Weet-hoe-het-zit--arbodienst-maatwerk-of-vangnetregeling

Weet hoe het zit: arbodienst maatwerk- of vangnetregeling

8 november 2023
Bedrijfsarts

De verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling zijn niet voor elke werkgever even duidelijk. Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever de juiste regeling kiest? Het komt nog erg vaak voor dat werkgevers binnen hun arbo- en verzuimbeleid werken met de maatwerkregeling, terwijl dit eigenlijk helemaal niet mag. We nemen je mee in de verschillen tussen deze regelingen.

Het verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wie je samenwerkt. Bij de maatwerkregeling, de naam zegt het al, kies je voor maatwerk binnen je samenwerkingspartners. Dit betekent dat je mét toestemming van je ondernemingsraad zelf besluit bij welke arbodienstverleners je de verschillende activiteiten rondom preventie en verzuimbegeleiding neerlegt. Dit hoeft dus niet bij één partij en het hoeft ook niet per se een gecertificeerde arbodienst te zijn.

Heb je geen OR, dan mag je deze keuze niet maken. Je valt dan onder de vangnetregeling en bent wettelijk verplicht een arbocontract te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. In beide gevallen moet je als werkgever uiteraard voldoen aan de eisen die worden gesteld in de basisovereenkomst arbodienstverlening.

Wanneer kies je dan voor welke regeling? En heb je eigenlijk wel een keuze? Als je geen OR hebt, dan heb je dus helemaal geen keuze. Heb je wel een OR, dan moet je hen betrekken bij jouw gezondheidsbeleid en bij de keuze voor de nieuwe arbodienst. Je mag dan kiezen voor de maatwerkregeling, maar dat hoeft niet.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

Wanneer mag je voor de maatwerkregeling gaan?

Een werkgever mag alleen voor deze maatwerkregeling gaan, wanneer er wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Wanneer de cao (of een vergelijkbare regeling die voor ambtenaren geldt) de maatwerkregeling toestaat
  2. Wanneer de werkgever met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) schriftelijke afspraken maakt hierover

Staat de cao de maatwerkregeling niet toe of heb je geen schriftelijke afspraken gemaakt met je OR of pvt, dan val je automatisch onder de vangnetregeling. Heb je bijvoorbeeld geen pvt of OR (zoals circa 80% van alle MKB-bedrijven in Nederland), dan mag je niet gebruik maken van de maatwerkregeling.

Let op! Wanneer je dus voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, heb je wel een keuze. Je mag ook kiezen voor de vangnetregeling. Dit kun je doen wanneer je zeker wilt weten dat alle deskundigheid geleverd wordt en je hoeft maar één partij te contracteren.

Hoe werkt de maatwerkregeling?

Bij de maatwerkregeling neemt werkgever zelf de regie over de volgende activiteiten en taken:

  • Je contracteert een of meer verschillende kerndeskundigen of (arbo)dienstverleners. Hierbij werk je in ieder geval verplicht samen met één bedrijfsarts, die de wettelijke arbotaken uitvoert

Je beschrijft de werkprocessen en beschikt over ondersteunende voorzieningen en systemen

Jij regelt de coördinatie tussen werkgever, medewerker en de deskundigen. Hoe je dit invult, mag je zelf weten. Goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, werknemer en gecontracteerde deskundigen is essentieel binnen je verzuim- en preventiebeleid.

Hoe werkt de vangnetregeling?

Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden om van de maatwerkregeling gebruik te maken, val je verplicht onder de vangnetregeling. Bij deze regeling wordt je ondersteund door één arbodienst die je helpt bij de arbotaken. Deze regeling mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde arbodienst en deze arbodienst schakelt de kerndeskundigen in om jou als werkgever en je medewerkers te ondersteunen bij de verplichte kerntaken.Voor PMO’s en de RI&E mag je wel weer zelf een kerndeskundige elders inkopen.

De verplichte kerntaken

We hebben het in dit artikel al een aantal keer genoemd, de verplichte kerntaken waarbij je je door kerndeskundigen moet laten ondersteunen. Om verwarring te voorkomen om welke taken het gaat en welke kerndeskundigen je hiervoor nodig hebt, lichten we dit toe:

Bij zowel de maatwerk- als de vangnetregeling moet je je als werkgever volgens de Arbowet deskundig laten ondersteunen bij in ieder geval de volgende vier taken:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO of PMO)
  3. Aanstellingskeuringen
  4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De eerste taak moeten door of in elk geval onder toezicht van een bedrijfsarts worden uitgevoerd. Het PMO kan ook prima bij een preventiespecialist worden ondergebracht. Ook voor aanstellingskeuringen zijn gespecialiseerde aanbieders in de markt. De RI&E kan ook door een van de andere kerndeskundigen worden uitgevoerd, zoals de arbeidshygiënist, de hoger veiligheidskundige of de arbeids- en organisatiedeskundige.

Vanaf 2018 is de inspectie van SZW de nieuwe Arbowet strenger aan het handhaven. Weet daarom zeker voor welke regeling je mag gaan en werk daarom altijd samen met een of meerdere samenwerkingspartners die gecertificeerd zijn.