Brenda van Nieuwkerk

Voor uw personeel kan ik als herstelcoach individueel een kortdurend coachtraject “vind je ritme” aanbieden, waarin gewerkt wordt aan de persoonlijke coachvraag. Daarnaast kan ik het volgende voor uw organisatie betekenen:

-Preventieve begeleiding bieden door in te spelen op de signalen van uw personeel
-Personeelszaken en leidinggevenden extra ondersteunen bij verzuimtrajecten
-Mentale ondersteuning bieden na ongeluk of ziekte, bij personeel dat frequent of langdurig ziek is en bij verzuim wegens medisch niet objectiveerbare oorzaken
-Als ervaringsdeskundige meer begrip en inzicht geven aan alle betrokken partijen