Spring naar content

PAGO;
Alles over Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond zijn. Want verzuim kost geld en levert soms veel ellende op voor zowel de medewerker als de werkgever. Daarom zet je een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek in, ook wel PAGO genoemd. Maar wat is het eigenlijk, en is het verplicht? Op deze pagina vertellen we je alles over de PAGO.

Heb jij na het lezen van deze pagina toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Wat is een PAGO?

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. Dit onderzoek geeft je een organisatiebreed inzicht in de gezondheidsrisico’s van je medewerkers (dus niet per medewerker).

Het gaat hier specifiek om risico’s die arbeidsgerelateerd zijn. Dit maakt de PAGO een beperkter gezondheidsonderzoek dan bijvoorbeeld het PMO. Met dit inzicht kunnen er keuzes gemaakt worden om risico’s te vermijden en te verkleinen.

Het verschil tussen PAGO en PMO

PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers.

Een PAGO is vooral bedoeld om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Een PMO kijkt meer naar de algehele gezondheid van je medewerkers. Dus niet alleen op de risico’s binnen het werk, maar juist ook naar iemands levensstijl en conditie. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Als werkgever maak je een keuze tussen het aanbieden van een PAGO of een PMO. Tegenwoordig kiezen organisaties er steeds vaker om een PMO aan te bieden, omdat dit onderzoek een volledig inzicht in je eigen gezondheid en conditie goed past binnen het huidige gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheidsstrategie van organisaties.

Er zijn vier belangrijke verschillen tussen PMO en PAGO:

  1. Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Bij een PAGO is dit niet het geval.
  2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
  3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
  4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

PAGO

  • Onderzoekt alleen risico’s die te maken hebben met werk
  • Vooral onderzoek, minder gericht op preventie
  • OR is niet betrokken

PMO

  • Onderzoekt algehele gezondheid van de medewerkers
  • Onderzoekt ook leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress
  • OR (of Personeelsvertegenwoordiging) is actief betrokken bij inhoud en acties

Is een PAGO verplicht?

Het aanbieden van regelmatig medisch onderzoek aan je medewerkers is verplicht volgens de Arbowet. Al vanaf de invoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in 2002, is het regelmatig aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers wettelijk verplicht.

Je hoeft niet per se een PAGO aan te bieden, dit mag ook een PMO zijn. Kijk ook de CAO van je sector er op na wat hierover is opgenomen.

Waar het voor de werkgever verplicht is dit onderzoek aan te bieden, is het voor de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen.

In de Arbowet staat letterlijk: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Wanneer is een medewerker verplicht om deel te nemen aan de PAGO?

Medewerkers zijn alleen verplicht om deel te nemen aan de PAGO, wanneer dit in de CAO is opgenomen. Dit geldt voor specifieke functies waar de risico’s groot zijn, zoals de bouw, luchtvaart en politie.

In dit laatste geval kunnen de uitkomsten van het onderzoek ook invloed hebben op de positie van de medewerker. Bij een niet-verplichte PAGO is dit nooit het geval.

Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel zijn van de PAGO. Dit hangt af van het beroep van de werknemer. Een chauffeur of piloot mag bijvoorbeeld geen hartfalen ontwikkelen of slechter gaan zien. Ook voor ambulancemedewerkers bestaat een speciale keuring, omdat zij bijvoorbeeld patiënten moeten kunnen tillen.

Wie betaalt de PAGO?

Een periodiek medisch onderzoek (een PMO of PAGO) moet volgens artikel 18 van de Arbowet door de werkgever worden aangeboden aan werknemers. De werkgever dient de kosten van dit medisch onderzoek ook geheel te betalen.

Sommige verzuimverzekeraars stimuleren werkgevers door (een deel van) de kosten voor de PAGO voor hun rekening te nemen. Het is immers ook in het belang van deze inkomensverzekeraar dat werknemers gezond – en dus aan het werk – blijven.

Houd het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de gaten, dit is een jaarlijkse subsidiepot, die helaas altijd snel weer leeg is.

Hoe vaak moet ik een PAGO uitvoeren?

Je mag als werkgever zelf bepalen hoe vaak je een medisch onderzoek aanbiedt. Baseer je hiervoor op de aard van het werk en de gezondheidsrisico’s dat het werk met zich meebrengt.

Soms is medisch onderzoek en de frequentie ervan in de cao is opgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gezondheidsrisico’s binnen het werk hoger zijn dan gemiddeld. Als dit zo is, ben je als werkgever verplicht je hieraan te houden.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste PAGO aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek
De beste PAGO aanbieders al voor je geselecteerd
Enige onafhankelijke PAGO vergelijkingssite
Persoonlijk advies van dé arbo experts van Nederland
Meer dan 11.000 klanten
Ontvang snel 3 PAGO offertes

Wat kost een PAGO?

De kosten van een PAGO verschillen per onderzoek en wat je onderzocht wil hebben.

Een PAGO begint eigenlijk altijd met een digitale vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Ook het fysieke en soms ook psychisch onderzoek dat daarna volgt, kent grote verschillen. Wat je wil meenemen is daarom vooral afhankelijk van je doelstellingen, de risico’s en je budget. Want de kosten van een PAGO lopen uiteen van een paar tientjes voor een basale digitale check tot vele honderden euro’s voor de meest complete pakketten.

Maar, als je je bedenkt dat een zieke medewerker al snel honderden euro’s per dag kost en je met een preventief onderzoek mogelijke langdurige uitval kunt voorkomen, dan is investeren in een PAGO natuurlijk altijd zinvol.

Waaruit bestaat een PAGO onderzoek?

Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van je medewerkers beoordeelt, op de aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico inventarisatie en -evaluatie. Het onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen:

Biometrisch onderzoek

De BMI (Body Mass Index) wordt berekend op basis van de lengte en het gewicht. Daarnaast wordt de bloeddruk gemeten en worden de heupen en taille gemeten.

Vragenlijst

Een onderzoek begint met een vragenlijst, die thuis kan worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt deze vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek door met de medewerker. Deze vragenlijst kan gaan over de gezondheid maar ook over de werkomstandigheden en -omgeving.

Lichamelijk onderzoek

De bedrijfsarts doet een lichamelijk onderzoek waarbij hij extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. De bedrijfsarts kan ook vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Advies

De uitkomsten van het onderzoek gaan in eerste instantie naar de medewerker. Hij of zij ontvangt een concreet rapport over zijn of haar gezondheid. Dit wordt weergegeven ten opzichte van een groep vergelijkbare mensen. Een persoonlijk verbeterplan (‘wat moet je doen om je bloeddruk weer in balans te krijgen?’), soms met e-learnings, coaches of een directe doorverwijzing naar een specialist maakt het geheel voor de medewerker compleet. Deze terugkoppeling kan zowel digitaal als in een persoonlijk gesprek.

Als werkgever ontvang je vanaf 15 deelnemers een organisatierapportage. Hierin staan nooit persoonlijke gezondheidsgegevens. Het geeft wel een prima beeld hoe de organisatie er qua gezondheid gemiddeld voor staat. Dit levert concrete input voor het gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kun je de uitkomsten vertalen naar maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

Hoe kies je de juiste PAGO partner?

Veel werkgevers kiezen ervoor om zich bij de uitvoering van de PAGO te laten ondersteunen door een externe deskundige. Geen slecht idee, want vaak bezitten ze niet over de juiste kennis en de verplichtingen die hierbij horen. Je laten bijstaan door een externe deskundige die hier dagelijks mee bezig is, gaat je veel tijd (en frustratie) schelen.

Een geschikte PAGO aanbieder selecteren is ingewikkeld en tijdrovend. Het is immers niet iets wat je elke dag doet. Want hoe vind je een geschikte PAGO aanbieder uit meer dan 50 leveranciers?

En hoe voorkom je dat je je laat misleiden door glanzende brochures of mooie verkoopverhalen? Want het laatste dat je wilt is een aanbieder die jouw bedrijf helemaal niet snapt of de verkeerde diensten aanbiedt.

HR Navigator hielp al meer dan 11.000 organisaties bij het vinden van een passende PAGO aanbieder. Daarom weten we precies wat dienstverleners wel en niet te bieden hebben.

Hoe het werkt?

Wij brengen eerst je wensen in kaart en selecteren daarna de drie best passende aanbieders. Hier vragen we uitgebreide informatie op.

Je ontvangt van ons een vergelijkingsrapport inclusief 3 maatwerkoffertes en gaat zo goed voorbereid in gesprek met deze aanbieders. We helpen je ook om de juiste vragen te stellen. Zo kunt je echt een onderbouwde keuze maken.

Gratis, snel en 100% onafhankelijk

Jouw persoonlijke preventie-adviseur ondersteunt je tijdens het gehele selectieproces. Gratis, snel en gegarandeerd 100% onafhankelijk.

Doordat we nooit in opdracht werken van aanbieders, hebben we een onafhankelijke positie. Hierdoor zetten we jouw wensen altijd centraal en selecteren we alleen de PAGO aanbieders die hier volledig op aansluiten.

Gratis inkoopgids: Voorkom dat je de verkeerde arbodienst kiest

In deze gratis inkoopgids vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze ruim 11.000 klanten.

Arbodienst inkoopgids

5 niet te missen feiten en fabels over arbodienstverlening

De 10 vragen die je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Snel inzicht in alle mogelijkheden voor je arbobeleid

Alle leveranciers

Heleen de Vries Lentsch Advies en Opleiding

Heleen de Vries Lentsch Advies en opleiding: helpt de kleine ondernemer op het gebied van bedrijfscertificatie voor VCA/VCU ...

Roop Safety Solutions BV

Roop Safety Solutions BV heeft een duidelijke missie en visie waar het gaat om veilig werken. VISIE: “Wij geloven ...

Bewegen Werkt

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met ...

KWA

KWA is een persoonlijk betrokken adviesbureau. Wij hebben een pragmatische aanpak en leveren concrete adviezen op het gebied ...

Altena De Jongh

Van bedrijfsarts tot casemanager Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen leveren professionals zoals gecertificeerde bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen ...

Mkbasics

Bij Mkbasics zijn we een tikkeltje eigenwijs, wij geloven namelijk niet in de traditionele aanpak van de gemiddelde arbodienst. ...

Immediator

Immediator is geen arbodienst maar een organisatie die zelfstandig gevestigde, gecertificeerde bedrijfsartsen plaatst in dié organisaties, die graag ...

Verhage & Van der Laan

Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid is een gecertificeerde arbodienstverlener met een hoge mate van ...

Prisma Arbozorg

PRISMA Arbozorg is een praktisch onderzoek-, training- en adviesbureau voor veiligheid en gezondheid van medewerkers en de werkomgeving ...

Veelgestelde vragen

Elke werkgever met 1 of meer medewerkers is verplicht om een periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden. Dit hoeft niet persé een PAGO te zijn, dit kan ook een PMO zijn.

Waar het voor de werkgever verplicht is dit onderzoek aan te bieden, is het voor de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen.

De bedrijfsarts voert de PAGO uit. Deze adviseert over de inhoud van het onderzoek aan de hand van de verschillende functies en de risico’s binnen de organisatie. Een goed uitgevoerde RI&E geeft inzicht in de risico’s en helpt daarom bij het bepalen van de inhoud van de PAGO.

De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van de PAGO aan de hand van de verschillende functies en de risico’s binnen de organisatie. Een goed uitgevoerde RI&E geeft inzicht in de risico’s en helpt daarom bij het bepalen van de inhoud van de PAGO. Jij als werkgever beslist uiteindelijk over de inhoud. Het is verstandig om hier je ondernemingsraad (OR) bij te betrekken.

Elke week de gratis beste HR-tips?

Elke dag 11.000 HR professionals blij maken. Dat is waar HR Navigator voor staat. We willen jou inspireren en helpen om je werk als HR professional  slimmer en beter te doen.

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip

Powertips

Alles wat je moet weten over het selecteren van een arbodienst

Ontvang de gratis inkoopgids arbodienstverlening

arbodienst inkoopgids