7 tips om burn-out bij je werknemers te voorkomen

7 tips om burn-out bij je werknemers te voorkomen

17 oktober 2017
Preventie

Burn-out, (werk)stress en andere psychische klachten taboe?

De meeste mensen vertellen wel aan hun omgeving dat ze een griepje hebben, of een hernia of andere fysieke klacht, maar praten over (de eigen) psychische problemen doet bijna niemand. Hoor je wel eens van je medewerkers dat ze depressief zijn en daardoor slecht slapen, of dat ze met het lood in de schoenen naar hun werk gaan vanwege de stress op kantoor? Weet je of jouw collega tegen een burn-out aanzit? Nee, dat weet je waarschijnlijk niet want dat soort zaken bespreken de meeste mensen niet met hun collega’s of hun baas.  Hoe kom je er dan achter als het niet goed gaat met een van jouw medewerkers? Wat is PSA precies en wat kun je zelf doen om psychische klachten als werkstress en burn-out bij jouw medewerkers te voorkomen? Heb je PSA bijvoorbeeld opgenomen als een risico in je RIE (Risico Evaluatie en -Inventarisatie)?

Wat betekent PSA?

Wat betekent het begrip PSA eigenlijk? PSA is een relatief nieuw begrip, geïntroduceerd in de Arbowet in 2007, en betekent psychosociale arbeidsbelasting, oftewel werkgerelateerde stress, dus stress veroorzaakt door werkdruk. Hieronder vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, (zoals te hoge of te lage) werkdruk, maar ook arbeidsconflicten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk.

Mensen schamen zich om te zeggen dat ze last van PSA hebben omdat psychische klachten nog steeds niet echt bespreekbaar zijn. Niemand wil het stempel “psychisch niet in orde” krijgen. “Ik ben toch niet gek!” denken de meeste mensen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om burn-out door PSA of stress vanwege privéredenen. Je vertelt je collega niet dat je, om wat voor reden dan ook, de balen hebt van je werk en daar ’s nachts wakker van ligt, en aan je baas vertel je al helemaal niets natuurlijk. Soms is dat ook helemaal niet nodig omdat het klachten van voorbijgaande aard zijn. Maar wat als de klachten langer aanhouden en een medewerker daardoor niet meer goed functioneert op het werk? Wat gebeurt er als hij niet over zijn problemen kan praten en zich daadwerkelijk ziek meldt?

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip

In onze dagelijkse powertip vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over Arbo, Verzuim en HR. We delen de belangrijkste tips en eye-openers die we hebben opgedaan bij het ondersteunen van duizenden klanten.

Powertips

Verzuim door werkstress: volksziekte nummer 1

Het is duidelijk: op psychische problemen rust nog steeds een taboe, zéker op de werkvloer. Maar, het is ook een feit dat PSA inmiddels volksziekte nummer één is geworden en daarmee de grootste veroorzaker van langer verzuim in Nederland. Volgens TNO waren psychische klachten, overspannenheid of burn-out, (naast klachten aan het bewegingsapparaat) al in 2015 verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het totaal aantal ziekteverzuimdagen in Nederland. Het CBS stelt dat psychische klachten als oorzaak van verzuim qua aantal inmiddels gestegen is van een op de drie naar een op de twee verzuimgevallen. Steeds meer mensen, en dus werknemers, van alle leeftijden lijden onder psychische klachten, van depressie en angststoornissen tot autisme en burn-out.  Het gaat dus niet alleen om psychische klachten veroorzaakt door werkdruk of werkstress. Goed, dat weten we inmiddels wel, zul je misschien denken, iedereen heeft weleens stress. Maar veel belangrijker is: Doe je er als werkgever genoeg aan om PSA bij jouw werknemers te voorkomen? En zo niet, wat zou je er zelf aan kunnen doen?

Het lijken misschien open deuren maar toch kun je een positief resultaat bereiken door preventief op te treden en de volgende tips te volgen:

  1. Toon betrokkenheid. Neem regelmatig de tijd om een praatje met je medewerkers te maken. Zodat je weet wat er speelt.
  2. Blijf positief naar uw medewerkers. Geef eens een compliment en spreek positieve verwachtingen uit. Iedereen vindt het fijn gewaardeerd te worden en blije medewerkers presteren beter.
  3. Signaleer negatieve veranderingen. Het gedrag van mensen met psychische klachten verandert vaak, zo ook hun ook hun werkhouding. Sommigen trekken zich terug in hun schulp, anderen worden juist meer aanwezig of geïrriteerd. Ineens werken ze vaak over, komen juist vaker te laat of melden zich regelmatig een dag ziek. Het is daarom belangrijk de tijd voor je medewerkers te nemen en interesse te tonen om ze beter te leren kennen en zo negatieve signalen te (h)erkennen.
  4. Verlaag de drempel om hulp te zoeken. Laat blijken dat psychische problemen bespreekbaar moeten zijn. Ook op het werk en met collega’s. Organiseer bijvoorbeeld een evenement onder werktijd, met als thema (werk)stress en burn-out. Nodig een specialist uit op dit gebied die uitnodigt tot discussie. Zo wordt PSA herkenbaar en daarmee meer bespreekbaar.
  5. Zorg voor een goede balans tussen werk en vrije tijd. Als de werkdruk heel hoog is of juist te laag, raken medewerkers gestresst en daarmee vatbaarder voor psychische klachten. Ga in gesprek als je merkt dat een medewerker (te) vaak overwerkt, maar ook als je ziet dat een medewerker zich verveelt in zijn werk. Overtuig jouw medewerkers ervan dat ze hun werk niet mee naar huis nemen. Vrije tijd is om te ontspannen, niet om te werken. Zo deed het bedrijf Google een test en liet medewerkers hun mobiel en laptop aan het eind van de werkdag inleveren zoadat ze letterlijk hun werk niet mee naar huis konden nemen. Dit bleek een zeer positief effect te hebben op het stresslevel van de medewerkers.
  6. Blijf communiceren. Laat merken dat problemen bespreekbaar zijn. Zorg dat je medewerkers hiervan op de hoogte te zijn, dat ze (discreet) naar een daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon kunnen bijvoorbeeld.
  7. Zorg voor een gezonde werkcultuur. Besteed aandacht aan thema’s als beweging (bijvoorbeeld middels een fietsenplan), gezond eten in de bedrijfskantine, zet fruit op tafel op de werkvloer, zorg dat het kantoor gezellig is. Daarmee laat je zien dat je het welzijn en de gezondheid van je medewerkers belangrijk vindt en zullen ze eerder geneigd zijn jouw voorbeeld te volgen.

Het lijkt allemaal logisch, maar toch kun je door deze tips te volgen meehelpen aan het verminderen van PSA. Uit eerder onderzoek van HR Navigator bleek al dat werkgevers verschillend omgaan met de aanpak van PSA.