Van Altena & de Jongh

Van Altena & de Jongh

Van bedrijfsarts tot casemanager

Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen leveren professionals zoals gecertificeerde bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen en casemanagers/verzuimconsulenten. Er is een landelijke dekking voor grote klanten. Kleinschalig in de regio Alkmaar/Haarlem/Amsterdam voor kleine klanten. Altijd maatwerk.

Samen met onze klanten werken wij aan een veilige, prettige en productieve werkplek – en organisatie. We richten ons daarbij in het bijzonder op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Bij ons vindt u alle expertise en deskundigen zoals genoemd in de Arbowet.

Wij leveren diensten op het gebied van o.a.:

  • Wet Poortwachter en Reintegratie
  • Arbowet
  • Gezondheidsonderzoek.