Wat is een kerndeskundige?

Wat is een kerndeskundige?

19 juni 2018
Bedrijfsarts

Als het goed is heb je als werkgever al vaker iets over gehoord over samenwerken met kerndeskundigen. In de Arbowet zijn er namelijk vier kerndeskundigen benoemd die jou als werkgever moeten ondersteunen bij verschillende kerntaken. Maar wie zijn deze kerndeskundigen? Bij welke kerntaken ondersteunen deze deskundigen en waar vind je ze eigenlijk? We nemen je hierin mee.

De vier kerndeskundigen die in de Arbowet zijn benoemd om werkgevers te ondersteunen zijn:

  • Bedrijfsarts
  • Veiligheidskundige
  • Arbeidshygiënist
  • Arbeids- en Organisatiekundige

Kerndeskundigen voeren binnen deze aandachtsgebieden in opdracht van organisaties onderzoeken uit, geven advies en ondersteunen organisaties en medewerkers. Ze zijn gespecialiseerd in de verschillende gebieden rond preventie, arbo en verzuim. Ook zijn deze kerndeskundigen de enige professionals in Nederland die bevoegd zijn om de RIE (risico- inventarisatie en -evaluatie) te toetsen.

Kerntaken van de kerndeskundige

Zoals al gezegd, de Arbowet schrijft voor dat je je als werkgever moet laten ondersteunen door een kerndeskundige bij verschillende taken:
Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
Aanstellingskeuringen
Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Voor de eerste drie taken wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Bij taak vier, het opstellen of toetsen van de RIE mag je zelf één van de vier kerndeskundigen kiezen. Het is altijd slim om met een kerndeskundige te werken die ervaring heeft binnen jouw branche, soort organisatie, de situatie en de risico’s. Op deze manier kun je mooi gebruik maken van de ervaring en expertise die een kerndeskundige heeft opgedaan bij andere organisaties.

Download de gratis inkoopgids arbodienstverlening

In deze handige inkoopgids vertellen we je alles wat we de de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze 21.462+ klanten. Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Arbodienst Inkoopgids

Waar werkt een kerndeskundige?

Een kerndeskundige werkt in opdracht van een arbodienst, ze werken bij gespecialiseerde bureaus of ze werken als zelfstandige. Waar een kerndeskundige ook werkt, check altijd of ze gecertificeerd zijn als deskundige. Het komt namelijk voor dat je te maken krijgt met een arbo-professional die niet gecertificeerd is. Ook wanneer je arbodienst wel gecertificeerd is, betekent het niet automatisch dat de voorgedragen professional ook gecertificeerd is. Deze professional mag je dus wettelijk gezien niet ondersteunen binnen de genoemde kerntaken.

Vergis je niet met arbeidsdeskundigen

Je hebt ook (gecertificeerde en register-) arbeidsdeskundigen, maat let op! Dit zijn géén kerndeskundigen. De arbeidsdeskundige bepaalt welk beroep of functie jouw medewerker kan uitoefenen bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsdeskundigen hebben dus een heel ander vakgebied en zijn niet hetzelfde als de arbeid- en organisatiekundigen. Ze mogen ook niet de RIE toetsen.