basiscontract arbodienstverlening

Wat houdt het basiscontract arbodienstverlening in?

31 augustus 2017
Bedrijfsarts

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Hierin is vastgesteld dat jouw contract met de arbodienst minimaal moet voldoen aan de eisen van het Basiscontract Arbodienstverlening. Elke werkgever was al wettelijk verplicht het arbo- en verzuimbeleid voor zijn medewerkers te organiseren via een maatwerkregeling of een vangnetregeling, maar dat dit nu ook vastgelegd dient te worden in een zogenoemd basiscontract arbodienstverlening is nieuw.

-update mei 2019 –

Wat is een basiscontract arbodienstverlening?

Het basiscontract arbodienstverlening is een schriftelijke overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers over het te voeren arbobeleid. In dit contract worden de rechten en plichten van werkgever, medewerkers en bedrijfsarts vermeld. In het basiscontract moet precies staan bij welke taken de werkgever zich minimaal laat ondersteunen door de gecontracteerde arbodienstverlener of bedrijfsarts. Verder moet het basiscontract goedgekeurd zijn door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Waarom is een basiscontract arbodienstverlening verplicht?

Medewerkers moeten gezond en veilig kunnen werken. Om dit te bevorderen en om ervoor te zorgen dat werkgevers dit stimuleren, is er de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). Het basiscontract arbodienstverlening is in de Arbowet opgenomen om medewerkers nog beter te beschermen op een veilige en gezonde werkomgeving. Ook is dit basiscontract er om werkgevers houvast te geven en om duidelijkheid te bieden voor alle betrokken partijen.

Wie heb je nodig binnen het basiscontract arbodienstverlening?

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht zich te laten helpen door de kerndeskundigen bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/ of de arbeids- en organisatiedeskundige. Deze kerndeskundigen helpen en ondersteunen bij het uitvoeren van een aantal taken betreffende het arbobeleid. Deze taken en welke kerndeskundige hierbij helpt, moeten in het basiscontract arbodienstverlening vermeld worden. De kosten voor het werken met een arbodienst en de deskundigen zijn voor de werkgever. Je moet denken aan gemiddeld tussen de 100 en 150 euro per medewerker per jaar, zo’n 0,3% van de loonsom op jaarbasis. Er zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk met arbodienstverleners.

Wat moet er in het basiscontract staan?

In het basiscontract moeten minimaal de volgende zaken geregeld zijn:

  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Toetsen van en adviseren over de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie)
  • Uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO of PMO
  • Aanstellingskeuring
  • De rol van de bedrijfsarts, het recht op een second opinion en de klachtenprocedure
  • Vrije toegang van de bedrijfsarts tot elke werkplek
  • Preventie
  • In het basiscontract moet duidelijk zijn beschreven hoe de bedrijfsarts, ondernemingsraad en preventiemedewerker(s) in de gelegenheid worden gesteld worden om regelmatig te overleggen.

Ik heb geen basiscontract, wat nu?

Je kan direct een flinke boete krijgen als jouw arbobeleid niet aan de wettelijke eisen voldoet. Sinds 15 augustus 2017 is het boetebeleid van de SZW namelijk aangescherpt, wat betekent dat je direct een boete opgelegd krijgt als jouw nieuwe basiscontract niet aan de wettelijke eisen voldoet. Je krijgt dus direct een boete wanneer je geen basiscontract arbodienstverlening hebt, maar je krijgt ook direct een boete wanneer dit basiscontract niet voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over ondersteuning door de arbodienst of bedrijfsarts bij het verzuimbeleid.

Bedrijfsartsen krijgen ook een boete wanneer ze hun verplichtingen, zoals gesteld in de nieuwe Arbowet, niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het niet hebben van een klachtenprocedure, of het zonder onderbouwing niet honoreren van een verzoek om een second opinion. In eerste instantie zal bij het niet nakomen van de verplichtingen een waarschuwing worden gegeven.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst