Nog maar even tot 1 juli: weet jij zeker of je Arbowet-ready bent?

Nog maar even tot 1 juli: weet jij zeker of je Arbowet-ready bent?

6 juni 2018
Bedrijfsarts

Nog geen volle maand en dan is het zover: elke werkgever moet alle zaken op orde hebben omtrent de nieuwe Arbowet. Wij hebben onze artikelen aangepast op deze nieuwe situatie en nemen je graag mee in de belangrijkste veranderingen.

Onze updates omtrent de nieuwe Arbowet

Het is al heel lang verplicht om je arbo- en verzuimbeleid te organiseren via een maatwerkregeling of een vangnetregeling. En sinds juli 2017 stelt de wet dat je dit vastlegt middels een basiscontract bij je arbodienst. In dit basiscontract neem je op bij welke taken je je laat ondersteunen binnen je arbobeleid. Ook neem je op welke deskundigen hierbij betrokken worden en wat hun rol is. Dit moet duidelijkheid bieden voor alle betrokken partijen, het geeft houvast voor jou als werkgever en het beschermt je medewerkers.

De nieuwe rol voor de Bedrijfsarts

Vooral de taken van de Bedrijfsarts zijn veel specifieker uitgewerkt in dit contract. Waar de Bedrijfsarts voorheen een begeleidende rol had bij verzuim, heeft hij (of zij) nu een adviserende rol. Dit betekent onder andere dat de Bedrijfsarts vrije toegang heeft tot de werkplekken om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie.

En het Arbeidsomstandighedenspreekuur is weer expliciet in het basiscontract opgenomen. Medewerkers mogen zelf bepalen of ze van dit ‘inloopspreekuur’ van de Bedrijfsarts gebruik willen maken. Dit is vooral bedoeld ter preventie van verzuim. Ook hebben medewerkers recht op een second opinion bij de ziekteverzuimbegeleiding en een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Uiteraard kan de arbodienst ook nog altijd diensten leveren rond de RI&E en aanstellingskeuringen.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

Je zaken op orde binnen de nieuwe Arbowet

Elke medewerker moet gezond en veilig kunnen werken. Dit is de visie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om werkgevers te stimuleren dit binnen hun ondernemingsbeleid op te nemen, zijn er doelvoorschriften gesteld in de Arbowet. Elke werkgever moet zich aan deze doelvoorschriften houden, maar mag wel zelf bepalen hoe hij hier invulling aan geeft. Deze wet bevat dus geen specifieke regels en biedt ruimte voor eigen regie en verantwoordelijkheid.

Jij als werkgever bent dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract en de uitvoering hiervan. Vergeet niet om je ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van dit contract. Behalve dat zij beter dan wie ook weten wat er speelt op de werkvloer, hebben zij ook formeel instemmingsrecht op dit contract. Laat je vooral ook adviseren door je arbodienst, maar besef dat jij de eindverantwoordelijkheid hebt.

Ben je er klaar voor?

Check of jij er ook écht helemaal klaar voor bent. Het is namelijk zo zonde wanneer de inspectie SZW vindt dat je niet voldoet aan de nieuwe regels en je een boete van € 1.500 oplegt. Weet daarom zeker of je Arbowet-ready bent.