus Healthcare
Lees verder

“Volledige ontzorging, hele goede dienstverlening.”

Annemiek van der Meijden
Annemiek van der Meijden HR Adviseur New Retail Company
Lees verder

“Fijn. Neemt uitgebreid de tijd om je situatie te snappen en je te adviseren.”

Joep Roovers
Joep Roovers HRM adviseur GGD Zeeland
Lees verder
Waar let je op bij het kiezen van een arbodienst?

Hoe kies je de juiste PMO partner?

Veel werkgevers kiezen ervoor om zich bij de uitvoering van de PMO te laten ondersteunen door een externe deskundige. Geen slecht idee, want vaak bezitten ze niet over de juiste kennis en de verplichtingen die hierbij horen. Je laten bijstaan door een externe deskundige die hier dagelijks mee bezig is, gaat je veel tijd (en frustratie) schelen.

Een geschikte PMO aanbieder selecteren is ingewikkeld en tijdrovend. Het is immers niet iets wat je elke dag doet. Want hoe vind je een geschikte PMO aanbieder uit meer dan 50 leveranciers?

En hoe voorkom je dat je je laat misleiden door glanzende brochures of mooie verkoopverhalen? Want het laatste dat je wilt is een aanbieder die jouw bedrijf helemaal niet snapt of de verkeerde diensten aanbiedt.

HR Navigator hielp al meer dan 21.462 organisaties bij het vinden van een passende PMO aanbieder. Daarom weten we precies wat dienstverleners wel en niet te bieden hebben.

Hoe werkt HR Navigator?

Vind makkelijk en snel een PMO-aanbieder die bij jou past
Jij vertelt wat je zoekt
Wij kiezen de 3 beste aanbieders
Je krijgt 3 offertes

Hoe het werkt?

Wij brengen eerst je wensen in kaart en selecteren daarna de drie best passende aanbieders. Hier vragen we uitgebreide informatie op.

Je ontvangt van ons een vergelijking inclusief 3 maatwerkoffertes en gaat zo goed voorbereid in gesprek met deze aanbieders. We helpen je ook om de juiste vragen te stellen. Zo kun je echt een onderbouwde keuze maken.

Gratis, snel en onafhankelijk

Bij HR Navigator vinden we dat jij recht hebt op gratis én 100% onafhankelijk advies bij het vinden van de beste dienstverlener voor jouw organisatie.

Hoe we dat doen? Heel simpel. Wanneer jij een dienstverlener kiest die wij hebben geadviseerd, ontvangen wij van hen een vergoeding. Die vergoeding is voor alle aanbieders hetzelfde. We doen dus niet aan vriendjespolitiek. Dankzij deze vergoeding kunnen we jou gratis en 100% onafhankelijk advies geven.

Jouw wensen staan dus altijd centraal en we selecteren alleen de bedrijfsartsen die bij jouw organisatie passen.

En last but not least. Jouw persoonlijke arbo-adviseur ondersteunt je tijdens het gehele selectieproces. Je kunt ons dus altijd bellen of mailen met alle vragen die je hebt.

Alle PMO aanbieders

Veelgestelde vragen over de PMO

Een preventiemedewerker is binnen je organisatie dé deskundige op het gebied van gezond en veilig werken. Hij of zij adviseert jou als werkgever en de ondernemingsraad over alles met deze onderwerpen te maken heeft.

Elke organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker hebben. Voor organisaties met maximaal 25 medewerkers mag de werkgever dit ook zelf zijn.

De exacte rol van de preventiemedewerker is nergens vastgelegd, deze invulling ligt bij elke individuele werkgever. Logisch, want de bakker om de hoek, een verzorgingstehuis, een zwembad, een machinefabriek, een callcenter en een farmaceut zijn qua arbeidsomstandigheden en risico’s totaal anders.

Het Preventief Medisch Onderzoek moet je volgens de Arbowet regelmatig aanbieden aan je medewerkers. Wat regelmatig is, staat er niet bij, maar veel organisaties voeren het PMO elke drie jaar uit. Met deze frequentie houd je zelf en houden je medewerkers een actueel inzicht in hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s.

Een PMO brengt de gezondheid van de medewerkers in kaart en de risico’s die het werk voor hen oplevert, komen in beeld. Ook kan een PMO eventuele beroepsziekten aan het licht brengen. De werkgever kan vervolgens maatregelen nemen om uitval door ziekte te voorkomen en op deze manier kosten besparen.

De uitkomsten van een PMO (preventief medisch onderzoek) gaan in eerste instantie naar de medewerker. Hij of zij ontvangt een concreet rapport over zijn of haar gezondheid. Dit wordt weergegeven ten opzichte van een groep vergelijkbare mensen. Een persoonlijk verbeterplan (‘wat moet je doen om je bloeddruk weer in balans te krijgen?’), soms met e-learnings, coaches of een directe doorverwijzing naar een specialist maakt het geheel voor de medewerker compleet. Deze terugkoppeling kan zowel digitaal als in een persoonlijk gesprek.

Als werkgever ontvangt je vanaf 15 deelnemers een organisatierapportage. Hierin staan uiteraard nooit persoonlijke gezondheidsgegevens. Het geeft wel een prima beeld hoe de organisatie er qua gezondheid gemiddeld voor staat. Dit levert concrete input voor het gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kun je de uitkomsten vertalen naar maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

De ondernemersraad heeft instemmingsrecht wanneer je een Preventief Medisch Onderzoek wilt aanbieden of zij kunnen hier bij jou als werkgever zelf een aanvraag voor doen. Betrek daarom de OR bij de beslissingen die je maakt rondom je gezondheidsbeleid, zodat zij voortdurend op de hoogte zijn en zich betrokken voelen. Wanneer je organisatie geen OR heeft, kunnen medewerkers ook zelf een aanvraag voor een PMO doen.

Nee, een medische keuring is niet hetzelfde als een gezondheidsonderzoek, zoals de PMO of de PAGO. De medische keuring is ervoor om zeker te weten dat je (toekomstige) medewerkers gezond genoeg zijn om hun werk te doen en deze is dan ook verplicht voor sommige beroepen.

Gezondheidsonderzoeken zoals de PMO of de PAGO zijn voor de werkgever verplicht om periodiek aan te bieden, omdat je er als werkgever voor moet zorgen dat je medewerkers in de meest veilige en gezonde werkomgeving werken. Een gezondheidsonderzoek geeft je inzichten in risico’s, zodat je hiernaar kan handelen. Voor medewerkers is het niet verplicht om deel te nemen aan deze gezondheidsonderzoeken.

Je kunt er voor kiezen om voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) je arbodienst te benaderen. Er zijn tegenwoordig ook veel PMO-specialisten in de markt.

De inhoud van het PMO bepaalt de werkgever in overleg met de bedrijfsarts, arbodienst of PMO-specialist. Er is altijd een basisonderzoek, dat aangevuld kan worden met extra onderzoeken. Welke aanvullende onderzoeken relevant zijn, hangt ook samen met bijvoorbeeld beroepsgroepen, beroepsziekten of bepaalde wensen van werkgever.

Hoe werkt HR Navigator

Werkwijze HR Navigator

Elke dag de beste tips via social media

We delen elke dag gratis onze laatste tips, beste eye-openers en leukste video's

Onze succesgarantie

HR Navigator is al sinds 2009 de grootste en enige 100% onafhankelijke HR-vergelijkingssite.

✓ 100% onafhankelijk
✓ Persoonlijk advies van dé HR-experts van Nederland
✓ Alleen gecertificeerde aanbieders met een 8+ beoordeling
✓ Je wordt niet platgebeld
✓ Geen vriendjespolitiek of verborgen agenda’s
✓ Jouw gegevens zijn veilig
✓ 10x sneller dan zelf doen
✓ Wij helpen iedereen. Altijd!
✓ 21.462 klanten gingen jou voor

Bob & Marco - Contact Bob & Marco - Contact
Bellen met ons Direct een HR-expert aan de lijn 085 – 049 15 40
Mailen met ons Binnen één werkdag antwoord [email protected]