10 kenmerken waar een goede bedrijfsarts aan voldoet

10 kenmerken waar een goede bedrijfsarts aan voldoet

27 mei 2023
Bedrijfsarts

De Arbowet geeft de bedrijfsarts een duidelijkere rol voor jou als werkgever en voor je medewerkers. De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken, waarvan het adviseren over verzuimgevallen de meest bekende is. Daarnaast heeft hij (of zij natuurlijk) een adviesrol bij preventie in jouw organisatie. Een goede bedrijfsarts is goud waard bij het verkorten en terugdringen van het verzuim. Het is dus daarom handig om te weten hoe je een goede arts herkent. De volgende 10 kenmerken helpen je hierbij.

1. De bedrijfsarts staat ervoor open om te kijken of jullie bij elkaar passen

De bedrijfsarts is een onafhankelijke gecertificeerde arts en werkt niet in dienst van jou, ondanks dat je hem wel zelf inhuurt. In het contract met je arbodienst hebben jullie opgenomen welke taken je van de arts kan verwachten. Dit neemt niet weg dat het voor een goede samenwerking belangrijk is om je wensen en behoeften ook nog persoonlijk te bespreken. Kom erachter of jullie een klik hebben als persoon, maar ook of je een klik voelt met je organisatie, jullie cultuur en je medewerkers. Heeft de bedrijfsarts bijvoorbeeld kennis van je sector, bedrijfsgrootte en het soort medewerkers (leeftijd, opleidingsniveau)?

2. De bedrijfsarts werkt volgens het kader uit de Wet verbetering Poortwachter

Bij lang verzuim zijn werkgever en medewerker wettelijk verplicht zich te houden aan het stappenplan uit de Wet verbetering Poortwachter. Jij als werkgever bent er verantwoordelijk voor, dat alle stappen worden gevolgd en alles op een juiste manier wordt gedocumenteerd. De bedrijfsarts is formeel slechts je adviseur. Je spreekt een concreet verzuimprotocol af, zodat je weet wanneer je wat van hem mag verwachten, maar het blijven adviezen. Blijf dus ook zeker zelf nadenken. De consequenties zijn namelijk voor jou als werkgever, wanneer je er achteraf achter komt dat de bedrijfsarts zich onvoldoende heeft verdiept in de medewerker of in jouw organisatie, of als hij de spelregels van de WvP niet goed volgt. Vraag daarom altijd of hij zich strikt aan de WvP houdt. Het komt namelijk nog helaas te vaak voor dat de bedrijfsarts niet helemaal weet hoe dit werkt.

3. De bedrijfsarts heeft kennis van alle juridische regels en procedures

En behalve dat de bedrijfsarts kennis heeft van het medische domein en van de Wet verbetering Poortwachter, is het belangrijk dat hij kennis van zaken heeft over alle juridische regels en procedures rondom het verzuim. Hij moet kennis hebben van de WGA, schadelast, richtlijnen hoe te handelen bij specifieke verzuimoorzaken, UWV-proof dossieropbouw en specifieke wetgeving in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Ook hier geldt een wirwar aan regels waarmee je als werkgever vrijwel nooit te maken hebt, maar die je wel echt de hoofdprijs kunnen kosten als je ze niet goed volgt.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 bedrijfsartsen

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste bedrijfsartsen al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke bedrijfsarts vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓Snel 3 offertes van de beste bedrijfsartsen

4. De bedrijfsarts geeft advies

De Arbowet verschuift de taken van de bedrijfsarts van verzuimbegeleiding naar advisering, om nog meer een onafhankelijke situatie te creëren. Dus met andere woorden, om niet teveel beïnvloed te worden door de werkgever en de wens om de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk blijft dit belangrijk, maar het mag nooit ten koste van de medewerker en zijn gezondheid gaan. Het is daarom wel belangrijk dat de bedrijfsarts je ook echt van advies voorziet. Wat ziet en hoort hij gebeuren bij je medewerkers? Ziet hij mogelijkheden om het verzuim terug te dringen of te verkorten? Het gaat jou alleen maar helpen bij het voeren van een goed gezondheidsbeleid wanneer de bedrijfsarts deze adviserende rol goed pakt.

5. De bedrijfsarts werkt proactief samen met jouw casemanager

Door de verschuiving van verzuimbegeleiding naar advisering, neemt de casemanager van de werkgever een groot deel van de verzuimbegeleiding op zich. De bedrijfsarts deelt uiteraard geen individuele medische bevindingen uit de spreekkamer, maar denkt wel actief mee met werkgever en werknemer bij de beoordeling van de mogelijkheden die de medewerker nog wél heeft. Door hierover proactief met jouw casemanager te overleggen kan jouw casemanager effectief aan de slag met de re-integratie.

6. De bedrijfsarts bezoekt en kent je organisatie

Wanneer de bedrijfsarts terugkerende signalen ontvangt van je medewerkers over verzuimrisico’s, mag hij werkplekken bezoeken om zelf het risico in te schatten. En dat moet hij zeker doen, want als de bedrijfsarts beter weet hoe de organisatie in elkaar zit, welk soort werk er is, wat alternatieve werkzaamheden zijn, dan kan hij echt beter adviseren. Daarnaast kan hij jou, met wat hij op de werkvloer ziet, adviseren over deze risico’s. Je krijgt dan concrete adviezen om deze risico’s te beperken.

7. Is de bedrijfsarts professioneel empathisch?

Enerzijds wil je een bedrijfsarts die professioneel is en op basis van de klachten kan inschatten wat de mogelijkheden zijn voor deze medewerker. Anderzijds wil je dat je medewerkers de arts vertrouwen en zich gehoord voelen in hun klachten. Elk persoon is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Daarom is het belangrijk dat de bedrijfsarts handelt op basis van zijn medische kennis, zonder het gevoel van de medewerker uit het oog te verliezen. Vaak wordt dit ‘warm zakelijk’ genoemd.

8. Richt de bedrijfarts zich op mogelijkheden?

Een goede bedrijfsarts komt achter de beperkingen van de medewerker en kan hierdoor goed inschatten wat de mogelijkheden zijn. Het gaat er dus niet alleen om wat de medewerker niet kan, maar juist wat hij nog wél kan. Vanuit de mogelijkheden creëer je namelijk een positieve insteek om de re-integratie te bevorderen. Al in het kennismakingsgesprek wil je van de bedrijfsarts horen hoe hij dit bij andere klanten doet.

9. Stelt de bedrijfsarts meerdere afspraken voor met je zieke medewerker?

Je wilt geen bedrijfsarts die een medewerker (deels) arbeidsongeschikt verklaart en de volgende afspraak over zes weken automatisch plant. De kans dat er in de tussentijd veel gebeurt aan re-integratie is dan klein. Je mag echt een concreet herstelplan met kleine stapjes verwachten én dat de arts dit herstel tussentijds even telefonisch met de medewerker en soms ook zijn leidinggevende monitort. Een goede bedrijfsarts zit er dus proactief boven op en is doorlopend bereikbaar voor medewerker en leidinggevende.

10. De arts deelt nooit medische informatie met jou als werkgever

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit sociaal-medische- en privégegevens delen van de medewerker. Niet met de casemanager (tenzij deze werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts) en niet aan de werkgever. Hij mag dus wel delen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn binnen het werk en wat de verwachting is van de re-integratie.