Vermijd onnodige stress op de werkvloer met deze tips

Vermijd onnodige stress op de werkvloer met deze tips

2 november 2023
RIE

Het is de grootste verzuimoorzaak in ons kikkerlandje: stress! Steeds vaker vallen medewerkers uit met een psychische oorzaak: werkdruk, stress of zelfs burn-outverschijnselen, maar ook met nog zwaardere psychiatrische klachten. Deze leiden vrijwel altijd tot langdurig verzuim, intensieve begeleiding, dure interventies en zelfs WIA-instroom.

Ook uit het onderzoek van Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden dat is uitgevoerd door TNO, blijkt dat het aandeel werknemers dat burn-outklachten (psychische vermoeidheid door het werk) ervaart na een daling in 2020 in de laatste twee jaar weer gestegen tot 20%. Het meest genoemd (34%) was dat men zich na het einde van een werkdag leeg voelt, gevolgd door dat men zich moe voelt bij het opstaan en geconfronteerd wordt met het werk (23%). We wisten al dat dit één van de grootste oorzaken van lang verzuim is en dit onderzoek laat dit nogmaals overduidelijk zien. Een flinke uitdaging voor werkgevers om deze psychische overbelasting aan te pakken. Deze tips helpen je hierbij.

Stimuleer gezond leven

Als werkgever kun je een medewerker nooit voorschrijven hoe hij of zij moet leven. Wel kun je bewustwording vergroten door voorlichting te geven over gezondheid, lifestyle en wat dit doet met je stressniveau doet. Uiteraard weet iedereen al heel lang dat roken, cafeïne en suikers niet positief bijdragen aan je gezondheid en je stressniveau ook zeker niet verminderen.

Aandacht voor PSA in het PMO

In de digitale vragenlijst van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je speciale aandacht besteden aan het onderwerp Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De medewerker krijgt daarmee een goede spiegel van zijn persoonlijke situatie én tips om deze te verbeteren.

Niet te veel werk bij iemand neerleggen

Hoe graag een medewerker ook wil en hoe makkelijk het soms ook is, leg niet meer werk neer bij medewerkers dan ze aankunnen. Veel medewerkers hebben moeite om nee te zeggen. Dit grote verantwoordelijkheidsgevoel is natuurlijk prima, maar maak er geen misbruik van. Het betekent namelijk niet dat ze ook al het werk aankunnen. Zorg gewoon voor een reële werkbelasting.

Assertiviteit: leren nee zeggen

Veel medewerkers vinden het moeilijk om nee te zeggen. Hierdoor lopen hun taken op en voelen ze zich verantwoordelijk voor steeds meer werk. Begeleid leidinggevenden om deze medewerkers te herkennen en het extra werk bij hen weg te halen. Ook wanneer een medewerker zegt dat hij of zij het wel aankan. Leidinggevenden hebben de belangrijkste rol hierin.  Zij weten hoe het werk verdeeld is en zij kennen hun medewerkers het beste. Medewerkers trainen op hun assertiviteit en het leren nee zeggen helpt ook om stress te verminderen.

Coaching

Geef medewerkers de ruimte om regelmatig met iemand te praten over hoe het gaat. Dit kan met een leidinggevende, een buddy, HR of met een externe coach. Tijdens deze gesprekken kan de medewerker zijn of haar hart luchten, de planning doornemen en alle zaken die goed of juist minder goed gaan bespreken. Dit is vaak een moment om even uit te zoomen van het werk en met een helicopterview naar de situatie te kijken. Dit helpt om grip op het werk te krijgen of te houden. Heeft je medewerker het te druk voor deze momenten? Dan is dit het signaal dat je deze gesprekken juist moet voeren.

Relativeer de situatie

Ga niet met de medewerkers mee in hun stress-situatie. Luister goed, erken het, herken het, maar blijf relativeren. Dit is voor hen belangrijk om ook op deze manier naar hun situatie te leren kijken. Uiteraard pak je de excessen direct aan en haal je de ergste druk van de ketel. Zo zorg je er voor dat ze zich gezien en gehoord voelen in hun werkdruk en stressklachten, maar zorg er vooral ook voor dat je samen de situatie blijft relativeren.

Stop multitasken

Mail, agenda, pop-ups, what’s appjes, collega’s die wat vragen, toiletbezoek, koffie halen, de telefoon die afgaat en tussendoor ook nog je werk doen … dit is waarschijnlijk heel herkenbaar, want we doen het immers allemaal. Met de huidige technologieën zijn we continu aan het multitasken. Hoe hard we ook roepen dat we dit kunnen, het draagt absoluut niet bij aan het gevoel dat we alles onder controle hebben. Een goede training over focus bevat ook vaak dat we moeten stoppen met multitasken. Begeleid je medewerkers hierin, creëer hier bewustzijn over, structureer de dag en faciliteer ze indien nodig met vaste werkblokken.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Zorg voor focus-ruimtes

Een open kantoortuin en ruimtes waar je met alle collega’s werkt zijn bedoeld om de transparantie en het leervermogen van elkaar vergroten. Maar het vergroot ook de afleiding. Heb je hier de ruimte voor, zorg dan voor focus-ruimtes, zodat je medewerkers zich kunnen terugtrekken om geconcentreerd te werken. Let er hierbij wel op dat iemand zich niet continu terugtrekt.

Fouten maken mag!

Iedereen maakt fouten en het zijn juist fouten waar we zoveel van leren. Het is nu niet zo dat je fouten maken moet stimuleren. Maar er worden overal fouten gemaakt, ga hier dan goed mee om. Zorg dat iemand die de fout gemaakt heeft hier niet enorm veel stress van krijgt, omdat hij of zij weet dat er hiervan problemen komen. Geef juist de ruimte om de fout te bespreken, te herstellen en laat collega’s onderling hiervan leren.

Spreek waardering uit

Zorg dat je medewerkers zich gezien en gehoord voelen, door onder andere het hardop uitspreken van waardering. Ga er niet vanuit dat je medewerkers wel weten hoe je over hen denkt, want dit is niet zo. Iedereen heeft af en toe een schouderklopje en een compliment nodig. Zorg ervoor dat jij als werkgever waardering uitspreekt, dat je leidinggevenden dit doen en dat medewerkers dit onderling ook naar elkaar doen.

Besteed aandacht aan PSA-klachten in je RI&E

Besteed in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) aandacht aan de oorzaken en risico’s van PSA-klachten. Heb je hier goed inzicht in, pas dan ook je plan van aanpak hierop aan. Hoe ga je de PSA-risico’s aanpakken en natuurlijk het liefst vermijden? Wie heb je hiervoor nodig? Hoe betrek je hier de hele organisatie bij, van de OR, je preventiemedewerker, leidinggevenden tot medewerkers zelf? Door al deze PSA-risico’s mee te nemen in je RIE en het plan van aanpak (en deze natuurlijk ook uit te voeren en actueel te houden), draag je preventief bij aan het vermijden van stress en het voorkomen van verzuim.

Vraag je arbodienst hulp bij je verzuimbeleid

Heel veel organisaties hebben te maken met medewerkers die last hebben van PSA-klachten. Een arbodienst heeft hier veel vaker mee te maken dan jij en kan goed meedenken over je gezondheidsbeleid en je verzuimbeleid vanuit hun ervaringen. Het is helemaal fijn wanneer ze ervaring hebben binnen vergelijkbare bedrijven, zodat ze jou goed kunnen adviseren op basis van best practices. Ook hiermee draag je preventief bij aan het voorkomen van stress.

Vermijd stress op de werkvloer

Zorg met deze tips dat je stressvolle situaties vermijd of in ieder geval vermindert. Zoals al gezegd is psychische overbelasting de grootste oorzaak van verzuim. Daarom is het des te belangrijker om preventief in te spelen op alle risico’s en oorzaken van deze klachten. Ben je nog op zoek naar een goede samenwerkingspartner om je hierin te begeleiden? Bij HR Navigator geven we al jaren onafhankelijk advies op basis van je eigen wensen en behoeften. Laat ons weten waar jij naar op zoek bent en wij maken een selectie van drie aanbieders voor je.