Occure

Occure

OCCURE staat voor een optimale productiviteit van werknemers. Wij zijn er van overtuigd dat door een gezond management het beste uit mensen kan worden gehaald. Wij leveren onze bijdrage door middel van gerichte en adequate advisering vanuit onze netwerkorganisatie aan: werkgevers, bedrijven, organisaties, branches, verzekeraars, ondernemersverenigingen,werknemers.

Als het gaat om productiviteit van werknemers zijn met name items als gezondheid, welzijn, verzuimaanpak, re-integratie en verloop van belang. Uiteraard geldt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. OCCURE beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van arbeid en organisatie. Binnen OCCURE is behalve (bedrijfs-)geneeskundige kennis een brede managementervaring aanwezig. Hierdoor is OCCURE in staat een vertaling te maken van de doelstellingen en strategie van haar klanten naar het HRM-beleid en van hieruit ook naar het beleid omtrent ziekte en gezondheid. Door samen een brug te slaan tussen de reguliere curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg, waarbij zorgvuldig naar de best passende partners wordt gezocht, wordt een ideale omgeving gecreëerd voor een optimale productiviteit. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door enthousiasme en pragmatisme. Realisme wordt hierbij niet uit het oog verloren.