6 tips om ziekteverzuim te verminderen op de werkvloer

6 tips om ziekteverzuim te verminderen op de werkvloer

21 september 2017
Bedrijfsarts

Wanneer één van je medewerkers langdurig ziek is, volg je een stappenplan met verplichte activiteiten om op een effectieve manier te werken aan de re-integratie. Deze stappen zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het is natuurlijk vooral voor de medewerker erg vervelend, maar ook als werkgever moet je flink aan de bak en zijn de consequenties groot. Je mist immers lange tijd een van je medewerkers, moet hard aan de slag met de re-integratie en de rekening loopt enorm om. Je wilt er dus graag alles aan doen om je verzuimpercentage te verlagen. In dit artikel staan een aantal tips die je hierbij gaan helpen. Dring met deze tips je verzuimpercentage terug, zorg voor een gezonde- en duurzame werkomgeving en bespaar jezelf kosten én tijd.

1. Creëer een goede samenwerking met je arbodienst

Sinds juli 2017 is het voor elke organisatie in Nederland verplicht om een basiscontract te hebben bij een arbodienstverlener. Sterker nog, de inspectiedienst SZW gaat dit per juli 2018 ook actief controleren, heb je nog niet zo’n contract afgesloten, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk doen. Het werken met een arbodienst biedt je als werkgever ook veel voordelen als het gaat om verzuim. Maar de arbodienst kan je ook bijstaan bij je Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)  en andere preventieve maatregelen. Zij zijn jouw business partner in bedrijfsgezondheid en ondersteunen je bij het creëren van een gezonde werkomgeving. Op basis van hun ervaringen bij vergelijkbare organisaties kunnen ze goed met je meedenken. Vraag hen gericht advies over je gezondheidsbeleid en het verminderen en verkorten van het verzuim

2. Speel niet zelf voor dokter, laat de arbodienst de vragen stellen die jij niet mag stellen

Als werkgever mag je geen vragen stellen over de medische- of sociale reden van het verzuim. Hier zijn strikte regels voor, dus ook als je een informele en open cultuur hebt, mag je hier absoluut niets over vragen. Je arbodienst mag deze vragen wel stellen. Aan de hand van deze antwoorden, die zij natuurlijk niet met jou mogen delen, ontvang je als werkgever een advies om vervolgens samen met de medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen. Als je de arbodienst niet inzet om deze vragen te stellen, speel je dus feitelijk zelf voor dokter, jij meent immers te kunnen oordelen of je medewerker al dan niet ziek is, extra ondersteuning nodig heeft en wellicht ook over wat hij of zij nog wél kan.

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip

In onze dagelijkse powertip vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over Arbo, Verzuim en HR. We delen de belangrijkste tips en eye-openers die we hebben opgedaan bij het ondersteunen van duizenden klanten.

Powertips

3. Creëer een open en veilige omgeving voor je medewerkers

Zorg voor een werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken, om zorgen te uiten, om vragen te stellen en om ideeën te delen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich eerder uiten wanneer het minder goed met ze gaat. Wanneer je het voor elkaar krijgt dat je met elkaar blijft communiceren, de positieve- én de minder positieve kanten van het werk, dan kun je sneller ingrijpen als het echt nodig is. Daarmee kun je vaak al preventief investeren en verzuim voorkomen. Enerzijds is dit de cultuur van je organisatie, anderzijds is dit goed leiderschap. Hier heb jij als werkgever veel invloed op, begeleid je managers hierin en geef zelf het goede voorbeeld door ook punten als verzuim bespreekbaar te maken. Medewerkers betrekken bij je organisatie, de visie, ambities en ontwikkelingen en luisteren wat zij hiervan vinden, draagt bij aan het creëren van een open cultuur waar je veel kunt bespreken met elkaar.

4. Voer een proactief gezondheidsbeleid

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ook bekend als onder andere stress- en burn outklachten, zijn de grootste risico’s voor langdurig verzuim voor je organisatie. 1 op de 7 medewerkers heeft hier tegenwoordig last van. Met name jonge hoogopgeleide medewerkers vormen een grote risicogroep. Het is daarom belangrijk dat je niet pas ingrijpt wanneer de klachten ontstaan, maar hier juist proactief mee omgaat. Licht je medewerkers in over de risico’s, de verschijnselen, hoe ze het beste kunnen omgaan met druk en stress binnen het werk en natuurlijk ook hoe ze dit kunnen vermijden. Dit kun je doen aan de hand van persoonlijke gesprekken, een periodiek PMO met expliciete vragenlijsten over PSA, door het aanbieden van (mindfulness of meditatie) trainingen of door algemene voorlichtingen over de risico’s en het herkennen van signalen dragen bij aan het voorkomen en beperken van onnodige schade door PSA. Ook hierbij kan je arbodienst of preventiepartner een grote rol spelen door het verzorgen van de trainingen en voorlichtingen.

5. Open de poort naar de Bedrijfsarts, het helpt. Echt!

Een gesprek met een extern vertrouwenspersoon kan inzicht en verlichting bieden voor medewerkers. Het geeft hen de ruimte om volledig in vertrouwen en vrijheid hun ei kwijt te kunnen over het werk, de stress en andere dingen die hen bezighouden. Wanneer je iemand naar de bedrijfsarts stuurt, betekent het niet direct dat er ook daadwerkelijk sprake is van een risico op verzuim. De bedrijfsarts kan goed inschatten op basis van iemands verhaal wat de gezondheid en bijbehorende risico’s van deze persoon is. Soms is een gesprek met de bedrijfsarts, iemand die echt luistert, niet oordeelt en tips kan geven, voldoende voor iemand om weer een realistisch beeld te krijgen van het werk en de eigen invloed hierop. En soms zijn er wel een aantal aanpassingen binnen het werk nodig die het risico op lang verzuim verkleinen. Waar het dus enerzijds voor de medewerkers fijn is om met een extern persoon te praten, is voor jou als werkgever waardevol om op tijd in te kunnen grijpen aan de hand van het advies van je bedrijfsarts.

En licht je medewerkers ook in over de voordelen van af en toe met iemand praten en biedt hen de mogelijkheid om zelf een bezoek aan de bedrijfsarts voor te stellen. Op deze manier geef je je medewerkers de eigen regie over hun gezondheid en het vertrouwen dat je het beste voor hen wilt en hen hierin steunt.

6. Gebruik je RI&E om verzuim te voorkomen

Kan een goede RI&E je als werkgever helpen om het ziekteverzuim in de organisatie te verminderen? Ja, absoluut. Mits je deze natuurlijk ook continu bewaakt en uitvoert. Vooral wanneer het gaat om door gerichte preventieve maatregelen verzuim te voorkomen, is de RI&E hét instrument. Hier gaan we dieper in hoe de RI&E je helpt bij het verminderen van je ziekteverzuim.

Succes met deze tips om je ziekteverzuim te verminderen

Waar het vooral om gaat bij het verminderen van ziekteverzuim binnen je organisatie, is dat je een pro-actief gezondheidsbeleid voert waarbij je niet afwacht tot de eerste verschijnselen van verzuim zichtbaar zijn. Laat je medewerkers zelf ervaren hoe belangrijk jij hun gezondheid vindt en stimuleer de eigenaarschap en eigen regie over hun inzetbaarheid en vitaliteit . Op deze manier verlaag je absoluut het verzuim binnen jouw organisatie.

Benieuwd welke arbodienst het beste bij jou past? Laat ons met je meedenken over je behoeften en de drie best passende partijen. Een gratis adviesgesprek kun je hier aanvragen.