HOEVERS Arbozorg

HOEVERS Arbozorg

Specialisten in arbeidshygiëne & veiligheid op de werkplek. Wij helpen organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving.

Onderzoek

Deskundig onderzoek met een no-nonsense aanpak en een helder antwoord: uitvoeren RI&E, toetsen RI&E, blootstelling schatten aan geluid, gas, damp, stof, beoordeling van binnenklimaat, ergonomie, veiligheidscultuur en meer.

Advies

Praktische en transparante adviezen vindt u terug in onze rapportages en presentaties: kort, bondig en met aandacht afgestemd op uw specifieke werksituatie met oplossingen waar u direct mee aan de slag kunt.

Training

Enthousiaste en persoonlijke trainingen met direct in de praktijk toepasbare kennis: voor specifieke doelgroepen zoals de preventiemedewerkers, OR (VGW-commissie) of gerichte thema’s zoals veiligheidscultuur en -bewustzijn.