Beter

Beter-200x200

De focus van arbodienst Beter ligt op het voorkómen van verzuim, waaronder ook het voorkomen van verzuimdreiging. Beter biedt een gevarieerde en intensieve verzuimaanpak voor snelle en verantwoorde werkhervatting.

Beter heeft 90 medewerkers in dienst. Wij vinden persoonlijk contact heel belangrijk, daarom werken we met vaste contactpersonen. Beter heeft alle specialisten onder één dak. Zo worden problemen snel en vanuit de juiste invalshoek geanalyseerd en aangepakt.

Landelijke spreiding. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam. De andere locaties zijn Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Daarnaast hebben wij spreekuurlocaties door het hele land.

Beter werkt graag vanuit uw locatie, middenin de dagelijkse praktijk, met korte communicatielijnen. Zodat problemen makkelijk boven tafel komen en we alert kunnen inspelen op ontwikkelingen en specifieke situaties.

De resultaten van Beter liggen ver boven het gemiddelde. De lat ligt hoog. Met de klant worden concrete, meetbare doelstellingen afgesproken. Want uiteindelijk gaat het om het zichtbaar en structureel terugdringen van ziekteverzuim.

Beter is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V.