Spring naar content

De bedrijfsarts;
Alles wat je moet weten over de bedrijfsarts

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij verzuim. Maar wat doet een bedrijfsarts nog meer? Wij zetten het voor je op een rij op deze pagina.

Heb jij na het lezen van deze pagina toch nog vragen over bedrijfsartsen of andere HR-uitdagingen, twijfel niet om contact met ons op te nemen.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die als zelfstandige of in dienst van een arbodienst werkt. Wanneer een van je medewerkers (langdurig) ziek is, krijg je altijd te maken met deze arts. Hij beoordeelt de situatie van de medewerkers en adviseert of en hoe deze zieke medewerker kan terugkeren op de werkvloer. Ook adviseert hij over hoe je ziekteverzuim binnen jouw organisatie kan verkorten en verminderen. Andere taken van de bedrijfsarts zijn het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en het doen van aanstellingskeuringen.

De bedrijfsarts werkt altijd onafhankelijk en is dus onpartijdig naar zowel de medewerker als de werkgever. De arts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit medische- en privégegevens van zijn patiënten delen.

De naam bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel, die iemand alleen mag voeren na het behalen van de specialisatie. Een bedrijfsarts is ook geregistreerd in het zogenaamde BIG-register.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

Bedrijfsarts
De beste bedrijfsartsen al voor je geselecteerd
Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
Persoonlijk advies van dé arbo experts van Nederland
Meer dan 11.000 klanten
Ontvang snel 3 bedrijfsarts offertes

Bedrijfsarts, arboarts, casemanager, wie doet wat?

De bedrijfsarts is formeel voor elk verzuimgeval de beoordelaar. Hij analyseert de verzuimsituatie en geeft advies over de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen voor het werk.

Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts taken delegeert naar een arboarts of een casemanager. Het gaat hier bijvoorbeeld om (telefoon)gesprekken met de medewerker om de situatie of de voortgang van het herstel uit te vragen. De casemanager of de arboarts is dan de tussenschakel tussen de bedrijfsarts en de medewerker. Die geeft dan door wat de medewerker heeft verteld en op basis hiervan beoordeelt de arts over het verzuim.

Wat doet een casemanager?

De casemanager is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces conform de Wet verbetering poortwachter. De casemanager zorgt bijvoorbeeld dat alle afspraken gemaakt en nagekomen worden. Een casemanager zal dus nooit een oordeel uitspreken over de medische kant van verzuim. Dat kan alleen de arts.

Wat doet een arboarts?

Een arboarts is géén bedrijfsarts en dus formeel niet bevoegd om de verzuimbegeleiding zelfstandig uit te voeren. De gecertificeerde bedrijfsarts kan wel een deel van de werkzaamheden delegeren aan een arboarts. Omdat bedrijfsartsen schaars zijn gebeurt het steeds vaker dat basistaken worden uitbesteed aan ofwel de casemanager ofwel een arboarts.

Wanneer schakel je de bedrijfsarts in?

Wanneer een medewerker ziek is, meld je dit altijd in de eerste week aan de arbodienst (en daarmee formeel aan de bedrijfsarts). Als werkgever ben je hiervoor zelf verantwoordelijk.

De bedrijfsarts doet nu in principe nog niets. De arbodienst gaat in actie volgens het protocol dat je samen hebt opgesteld. Soms is dat al een telefoontje op de eerste dag, soms gebeurt er de eerste twee weken niets. Pas wanneer het verzuim langer aanhoudt of als je verwacht dat het ziekteverzuim langer gaat duren, dan komt de arts in beeld. Uiterlijk in de zesde week van het verzuim moet er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een probleemanalyse gemaakt worden. Vanuit een gesprek met de zieke medewerker beoordeelt hij de situatie en schrijft hij een probleemanalyse. Hierin beschrijft hij de verwachtingen rondom de re-integratie, de activiteiten om herstel te bevorderen en de mogelijkheden binnen het werk. Soms kan een medewerker nog niet een hele dag werken, maar al wel een paar uurtjes. Op kantoor is dat vaak geen probleem, maar als de medewerker in ploegendienst werkt, is dat vaak een stuk lastiger.

Deze activiteiten waarbij de bedrijfsarts een rol heeft zijn verplicht. Maar je kan de arts ook nog op andere momenten inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer je advies wilt over je verzuimstatistieken, wanneer je een gezondheidsonderzoek uitvoert of wanneer je een aanstellingskeuring wilt doen. En tegenwoordig kan de arts ook zelf een bezoek aan je organisatie en de werkplekken voorstellen, wanneer hij hiertoe aanleiding ziet. Een goede bedrijfsarts zit niet de hele dag in zijn spreekkamer, maar bezoekt regelmatig de werkplek en houdt vinger aan de pols bij zowel leidinggevenden als medewerkers.

Welke taken heeft de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft drie taken:

  1. De bedrijfsarts heeft een preventieve rol.
    Werknemers mogen de arts ook raadplegen wanneer er nog geen sprake is van ziekteverzuim. Hij of zij kan zo op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand zich ziek moet melden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij daarvoor de randvoorwaarden schept. Je moet je medewerkers er bijvoorbeeld op wijzen dat ze bij de arts terecht kunnen en ervoor zorgen dat hij spreekuur kan houden. Je bent ook verplicht hem of haar de gelegenheid te geven om werkplekken te bezoeken.
  2. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol.
    Hij of zij adviseert over de ziekteverzuimbegeleiding. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Werkgever en werknemer moeten er samen zorg voor dragen dat de adviezen van de arts worden opgevolgd.
  3. De bedrijfsarts heeft invloed op het verzuimbeleid.
    Hij moet daarvoor kunnen overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker en met de betrokken medewerkers.

Wat als je twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een betrouwbare samenwerkingspartner bij verzuim. Hij (of zij) adviseert zowel werkgever als medewerker over het re-integreren, is objectief en kan goed de situatie inschatten omdat hij je organisatie goed kent. Oké… dit is natuurlijk de ideale situatie, want samenwerken verloopt helaas lang niet altijd zo soepel.

Ondanks dat we weten aan welke kenmerken een goede arts voldoet, horen we nog weleens anders van onze klanten. We zetten de acht meest bizarre adviezen voor je op een rij, die stuk voor stuk van bedrijfsartsen kwamen.

Deze adviezen zijn grappig om te lezen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig om dit als medewerker of werkgever te horen. Je wil samenwerken met een arts die op een professionele manier de situatie inschat. Dusop basis van de gegevens van je medewerker en op basis van wat hij over je organisatie kent. Je mag adviezen verwachten waar zowel jij als de medewerker echt iets aan heeft en waarvan je met zekerheid kan zeggen dat dit bijdraagt aan een effectief herstel en het niet opnieuw uitvallen met dezelfde klachten.

Twijfel je aan het advies? Ook als werkgever mag je een second opinion aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. En ben je nog op zoek naar een arts? Vergelijk en selecteer de bedrijfsarts die het beste bij jouw organisatie past.

Wat kost een bedrijfsarts?

Wanneer je een basiscontract hebt bij je arbodienst waar de bedrijfsarts bij inzit, moet je denken aan zo’n 100 tot 150 euro per medewerker per jaar. Werk je met een zelfstandige bedrijfsarts, dan moet je rekenen op uurtarieven tussen de 120 en 180 euro. Omdat bedrijfsartsen schaars zijn, is het niet alleen steeds moeilijker om een goede arts te vinden, maar het tarief is de afgelopen jaren ook flink gestegen.

Hoe kies ik een bedrijfsarts?

Wanneer je in de vangnetregeling valt en alle verplichte activiteiten bij een gecertificeerde arbodienst moet afnemen, dan zorgt je arbodienst voor de bedrijfsarts. Het is wel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de arts die zij voor je in petto hebben. Neemt hij de juiste kennis en ervaring mee? Een oriënterend gesprek met de door de arbodienst aanbevolen arts is altijd een goed idee.

Mag je voor de maatwerkregeling gaan, dan heb je meer vrijheid om zelf je kerndeskundigen te kiezen. Met instemming van je OR mag je zelf een protocol en het speelveld van dienstverleners bepalen. Uiteraard geldt alle wet- en regelgeving rond Sociale Zekerheid (WvP, WIA, Ziektewet, etc.), arbeidsrecht en de steeds strengere privacyregels ook voor jouw maatwerkaanpak.

Een geschikte bedrijfsarts selecteren is ingewikkeld en tijdrovend. Het is immers niet iets wat je elke dag doet. Want hoe vind je een geschikte arts uit meer dan 50 leveranciers?

En hoe voorkom je dat je je laat misleiden door glanzende brochures of mooie verkoopverhalen? Want het laatste dat je wilt is een aanbieder die jouw bedrijf helemaal niet snapt of de verkeerde diensten aanbiedt.

HR Navigator hielp al meer dan 11.000 organisaties bij het vinden van een passende bedrijfsarts. Daarom weten we precies wat dienstverleners wel en niet te bieden hebben.

Hoe het werkt?

Wij brengen eerst je wensen in kaart en selecteren daarna de drie best passende aanbieders. Hier vragen we uitgebreide informatie op.

Je ontvangt van ons een vergelijking inclusief 3 maatwerkoffertes en gaat zo goed voorbereid in gesprek met deze aanbieders. We helpen je ook om de juiste vragen te stellen. Zo kun je echt een onderbouwde keuze maken.

Gratis, snel en onafhankelijk

Bij HR Navigator vinden we dat jij recht hebt op gratis én 100% onafhankelijk advies bij het vinden van de beste dienstverlener voor jouw organisatie.

Hoe we dat doen? Heel simpel. Wanneer jij een dienstverlener kiest die wij hebben geadviseerd, ontvangen wij van hen een vergoeding. Die vergoeding is voor alle aanbieders hetzelfde. We doen dus niet aan vriendjespolitiek. Dankzij deze vergoeding kunnen we jou gratis en 100% onafhankelijk advies geven.

Jouw wensen staan dus altijd centraal en we selecteren alleen de bedrijfsartsen die bij jouw organisatie passen.

En last but not least. Jouw persoonlijke arbo-adviseur ondersteunt je tijdens het gehele selectieproces. Je kunt ons dus altijd bellen of mailen met alle vragen die je hebt.

Gratis inkoopgids: Voorkom dat je de verkeerde arbodienst kiest

In deze gratis inkoopgids vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze ruim 11.000 klanten.

Arbodienst inkoopgids

5 niet te missen feiten en fabels over arbodienstverlening

De 10 vragen die je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Snel inzicht in alle mogelijkheden voor je arbobeleid

Alle bedrijfsartsen

Ausems en Kerkvliet

Gezond zijn gaat niet alleen over de afwezigheid van ziekte en gebreken maar vooral over welbevinden en prettig ...

Concept Plus

U bent op zoek naar een betrouwbare partner voor uw Arbo aansluiting en verzuimbeleid? Bij Concept Plus vindt ...

Ba5 Zuidwest

Bedrijfsartsen5 richt zich met haar dienstverlening op de regio’s Zeeland, West- en Midden-Brabant en Zuid-Holland. Daartoe zijn vestigingen ...

Bedrijfsartsen en Arbo ZWN

Roosendaal Arbo is opgericht in 2004 door een drietal ervaren bedrijfsartsen. Dit besluit werd ingegeven doordat de bedrijfsartsen ...

BlijWerkt

Bij BlijWerkt zijn wij van mening dat bij arbeidsverzuim er samenwerking moet zijn tussen alle factoren: medewerker, leidinggevende, ...

Rendemens

Rendemens is een kleine gecertificeerde arbodienst die zich met persoonlijk contact richt op organisaties die werk willen maken ...

Vincio

VINCIO gelooft in de kracht van de verbinding. Zowel tussen individuen en de organisatie als tussen u en ...

ArboDesign

ArboDesign is een landelijk werkende arbodienst met zelfstandig ondernemende Care Managers, keurings- en bedrijfsartsen en specialisten op het ...

Expereans

Wilt u als werkgever echt iets bereiken op het gebied van gezond werken? En staan continuïteit en duurzaamheid ...

Veelgestelde vragen

Ja, in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat medewerkers (desgewenst anoniem!) ook zelf een gesprek kunnen aanvragen met de bedrijfsarts. Jij als werkgever faciliteert dit met een inloopspreekuur bij de arts.

De werkgever betaalt de bedrijfsarts.

Ja, een bedrijfsarts is altijd medisch geschoold en is gespecialiseerd. De naam bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel, die iemand alleen mag voeren na het behalen van de specialisatie. Ook gedurende de loopbaan is de bedrijfsarts altijd bezig met nascholing. Een basisarts zonder deze specialisatie, mag dus niet deze titel gebruiken. Ook een veelgebruikte term is een ‘arbo-arts’. Dit is GEEN bedrijfsarts en deze is dus formeel niet bevoegd om de verzuimbegeleiding zelfstandig uit te voeren. De gecertificeerde bedrijfsarts kan wel een deel van de werkzaamheden delegeren aan een arboarts, aan een basisarts of aan een casemanager taakdelegatie.

Jazeker! Ondanks dat jij als werkgever de bedrijfsarts betaalt, is zijn advies en beoordeling altijd onafhankelijk. Stel dat de werkgever of de medewerker hier in de praktijk aan twijfelen, dan hebben zij, naast de mogelijk tot een goed gesprek hierover met de bedrijfsarts, diverse mogelijkheden. De Second Opinion van een andere bedrijfsarts, een Deskundigenoordeel (DO) bij UWV, het indienen van een klacht en zelfs het medisch tuchtrecht zijn instrumenten die tot je beschikking staan.

Een geregistreerde bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Deze arts heeft de 4-jarige specialisatie “arts voor arbeid en gezondheid, tak bedrijfsgeneeskunde” succesvol afgerond. Deze staat vermeld in het BIG-register als bedrijfsarts.

Artsen die in dit BIG register niet als bedrijfsarts geregistreerd staan, maar als ‘arts’ of onder een ander specialisme, mogen alleen bedrijfsartsen werk doen onder supervisie van een geregistreerde bedrijfsarts. Bij voldoende bekwaamheid en ervaring mag deze arts overigens wel alle werkzaamheden verrichten die een geregistreerde bedrijfsarts ook mag doen.

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit medische- en privégegevens van zijn patiënten delen. Ook niet wanneer je hier als werkgever om vraagt. En ook niet wanneer de proces-casemanager hierom vraagt. Alleen professionals die werken onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts, kunnen in (delen van) dit medische dossier. Zij hebben uiteraard dezelfde geheimhoudingsplicht als de bedrijfsarts zelf. De medische oordeelsvorming blijft altijd een taak van de bedrijfsarts zelf. Je kunt de bedrijfsarts ook aanspreken op zijn unieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, hij is hiervoor binnen zijn beroepsgroep altijd persoonlijk tuchtrechtelijk aansprakelijk.

De bedrijfsarts bepaalt de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker binnen het werk en deelt deze met de werkgever en de casemanager. Ook mag de bedrijfsarts de verwachtingen over de duur van de re-integratie bespreken. Hij mag nooit medische, sociale- of privégegevens delen met de werkgever of iemand anders.

Formeel niet; de uitspraken van de bedrijfsarts zijn adviezen. Maar je moet wel goede redenen hebben om van het onderbouwde advies af te wijken. Zoals eerder aangegeven zijn er diverse instrumenten die je kunt inzetten als je twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Deze arts heeft de 4-jarige specialisatie “arts voor arbeid en gezondheid, tak bedrijfsgeneeskunde” succesvol afgerond.

Arboartsen zijn basisartsen en staan als ‘arts’ of een ander specialisme geregistreerd in het BIG-register, mogen alleen bedrijfsartsenwerk doen onder supervisie van een geregistreerde bedrijfsarts.

Elke week de gratis beste HR-tips?

Elke dag 11.000 HR professionals blij maken. Dat is waar HR Navigator voor staat. We willen jou inspireren en helpen om je werk als HR professional  slimmer en beter te doen.

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip

Powertips

Alles wat je moet weten over het selecteren van een arbodienst

Ontvang de gratis inkoopgids arbodienstverlening

arbodienst inkoopgids