De Arbodienst

De Arbodienst

Verzuim is een onderwerp waar u als werkgever, leidinggevende of hr-professional liever niet teveel over nadenkt. Tegelijkertijd wil iedere organisatie dat de medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en ook blijven. De vitaliteit van uw medewerkers is belangrijk voor u. Bovendien wilt u uw medewerkers zo goed mogelijk bijstaan als zij toch in het verzuim terecht komen. Dan is het fijn als u een partner heeft die u ondersteunt.

Wij zijn De Arbodienst: een gecertificeerde arbodienstverlener én uw partner op het gebied van verzuim, vitaliteit en arbeidsomstandigheden!

Wij geloven dat

  • Verzuim in de basis geen medisch probleem is en dat ziekte slechts één van de oorzaken is van verzuim. Daarom spreken wij van arbeidsverzuim, in plaats van ziekteverzuim;
  • Verzuim minder vaak voorkomt in organisaties waar een positieve organisatiecultuur, persoonlijk leiderschap en een menselijk aanpak de norm is;
  • Een vitale organisatie met bevlogen medewerkers bijdraagt aan een optimaal en duurzaam organisatieresultaat. Bevlogen medewerkers ervaren namelijk meer werkplezier, een hogere duurzame arbeidsproductiviteit en verzuimen minder;
  • De aanpak van arbeidsverzuim een managementkans is om de organisatie vitaal en toekomstbestendig te maken;
  • De leidinggevenden en de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van arbeid.