Wie heb ik aan de lijn, hallohallo: een (nep)bedrijfsarts?

Wie heb ik aan de lijn, hallohallo: een (nep)bedrijfsarts?

13 september 2017
Bedrijfsarts

Nog altijd verwarring over taken casemanager en bedrijfsarts binnen arbodienst

Stel, je bent een zieke werknemer en de arbodienst belt. Zit er dan een bedrijfsarts aan de andere kant van de lijn? Misschien. Maar de kans is groter dat het een casemanager, een basisarts, een vitaliteitscoach of iemand met soortgelijke functiebenaming is. Allesbehalve een bedrijfsarts dus. Maar die wil wél van alles weten over jouw medische problemen. Mag dat zomaar?

De discussie over ‘casemanagers’ en ‘nepbedrijfsartsen’ is weer hoog opgelaaid, getuige het artikel in de Volkskrant op 1 september, ‘Ongezonde strijd rondom het ziekbed van de werknemer’. Om maar meteen het antwoord te geven : jazeker, iemand die geen bedrijfsarts is, mag dergelijke vragen stellen. Mits er aan een paar duidelijke voorwaarden wordt voldaan. Eén hiervan is dat deze professionals altijd formeel onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde bedrijfsarts werken.

Taakdelegatie of verlengde arm

Dat betekent onder meer dat de beller wel informatie mag verzamelen bij de verzuimende medewerker, maar nooit zelf conclusies mag trekken over wat er aan de hand is. Deze constructie staat bekend als ‘taakdelegatie’ of ‘verlengde arm’ van de bedrijfsarts. In de praktijk blijkt dat deze werkwijze niet altijd duidelijk wordt uitgelegd aan de zieke werknemer, met frustratie en/of paniek tot gevolg.

Medische informatie naar werkgever?

Bovendien suggereert de FNV in een ander artikel dat ook 1 september in de Volkskrant verscheen, dat casemanagers medische informatie naar de werkgevers zouden doorspelen. “Dit herkennen wij in onze praktijk totaal niet”, zegt Marco de Zeeuw, adviseur bij Arbokiezer. “Van de 1000 klanten die we per jaar spreken is er geen enkele werkgever die toegang claimt tot medische informatie. “En ook bij de 70 arbodirecties die wij op jaarbasis spreken zien we zeer grote bewustwording rond privacy. Wat ons betreft is de aantijging van FNV dus aperte onzin.”

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 bedrijfsartsen

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste bedrijfsartsen al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke bedrijfsarts vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓Snel 3 offertes van de beste bedrijfsartsen

Bedrijfsarts communiceert niet altijd even SMART

Wel signaleert De Zeeuw dat er vaak onbegrip heerst bij werkgevers over de soms matige terugkoppeling en adviezen van bedrijfsartsen. “Als werkgever heb je dan simpelweg geen idee waar je aan toe bent, maar je wordt wel geacht het loon door te betalen. Hier valt een wereld te winnen. Juist ook door de inzet van een casemanager kan er verbetering komen in dit belangrijke deel in de communicatie.”

Het ís geen wedstrijdje werkgever-werknemer

Natuurlijk, excessen van arbodiensten die de rol en bevoegdheid van de ingezette functionaris willens en wetens misbruiken, zijn altijd laakbaar. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk? Vorig jaar is slechts negen keer een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Arbodienstverlening onder 7 miljoen werkenden, waarvan er drie zijn gehonoreerd.

Hoewel sommige media het graag anders voorstellen, zijn preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie geen wedstrijdje werkgever-werknemer, maar een gezamenlijk belang. “Goede uitleg vooraf voorkomt veel ellende en negatieve publiciteit”, aldus De Zeeuw. “Een slimme arbodienst zet dus nog eens extra in op duidelijke communicatie hierover.”