Checklist voor je arbobeleid

Checklist voor je arbobeleid

13 september 2018
Preventie

Vanuit je arbobeleid streef je naar een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers. De Arbowet maakt het voor elke werkgever verplicht om dit beleid op te stellen, in samenwerking met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). Met deze checklist voor je arbobeleid zorgen we ervoor dat je weer aan alle eisen voldoet.

De onderdelen van een arbobeleid

Een arbobeleid bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De overheid heeft in 1994 de RI&E verplicht gesteld om gezond en veilig werken te stimuleren. Met de RI&E breng je alle risico’s in kaart en laat je zien dat je actief werkt aan het verminderen van deze risico’s en met het creëren van een gezonde werkplek. Onderdelen van de RI&E zijn:

  • Inventarisatie van de risico’s
  • Analyse en prioritering van de risico’s
  • Het plan van aanpak (om deze risico’s te reduceren)

Gebruik de checklist RI&E om een goede RI&E op te stellen.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Ziekteverzuimbeleid

In je ziekteverzuimbeleid ga je in op verzuim binnen je organisatie. Welke activiteiten en stappen zet je om verzuim te verminderen? Wie heb je hiervoor nodig? Wat is je visie op verzuim? En wat is je ambitie op het gebied van je verzuimcijfers. Je verzuimbeleid moet laten zien dat je op een proactieve wijze beleid voert om verzuim aan te pakken. Dit doe je bij voorkeur niet alleen. Je arbodienst, bedrijfsarts, OR en preventiemedewerker helpen je hierbij. Je arbodienst is ook een goede samenwerkingspartner om je beleid op te stellen en om verzuim daadwerkelijk terug te dringen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Een BHV’er is een medewerker die helpt om de veiligheid van je organisatie te vergroten. Deze medewerker is opgeleid om hulp te verlenen aan medewerkers en andere betrokkenen binnen je organisatie bij gevaarlijke situaties. Zo brengt een BHV’er wat er moet gebeuren bij brand en verleent hij eerste hulp bij ongevallen.

Neem in je arbobeleid op wie je BHV’er is, wat de taken zijn en hoe je bijdraagt aan het up-to-date houden van zijn of haar kennis.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker helpt bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie of zorgt ervoor dat het hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak RI&E wordt uitgevoerd. Hij geeft ook advies over het arbobeleid aan de OR of PVT. Elke werkgever heeft in ieder geval één preventiemedewerker. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever dit ook zelf zijn.

Middels een contract leg je de taken van de preventiemedewerker vast en hoeveel uur tijd hiervoor staat. Neem deze details ook op in je arbobeleid, inclusief alle verwachtingen.

Periodieke gezondheidsonderzoeken

Elke werkgever moet verplicht periodiek een gezondheidsonderzoek aanbieden aan medewerkers. Dit kan in de vorm van een PMO of een PAGO, deze onderzoeken geven inzicht in de gezondheidsrisico’s voor medewerkers. Met de uitkomsten kun je aan de slag om deze risico’s te beperken. Medewerkers zijn overigens niet verplicht deel te nemen aan dit onderzoek.

In je arbobeleid neem je op hoe vaak je dit onderzoek wilt uitvoeren, waar het onderzoek uit bestaat, wie je hierbij nodig hebt en wat je met de uitkomsten gaat doen.

Voer een sterk arbobeleid

Het voeren van een sterk arbobeleid is belangrijk om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor je medewerkers. Hiermee laat je zien dat je je medewerkers serieus neemt en draag je actief bij aan een fijne werkomgeving. Volg deze checklist om een sterk beleid op te stellen. Ben je nog op zoek naar professionele kerndeskundigen om te ondersteunen bij één van deze onderdelen? Vraag hier een adviesgesprek aan, zodat we met je mee kunnen denken hierover. Vanuit ons netwerk aan deskundigen denken we graag met je mee.