6 vragen en antwoorden over de Arbowet

6 vragen en antwoorden over de Arbowet

31 mei 2018
Bedrijfsarts

Medewerkers moeten gezond en veilig kunnen werken. Om dit te bevorderen en om ervoor te zorgen dat werkgevers dit stimuleren binnen hun organisatie, is er de Arbeidsomstandighedenwet. Kort gezegd, de Arbowet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor deze wet en voert vanuit haar rol de visie dat niemand ziek mag worden door het werk. Om het voor jou als werkgever wat overzichtelijker te maken, hebben we 6 veelgestelde vragen over de Arbowet op een rij gezet.

1. Wat staat er in de Arbowet?

In de Arbowet staan de algemene bepalingen die gelden voor elke werkplek en gezond en veilig werken stimuleren. Deze bepalingen zijn doelvoorschriften en geen regels. Werkgevers moeten zich aan deze doelvoorschriften houden, maar mogen wel zelf (en nadrukkelijk in overleg met hun OR/ PVT) bepalen hoe ze hier invulling aan geven. Dit geeft jou als werkgever veel meer vrijheid en eigen regie, om een beleid te voeren dat zowel aansluit op de werkzaamheden als op de eigen cultuur.

2. Wat zijn de verplichtingen voor een werkgever?

Vanuit de Arbowet is een aantal verplichtingen vastgesteld voor zowel werkgevers als medewerkers. De verplichtingen voor de werkgever zijn:

 • Je voert een ziekteverzuimbeleid
 • Je geeft voorlichting aan medewerkers over veilig werken
 • Je onderzoekt, registreert en meldt ongevallen op de werkvloer
 • Je zorgt dat medewerkers veilig kunnen werken
 • Je zorgt ervoor dat medewerkers over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikken én ziet erop toe dat ze deze correct gebruiken
 • Op voorhand voer je acties uit om risico’s te vermijden en te verkleinen
 • Je betrekt de OR (of PVT) namens de medewerkers bij het veiligheidsbeleid

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

3. Wat zijn de verplichtingen voor een medewerker?

De verplichtingen voor de medewerker vanuit de Arbowet, zijn er vooral om voor hen gezond en veilig werken te stimuleren. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Je voert je werk uit op de juiste en meest veilige manier
 • Je houdt je aan de voorschriften en procedures binnen het werk
 • Wanneer je gevaren ziet, licht je je werkgever in
 • Je doet mee aan de voorlichtingen en trainingen die de werkgever organiseert over veilig werken
 • Je helpt je werkgever en de kerndeskundigen wanneer nodig binnen het uitvoeren van hun taken

Medewerkers hebben deze verantwoordelijkheden om gezond en veilig werken voor zichzelf en de collega’s te stimuleren. Let op: Jij, de werkgever is en blijft altijd eindverantwoordelijk. Je kunt medewerkers wel aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin.

4. Wie zijn nog meer betrokken bij de Arbowet?

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat je de wet handhaaft binnen jouw organisatie. Sommige medewerkers zijn hier vanuit hun functie (zoals bijvoorbeeld de preventiemedewerker, de casemanager, de KAM-coördinator of de vertrouwenspersoon)  medeverantwoordelijk voor. De OR (of de PVT) heeft instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen en veranderingen rondom het gezondheidsbeleid en de dienstverleners die daarbij worden ingeschakeld. Jouw preventiemedewerker heeft een actieve rol bij het opstellen en up-to-date houden van de RI&E en de uitvoering van het Plan van Aanpak bij de RI&E.

Naast jouw eigen medewerkers en de verschillende interne rollen zijn er ook best veel externe professionals betrokken bij jouw bedrijfsgezondheid. Je kunt daarbij denken aan de arbodienst (casemanager, Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige), de andere kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeidshygiënist en A&O-deskundige), de PMO-uitvoerder en een grote variëteit aan preventieve en curatieve behandelaars (van psycholoog en bedrijfsmaatschappelijk werk tot fysiotherapeut en wachtlijstbemiddelaar). Bij de arbodienst heb je een basiscontract afgesloten, waarin staat afgesproken wanneer je welke begeleiding vanuit hen krijgt.

5. Bij welke onderdelen is deskundige begeleiding nodig?

In de Arbowet staat opgenomen dat een arbodienst je ondersteunt bij deze vier kerntaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
 3. Aanstellingskeuringen
 4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Kies voor elk van deze kerntaken voor de professional die het beste bij jouw organisatie past. In alle gevallen werk je met een gecertificeerd Bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding. Maar die kan werken bij een al dan niet gecertificeerde arbodienst of als ZZP’er. Je kunt hem of haar inzetten op vanaf de eerste verzuimdag of pas als de wet verbetering poortwachter daarom vraagt. Zoek je een lokale club, een partij met branche-ervaring of iemand die goed past bij jou verzuimissues van vandaag? Zo heb je nog veel meer keuzes bij het bepalen van de best passende arbo-oplossing. HR Navigator helpt je graag bij het maken van deze keuzes.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

6. Wie controleert dat deze wet wordt gehandhaafd?

De inspectie SZW vanuit het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of organisaties zich aan de Arbowet houden. Eén van de punten die ze actief gaan controleren vanaf 1 juli 2018, is of elke organisatie minimaal een basiscontract heeft afgesloten bij een Arbodienst en of de juiste activiteiten hierin staan opgenomen. Bij een controle kan de inspectie SZW waarschuwingen geven, het werk stil laten leggen of boetes geven. Of je natuurlijk een compliment geven, wanneer je alles goed hebt geregeld.