Spring naar content
HR Navigator

De beste PAGO voor je organisatie?

✓ Vergelijk gratis 25 PAGO aanbieders

✓ Persoonlijk advies van dé PAGO experts van Nederland

✓ Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ Snel 3 offertes van de beste PAGO aanbieders

Gratis en 100% onafhankelijk

10x sneller dan zelf doen

15.000+ klanten gingen jou voor

Alles wat je moet weten over Periodiek Arbeids­­gezondheids­­kundig Onderzoek

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond zijn. Want verzuim kost geld en levert soms veel ellende op zowel de medewerker als de werkgever. Daarom zet je een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek in, ook wel PAGO genoemd. Maar wat is het eigenlijk, en is het verplicht? Op deze pagina vertellen we je alles over de PAGO.

Heb jij na het lezen van deze pagina toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is een PAGO?

  PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Dit onderzoek geeft je een organisatiebreed inzicht in de gezondheidsrisico’s van je medewerkers (dus niet per medewerker).

  Het gaat hier specifiek om risico’s die arbeidsgerelateerd zijn. Dit maakt de PAGO een beperkter gezondheidsonderzoek dan bijvoorbeeld het PMO. Met dit inzicht kunnen er keuzes gemaakt worden om risico’s te vermijden en te verkleinen.

  Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

  Het verschil tussen PMO en PAGO

  PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. 

  Een PAGO is vooral bedoeld om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Een PMO kijkt meer naar de algehele gezondheid van je medewerkers. Dus niet alleen op de risico’s binnen het werk, maar juist ook naar iemands levensstijl en conditie. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

  Als werkgever maak je een keuze tussen het aanbieden van een PAGO of een PMO. Tegenwoordig kiezen organisaties er steeds vaker om een PMO aan te bieden, omdat dit onderzoek een volledig inzicht in je eigen gezondheid en conditie goed past binnen het huidige gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheidsstrategie van organisaties.

  Er zijn vier belangrijke verschillen tussen PMO en PAGO:

  1. Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Bij een PAGO is dit niet het geval.
  2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
  3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
  4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

  PAGO

  • Onderzoekt alleen risico’s die te maken hebben met werk
  • Vooral onderzoek, minder gericht op preventie
  • OR is niet betrokken

  PMO

  • Onderzoekt algehele gezondheid van de medewerkers
  • Onderzoekt ook leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress
  • OR (of Personeelsvertegenwoordiging) is actief betrokken bij inhoud en acties

  60 powertips die elke HR-professional moet kennen

  In onze dagelijkse powertip delen we de belangrijkste tips en eye-openers over Arbo, Verzuim en HR die we hebben opgedaan bij het ondersteunen van duizenden klanten.

  tips arbo verzuim en HR

  Jouw dagelijkse powertip

   Leer wat elke professional moet weten over HR & Arbo

   Voorkom dat je in de meest voorkomende valkuilen stapt

   Alle checklisten voor je arbo- en verzuimbeleid

   De 5 dingen die niet mogen ontbreken in je verzuimbeleid

  HRM-tertainment

  Kan jouw HR wel een beetje peper gebruiken?
  Twee keer per week krijg je mijn persoonlijke HR-tips. Verhalen vol humor, verwondering en inspiratie over HRM. Waarschuwing: niet geschikt als je niet kunt relativeren, alles gratis wilt of als je heule lange tenen hebt.

  Peper

  "Ik moet het je nageven … je bent een taalvirtuoos!"

  "Ademloos gelezen. Briljant."

  Is een PAGO verplicht?

  Is een PAGO verplicht?

  Het aanbieden van regelmatig medisch onderzoek aan je medewerkers is verplicht volgens de Arbowet. Al vanaf de invoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in 2002, is het regelmatig aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers wettelijk verplicht. 

  Je hoeft niet per se een PAGO aan te bieden, dit mag ook een PMO zijn. Kijk ook de CAO van je sector er op na wat hierover is opgenomen.

  Waar het voor de werkgever verplicht is dit onderzoek aan te bieden, is het voor de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen.

  In de Arbowet staat letterlijk: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

  Wanneer is een medewerker verplicht om deel te nemen aan de PAGO?

  Medewerkers zijn alleen verplicht om deel te nemen aan de PAGO, wanneer dit in de CAO is opgenomen. Dit geldt voor specifieke functies waar de risico’s groot zijn, zoals de bouw, luchtvaart en politie.

  In dit laatste geval kunnen de uitkomsten van het onderzoek ook invloed hebben op de positie van de medewerker. Bij een niet-verplichte PAGO is dit nooit het geval.

  Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel zijn van de PAGO. Dit hangt af van het beroep van de werknemer. Een chauffeur of piloot mag bijvoorbeeld geen hartfalen ontwikkelen of slechter gaan zien. Ook voor ambulancemedewerkers bestaat een speciale keuring, omdat zij bijvoorbeeld patiënten moeten kunnen tillen.

  verpleegkundigen en chauffeurs ontwikkeld, de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM).

  Wie betaalt de PAGO?

  Een periodiek medisch onderzoek (een PMO of PAGO) moet volgens artikel 18 van de Arbowet door de werkgever worden aangeboden aan werknemers. De werkgever dient de kosten van dit medisch onderzoek ook geheel te betalen. 

  Sommige verzuimverzekeraars stimuleren werkgevers door (een deel van) de kosten voor de PAGO voor hun rekening te nemen. Het is immers ook in het belang van deze inkomensverzekeraar dat werknemers gezond – en dus aan het werk – blijven.

  Houd het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de gaten, dit is een jaarlijkse subsidiepot, die helaas altijd snel weer leeg is.

  Hoe vaak moet ik een PAGO uitvoeren?

  Je mag als werkgever zelf bepalen hoe vaak je een medisch onderzoek aanbiedt. Baseer je hiervoor op de aard van het werk en de gezondheidsrisico’s dat het werk met zich meebrengt.

  Soms is medisch onderzoek en de frequentie ervan in de cao is opgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gezondheidsrisico’s binnen het werk hoger zijn dan gemiddeld. Als dit zo is, ben je als werkgever verplicht je hieraan te houden.

  Wat kost een arbodienst?

  Wat kost een PAGO?

  De kosten van een PAGO verschillen per onderzoek en wat je onderzocht wil hebben.

  Een PAGO begint eigenlijk altijd met een digitale vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Ook het fysieke en soms ook psychisch onderzoek dat daarna volgt, kent grote verschillen. Wat je wil meenemen is daarom vooral afhankelijk van je doelstellingen, de risico’s en je budget. Want de kosten van een PAGO lopen uiteen van een paar tientjes voor een basale digitale check tot vele honderden euro’s voor de meest complete pakketten.

  Maar, als je je bedenkt dat een zieke medewerker al snel honderden euro’s euro per dag kost en je met een preventief onderzoek mogelijke langdurige uitval kunt voorkomen, dan is investeren in een PAGO natuurlijk altijd zinvol.

  Waaruit bestaat een PAGO onderzoek?

  Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van je medewerkers beoordeelt, op de aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen:

  Vragenlijst

  Een onderzoek begint met een vragenlijst, die thuis kan worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt deze vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek door met de medewerker. Deze vragenlijst kan gaan over de gezondheid maar ook over de werkomstandigheden en -omgeving.

  Biometrisch onderzoek

  De BMI (Body Mass Index) wordt berekend op basis van de lengte en het gewicht. Daarnaast wordt de bloeddruk gemeten en worden de heupen en taille gemeten.

  Lichamelijk onderzoek

  De bedrijfsarts doet een lichamelijk onderzoek waarbij hij extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. De bedrijfsarts kan ook vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

  Advies

  De uitkomsten van het onderzoek gaan in eerste instantie naar de medewerker. Hij of zij ontvangt een concreet rapport over zijn of haar gezondheid. Dit wordt weergegeven ten opzichte van een groep vergelijkbare mensen. Een persoonlijk verbeterplan (‘wat moet je doen om je bloeddruk weer in balans te krijgen?’), soms met e-learnings, coaches of een directe doorverwijzing naar een specialist maakt het geheel voor de medewerker compleet. Deze terugkoppeling kan zowel digitaal als in een persoonlijk gesprek.

  Als werkgever ontvang je vanaf 15 deelnemers een organisatierapportage. Hierin staan nooit persoonlijke gezondheidsgegevens. Het geeft wel een prima beeld hoe de organisatie er qua gezondheid gemiddeld voor staat. Dit levert concrete input voor het gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kun je de uitkomsten vertalen naar maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

  Klanten over HR Navigator

  Ze doen meer dan ik vooraf had verwacht

  Al snel na mijn start merkte ik dat met name de aandacht voor zieke medewerkers beter kon. De organisatie was in korte tijd snel gegroeid en niet meer bij te benen voor een bedrijfsarts alleen. De overstap naar een arbodienst was logisch. Al googlend kwam ik bij HR Navigator uit.
  Op basis van onze antwoorden kwam de adviseur van HR Navigator niet alleen met drie namen van
  geschikte arbodiensten. Hij gaf ook een samenvatting en waar de onderlinge verschillen in zaten. Eerlijk gezegd was dat meer dan ik vooraf had verwacht.
  Erik van de Berg, HR adviseur PGVZ

  Erik van den Berg
  Lees verder

  Binnen een paar weken hadden we offertes liggen van drie aanbieders

  “Eerst vond ik het een beetje verdacht: hoezo kosteloze dienstverlening aan werkgevers? Daar zal wel nog iets aan vastzitten, dacht ik nog. Maar nee dus, het is echt gratis. Binnen een paar weken
  hadden we offertes liggen van drie aanbieders. HR Navigator stuurde per mail nog een rijtje adviezen voor tijdens de gesprekken. Dat was handige informatie. We werken nu met een enthousiaste partij
  die mensen echt motiveert om mee te doen aan de PMO.”
  M. Koomen HSE-specialist

  Myrjam Koomen Syngenta
  Lees verder

  Ze wisten alles van de nieuwe Arbowet

  “De nieuwe Arbowet maakte duidelijk dat je alle nieuwe eisen rondom een arbodienst goed op een rij moest hebben. Dat had ik in mijn achterhoofd toen ik via internet HR Navigator ontdekte. Ze wisten alles van de nieuwe Arbowet en begrepen onze eisen goed. Maar ze gaven ook eerlijk aan dat de ligging van onze gemeente het best lastig maakte om geschikte arbodiensten te vinden. Toch kwamen ze met drie interessante kandidaten. Echt een superservice!”
  Diny van Lanen, P&O Adviseur Gemeente Bergen

  Diny van Lanen
  Lees verder

  Ik kon de adviseur altijd bellen met vragen

  “Na vijf jaar waren we toe aan een nieuwe arbodienst. Ik had al gehoord van HR Navigator via BG Magazine en Vernet, en ze bleken inderdaad de aangewezen organisatie om ons te helpen. Zelf hebben we aardig wat kennis in huis over verzuim en integratie, we staan bijvoorbeeld al jaren in de top drie van Vernet. HR Navigator kon goed met ons mee kon denken op dit niveau. Ik kon de adviseur altijd bellen met vragen, hij nam alle tijd en had verstand van zaken.”
  Kitty van Balen, Frankeland

  klantenreview Kitty van Balen
  Lees verder
  Bob en Marco

  Marco | Bob

  PAGO nodig?
  Vind gratis de beste leverancier

  "Het is altijd leuk te horen, dat je iemand echt hebt geholpen bij het vinden van een PAGO in de buurt. HR Navigator is niet voor niets al jaren het vertrekpunt bij het vinden van een PAGO."

  Bob Zeegers - Algemeen directeur

  Waar let je op bij het kiezen van een arbodienst?

  Hoe kies je de juiste PAGO partner?

  Veel werkgevers kiezen ervoor om zich bij de uitvoering van de PAGO te laten ondersteunen door een externe deskundige. Geen slecht idee, want vaak bezitten ze niet over de juiste kennis en de verplichtingen die hierbij horen. Je laten bijstaan door een externe deskundige die hier dagelijks mee bezig is, gaat je veel tijd (en frustratie) schelen.

  Een geschikte PAGO aanbieder selecteren is ingewikkeld en tijdrovend. Het is immers niet iets wat je elke dag doet. Want hoe vind je een geschikte PAGO aanbieder uit meer dan 50 leveranciers?

  En hoe voorkom je dat je je laat misleiden door glanzende brochures of mooie verkoopverhalen? Want het laatste dat je wilt is een aanbieder die jouw bedrijf helemaal niet snapt of de verkeerde diensten aanbiedt.

  HR Navigator hielp al meer dan 15.000 organisaties bij het vinden van een passende PAGO aanbieder. Daarom weten we precies wat dienstverleners wel en niet te bieden hebben.

  Hoe werkt HR Navigator?

  Vind makkelijk en snel een PAGO aanbieder die bij jou past

  Stap 1

  Stap 1

  Criteria bepalen

    ✓ Vul de vragenlijst in

  ✓ Vergelijk 50 criteria

   ✓ Persoonlijk advies

  Stap2-BG

  Stap 2

  Selectie PAGO top 3

  ✓ Selectie 3 beste aanbieders

  ✓ Keuze uit 250 leveranciers

  ✓ Onafhankelijk

  Stap3-BG

  Stap 3

  Adviesrapport en offertes

  ✓ Adviesrapport

  ✓ Uitgebreide vergelijking

  ✓ 3 Maatwerk offertes

  Stap4-BG

  Stap 4

  Kies beste PAGO aanbieder

  ✓ Gesprekken met top 3

  ✓ Contract onderhandeling

  ✓ Maak je keuze

  Hoe het werkt?

  Wij brengen eerst je wensen in kaart en selecteren daarna de drie best passende aanbieders. Hier vragen we uitgebreide informatie op.

  Je ontvangt van ons een vergelijkingsrapport inclusief 3 maatwerkoffertes en gaat zo goed voorbereid in gesprek met deze aanbieders. We helpen je ook om de juiste vragen te stellen. Zo kun je echt een onderbouwde keuze maken.

  Gratis, snel en onafhankelijk

  Jouw persoonlijke preventie-adviseur ondersteunt je tijdens het gehele selectieproces. Gratis, snel en gegarandeerd 100% onafhankelijk.

  Doordat we nooit in opdracht werken van aanbieders, hebben we een onafhankelijke positie. Hierdoor zetten we jouw wensen altijd centraal en selecteren we alleen de PAGO aanbieders die hier volledig op aansluiten.

  Alle PAGO aanbieders

  Riepair

  Riepair ondersteunt organisaties door de wettelijke verplichte RIE en het daaruit volgende plan van aanpak in te zetten ...

  Soliede

  Praktijkgerichtheid, vernieuwend, persoonlijke aandacht en kwaliteitsbeleving zijn de kernwoorden die aan alle inzet van Soliede ten grondslag liggen. ...

  Meditel

  Meditel is specialist op het gebied van preventief medische onderzoeken (PMO's), health check's, wettelijke (beroeps) keuringen en (beroeps) ...

  Fysergo

  Fysergo is een landelijk werkend adviesbedrijf dat ondersteunt bij het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en helpt met een programma-aanpak ...

  Bewegen Werkt

  Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met ...

  Heleen de Vries Lentsch Advies en Opleiding

  Heleen de Vries Lentsch Advies en opleiding: helpt de kleine ondernemer op het gebied van bedrijfscertificatie voor VCA/VCU ...

  Arbode

  Arbode Consultancy b.v. is een onafhankelijke en landelijk werkende adviesorganisatie en opleider op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit ...

  Rowiq Advies

  ROWIQ Advies helpt organisaties met het beantwoorden van kwaliteitsvraagstukken. Niet alleen ten aanzien van processen en diensten, maar ...

  KWA

  KWA is een persoonlijk betrokken adviesbureau. Wij hebben een pragmatische aanpak en leveren concrete adviezen op het gebied ...

  Veelgestelde vragen

  Elke werkgever met 1 of meer medewerkers is verplicht om een periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden. Dit hoeft niet persé een PAGO te zijn, dit kan ook een PMO zijn.

  Waar het voor de werkgever verplicht is dit onderzoek aan te bieden, is het voor de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen.

  De bedrijfsarts voert de PAGO uit. Deze adviseert over de inhoud van het onderzoek aan de hand van de verschillende functies en de risico’s binnen de organisatie. Een goed uitgevoerde RI&E geeft inzicht in de risico’s en helpt daarom bij het bepalen van de inhoud van de PAGO.

  De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van de PAGO aan de hand van de verschillende functies en de risico’s binnen de organisatie. Een goed uitgevoerde RI&E geeft inzicht in de risico’s en helpt daarom bij het bepalen van de inhoud van de PAGO. Jij als werkgever beslist uiteindelijk over de inhoud. Het is verstandig om hier je ondernemingsraad (OR) bij te betrekken.

  Hoe werkt HR Navigator?

  Werkwijze HR Navigator

  Elke dag de beste tips via social media

  We delen elke dag gratis onze laatste tips, beste eye-openers en leukste video's

  Onze succesgarantie

  HR Navigator is al 10 jaar de grootste en enige 100% onafhankelijke HR-vergelijkingssite.

  We helpen iedereen. Altijd!

  100% onafhankelijk

  Persoonlijk advies van dé HR-experts van Nederland

  10 x sneller dan zelf doen

  Zorgvuldig geselecteerde aanbieders

  Al ruim 10 jaar de grootste HR-vergelijkingssite

  15.000+ organisaties gingen jou voor

  Merve&Mirco

  Direct advies:
  085 - 049 1540

  ma - vrij: 9.00 tot 17.00 uur

  PAGO vergelijken? Start selectie aanbieders

  Elke week de gratis beste HR-tips?

  Elke dag 11.000 HR professionals blij maken. Dat is waar HR Navigator voor staat. We willen jou inspireren en helpen om je werk als HR professional  slimmer en beter te doen.

  60 powertips die elke HR-professional moet kennen

  Meld je aan voor de dagelijkse powertip

  Powertips

  Alles wat je moet weten over het selecteren van een arbodienst

  Ontvang de gratis inkoopgids arbodienstverlening

  arbodienst inkoopgids