preventie op het werk

Meer aandacht voor preventie

25 maart 2019
Preventie

Sinds 1 juli 2017 heeft de preventiemedewerker een duidelijkere rol gekregen vanuit de Arbowet mét een stevige juridische basis. Hierdoor zien we direct dat er meer aandacht is voor preventie zelf. Een mooie ontwikkeling, want gezonde medewerkers zorgen voor een productieve organisatie. Gericht investeren in preventie zorgt voor minder onnodige arbeidsongevallen en onnodig verzuim.

De rol van de preventiemedewerker

Elke organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker hebben. Voor organisaties met maximaal 25 medewerkers mag de werkgever dit ook zelf zijn. Een preventiemedewerker is de deskundige op het gebied van gezond en veilig werken. Hij of zij adviseert jou als werkgever en de ondernemingsraad (OR) over alles met deze onderwerpen te maken heeft. Door de verduidelijking van de rol, waarbij advies geven en samenwerken met de arbodienst en bedrijfsarts belangrijke onderdelen zijn, wordt de waarde van de preventiemedewerker alleen maar groter.

Wat doet de preventiemedewerker?

Wat de rol van de preventiemedewerker exact inhoudt, is nergens vastgelegd. Deze invulling ligt bij elke individuele werkgever. En dat is logisch, want de bakker om de hoek, een verzorgingstehuis, een zwembad, een machinefabriek, een callcenter en een farmaceut zijn qua arbeidsomstandigheden en risico’s totaal anders.

Er is daarom geen exacte taakomschrijving voor de preventiemedewerker, behalve dat hij de spin in het web is in het complete preventieve domein. Zo is aangegeven dat korte lijntjes en een goede relatie met de OR, de arbodienst en de RIE-adviseur van groot belang zijn. Geef je preventiemedewerker de ruimte om zijn rol invulling te geven en zijn taken uit te voeren en sta open voor het advies en de bevindingen.

Het opstellen en uitvoeren van het preventiebeleid

Maar hoe voer je een actief preventiebeleid? Wie heb je hiervoor nodig en welke onderdelen bevat zo’n beleid? In je eentje een preventiebeleid opzetten en uitvoeren is natuurlijk niet handig. Een slimme preventiemedewerker betrekt zijn collega’s en leidinggevenden actief bij het nadenken over de arbeidsomstandigheden en -risico’s. En ook de arbodienst en de ondernemingsraad (OR) hebben hierin een grote rol. Maak altijd gebruik van alle input, kennis en adviezen die je hierover krijgt.

Een goede RIE als basis voor het preventiebeleid

De RIE en het plan van aanpak vormen de basis voor het preventiebeleid. Hierin zijn namelijk alle arbeidsrisico’s, gevaren en de oorzaken die leiden tot uitval benoemd. Inclusief een SMART plan van aanpak om deze risico’s, gevaren en oorzaken aan te pakken, te verkleinen en te vermijden. De RIE en het plan van aanpak is daarom een goede uitvalsbasis voor het preventiebeleid.

Bewustwording voor de inrichting van het preventiebeleid

Bewustwording creëren is een eerste stap binnen het opzetten van je preventiebeleid. Denk eens na over de volgende vragen en bespreek deze ook met je preventiemedewerker, de OR, leidinggevenden en je arbodienst:

• Waarom is een veilige werkomgeving belangrijk?
• Hoe hoog is het verzuim, wat zijn de oorzaken en kunnen deze verminderd worden?
• Wat gaat het medewerkers opleveren wanneer jullie dit voor elkaar krijgen?
• Wat verwacht je van medewerkers en wat kunnen zij van jou verwachten?
• Welke rol geef je de OR?
• Welke externe professionals heb je nodig?
• Welke rol hebben leidinggevenden hierin?
• En waarom is hun rol zo belangrijk binnen preventie?

Inzicht in de cijfers

Onderbouw deze bewustwording door inzicht te bieden in de RIE, in de verzuimcijfers en de verzuimhistorie. Faciliteer leidinggevenden met een duidelijk verzuimsysteem waar zij ook alle cijfers kunnen bijhouden en terugvinden. Hiermee krijgen zij een duidelijke rol binnen het preventiebeleid en dragen ze bij aan het verkleinen van de risico’s en het terugdringen van verzuim.

Luister naar medewerkers bij de invulling van het beleid

Wat vinden medewerkers zelf dat ze nodig hebben om gezond te blijven? Misschien komen ze wel met frisse ideeën:

• Zit-sta bureaus
• Flexibele werktijden
• Meer ruimte voor training en ontwikkeling
• Hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen
• Sportfaciliteiten
• Gezonde lunchmogelijkheden
• De invulling van het werk door de oudere medewerkers
• Technische ondersteuning om het werk te verlichten
• Veiligheidsnormen- en eisen

Betrek medewerkers bij je preventiebeleid door bijvoorbeeld een stuurgroep op te richten die zich inzet voor kortetermijnoplossingen.

Geef voorlichting en training aan medewerkers

Om ervoor te zorgen dat er minder uitval is door de risico’s en gevaren op de werkvloer, heb je je medewerkers nodig. Zij moeten hun verantwoordelijkheden kennen en nemen om alle risico’s te verkleinen en het liefst te vermijden natuurlijk. Omdat het niet altijd even duidelijk en gemakkelijk is voor medewerkers om de verantwoordelijk voor veilig werken te pakken, gaat het geven van goede voorlichting en trainingen je helpen. Bijvoorbeeld over de belangrijkste risico’s in de organisatie, veiligheidsinstructies, het werken met gevaarlijke stoffen, omgaan met stress, werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Daarnaast kun je met een goed gezondheidsbeleid (vragenlijsten, PMO’s, lifestyle-support) ook actief een gezonde levensstijl stimuleren.
Ga ook op organisatorisch niveau aan de slag met preventie
Werkdruk, arbeidsconflicten, een gebrek aan regelmogelijkheden of waardering en organisatorische chaos zijn de grootste oorzaken van kort en lang verzuim. Denk eens aan deze onderwerpen:

• Werkdruk en werk-privébalans
• Werksfeer en omgangsvormen
• Het werk passend maken voor oudere medewerkers
• Cultuur
• Waardering
• Eigenaarschap
• Regelvrijheid en eigen regie

Ga actief aan de slag met deze onderwerpen, analyseer op een eerlijke manier hoe dit binnen je eigen organisatie gaat en vorm een visie en ambities hierover. Maak vervolgens een concreet stappenplan om deze ambities waar te maken.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 PMO aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste PMO aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke PMO vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé PMO experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 PMO offertes

Keuze PMO

Wat levert een actief preventiebeleid je op?

Door een actief preventiebeleid te voeren zullen je verzuimcijfers omlaag gaan en bespaar je een hoop tijd en geld. Maar wat nog veel belangrijker is: je bent een goede werkgever.

Door actief te werken aan preventie en gezondheid, lukt het vrijwel altijd om kort verzuim terug te dringen. En frequent kort verzuim is een grote voorspeller van zowel lang verzuim als van verloop: In de huidige arbeidsmarkt is het hebben en behouden van gezond en productief personeel cruciaal. Laat je medewerkers dus met en preventief gezondheidsbeleid zien dat je om hen en hun gezondheid geeft. Je wordt als goed werkgever ruimschoots terugbetaald met loyaliteit en betrokkenheid: Tel uit je winst!