Alles wat je moet weten over de verschillende verzuimverzekeringen

Alles wat je moet weten over Medische Keuringen

29 maart 2023
Preventie

Voor sommige beroepen is het belangrijk dat de werknemer fit en gezond is. Zo mag een treinmachinist niet kleurenblind zijn en moet je als brandweerman natuurlijk wel een paar trappen op kunnen rennen. Om dat te beoordelen, moet de werknemer vaak een medische keuring ondergaan.

Maar wat is een medische keuring nu precies en is dit eigenlijk verplicht? Op deze pagina vertellen we je alles over medische onderzoeken, ook wel aanstellingskeuringen genoemd.

Wat is een medische keuring?

Een medische keuring is een onderzoek om de gezondheid van (toekomstige) medewerkers te checken en om na te gaan of zij hun functie kunnen uitvoeren.

De keuring is géén hulpmiddel voor werkgevers zodat ze kunnen kiezen voor de meest gezonde sollicitant. De werkgever moet al van plan zijn de werknemer aan te nemen. De medische keuring is het laatste onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Voor veel functies geldt dat het onderzoek periodiek, dus bijvoorbeeld jaarlijks opnieuw, wordt uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit lichamelijke of psychische onderzoeken of vragenlijsten.

Is een medisch keuring verplicht?

Voor bepaalde risicovolle beroepen is de medische keuring verplicht. Dit vind je terug in de CAO. Het is voor jou als werkgever verplicht om deze te laten uitvoeren en het is voor de (toekomstige) medewerker verplicht om de keuring te ondergaan.

Een medische keuring is alleen wettelijk toegestaan bij risicovolle beroepen waarbij er gevaar is voor de samenleving. Zo wordt een treinmachinist gecheckt op kleurenblindheid en een piloot op de algehele gezondheid. Voor dit soort beroepen is het dus verplicht een medische keuring uit te voeren en (toekomstige) medewerkers moeten hier ook aan meewerken.

De regels bij een medische keuring

Een medische beoordeling is wel aan een aantal regels verbonden:

 • In de vacature staat dat de sollicitant een medische keuring moet ondergaan.
 • De sollicitant mag pas worden gekeurd als je deze ook daadwerkelijk aan wil nemen. De keuring is het laatste onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Je informeert de sollicitant schriftelijk over het doel van het onderzoek. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van dit onderzoek.
 • Een geregistreerde bedrijfsarts voert de keuring uit.
 • De arts mag tijdens de keuring alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring.
 • De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke aandoeningen en hiv. Ook mag deze niet vragen of de sollicitant zwanger is.

De arts informeert de sollicitant over de uitslag. Aan de werkgever geeft hij door of de sollicitant geschikt of ongeschikt is bevonden. De arts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven, behalve als de sollicitant hiervoor toestemming geeft.

Wat is het verschil tussen een PMO en een medische keuring?

Medische keuringen, PMO, PAGO… Er zijn diverse soorten keuringen, maar deze zijn niet allemaal hetzelfde. Met een medische keuring weet je zeker dat (toekomstige) medewerkers gezond genoeg zijn om hun werk te doen.

Gezondheidsonderzoeken zoals de PMO of de PAGO zijn voor de werkgever verplicht om periodiek aan te bieden, omdat je er als werkgever voor moet zorgen dat je medewerkers in de meest veilige en gezonde werkomgeving werken. Een gezondheidsonderzoek geeft je inzichten in risico’s, zodat je hiernaar kan handelen.

Het belangrijkste verschil is dat het voor medewerkers niet verplicht is om deel te nemen aan deze gezondheidsonderzoeken. Bij een medische keuring is deelname wél verplicht.

Wanneer is een medische keuring noodzakelijk?

Een medische keuring is noodzakelijk en verplicht bij beroepen die aan bijzondere medische eisen moeten voldoen. Wanneer je medewerker niet aan deze eisen voldoet vormen ze een risico voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan piloten, machinisten en chauffeurs. De sollicitant of medewerker is verplicht dit onderzoek te ondergaan.

Op grond van de Wet op de medische keuringen mag een sollicitant of medewerker alleen worden gekeurd als aan de functie bijzondere eisen zijn gesteld. Bijvoorbeeld een functie waarbij zwaar lichamelijk werk moet worden verricht, werk met veiligheidsrisico’s of werk met gevaarlijke stoffen. Bij een aanstaande buschauffeur kan bijvoorbeeld in het kader van een aanstellingskeuring gekeken worden of hij niet kleurenblind is en piloten moeten jaarlijks een medische keuring doen.

Waaruit bestaat een medische keuring?

Het verschilt per functie en per bedrijf waar de medische keuring aan voldoet. De bedrijfsarts adviseert aan de hand van de functie en de werkzaamheden over de inhoud van een medische keuring.

Keuringen kunnen gaan over de lichamelijk gesteldheid, maar ook over de psychische gezondheid. De meeste keuringen bestaan uit een vragenlijst, een fysiek onderzoek en een gesprek over de algehele gezondheid.

Welke soorten medische keuringen zijn er?

Er zijn tientallen beroepsgerelateerde medische keuringen. Een aantal veel voorkomende keuringen zijn:

 • Sportmedische-keuring
 • Rijbewijskeuring
 • Aanstellingskeuring
 • Duikmedische-keuring
 • Vliegmedische-keuring
 • Arbo-keuring
 • Keuring groot rijbewijs
 • Medische keuring taxipas
 • Keuring vrachtwagenrijbewijs
 • PAGO
 • PMO

Het ligt aan de CAO en de functie welke medische keuring je moet laten uitvoeren.