Skip to content
Bel direct een hr-expert:
085 - 049 1540100%_onafhankelijk_badge

Wat je moet weten over de bedrijfsarts

Leestijd 6 minuten

Home > Blog > Arbodienst > Wat je moet weten over de bedrijfsarts

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die als zelfstandige of in dienst van een arbodienst werkt. Wanneer een van je medewerkers (langdurig) ziek is, krijg je altijd te maken met de bedrijfsarts. Deze arts analyseert en evalueert de situatie en geeft advies op basis van zijn beoordelingen. Gedurende de periode van verzuim blijft hij de situatie beoordelen en jou hierover adviseren. De bedrijfsarts werkt altijd onafhankelijk en is dus onpartijdig naar zowel de medewerker als de werkgever.

Wat doet een bedrijfsarts?

De gecertificeerde bedrijfsarts is één van de kerndeskundigen waar je mee samenwerkt in de begeleiding van je verzuimende medewerkers. Hij beoordeelt de situatie en adviseert over de re-integratie en de verwachtingen. Ook adviseert hij over hoe je verzuim binnen jouw organisatie kan verkorten en verminderen. Andere taken van de bedrijfsarts zijn het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en het doen van aanstellingskeuringen.

Is een bedrijfsarts altijd medisch geschoold?

Ja, een bedrijfsarts is altijd medisch geschoold en is gespecialiseerd. De naam bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel, die iemand alleen mag voeren na het behalen van de specialisatie. Ook gedurende de loopbaan is de bedrijfsarts altijd bezig met nascholing. Een basisarts zonder deze specialisatie, mag dus niet deze titel gebruiken. Ook een veelgebruikte term is een ‘arbo-arts’. Dit is GEEN bedrijfsarts en dus formeel niet bevoegd om de verzuimbegeleiding zelfstandig uit te voeren. De gecertificeerde bedrijfsarts kan wel een deel van de werkzaamheden delegeren aan een arboarts, aan een basisarts of aan een casemanager taakdelegatie.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

De beste arbodiensten al voor je geselecteerd

Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite

Persoonlijk advies van dé arbo experts

Meer dan 6.000 klanten

Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Vergelijk gratis de beste arbodiensten

Heeft de bedrijfsarts geheimhoudingsplicht?

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit medische- en privégegevens van zijn patiënten delen. Ook niet wanneer je hier als werkgever om vraagt. En ook niet wanneer de proces-casemanager hierom vraagt. Alleen professionals die werken onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts, kunnen in (delen van) dit medische dossier. Zij hebben uiteraard dezelfde geheimhoudingsplicht als de bedrijfsarts zelf. De medische oordeelsvorming blijft altijd een taak van de bedrijfsarts zelf. Je kunt de bedrijfsarts ook aanspreken op zijn unieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, hij is hiervoor binnen zijn beroepsgroep altijd persoonlijk tuchtrechtelijk aansprakelijk.

Welke gegevens mag de bedrijfsarts wel delen?

De bedrijfsarts bepaalt de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker binnen het werk en deelt deze met de werkgever en de casemanager. Ook mag de bedrijfsarts de verwachtingen over de duur van de re-integratie bespreken. Hij mag nooit medische, sociale- of privégegevens delen met de werkgever of iemand anders.

Is de bedrijfsarts onafhankelijk?

Jazeker! Ondanks dat jij als werkgever de bedrijfsarts betaalt, is zijn advies en beoordeling altijd onafhankelijk. Stel dat de werkgever of de medewerker hier in de praktijk aan twijfelen, dan hebben zij naast een goed gesprek met de bedrijfsarts diverse mogelijkheden. De Second Opinion van een andere bedrijfsarts, een Deskundigenoordeel (DO) bij UWV, het indienen van een klacht en zelfs het medisch tuchtrecht zijn instrumenten die tot je beschikking staan.

Hoe is de verhouding tussen de bedrijfsarts en de casemanager?

De casemanager bestaat al sinds 2002, maar er is nog altijd veel onduidelijk tussen de taken van de bedrijfsarts en de casemanager. De bedrijfsarts beperkt zich in de praktijk steeds vaker tot de medische kant van de begeleiding van complex of langdurig verzuim, terwijl hij het kortdurende verzuim vaak overlaat aan een Taakdelegatie casemanager. De procesondersteuning is vooral de taak van de proces-casemanager geworden.

De bedrijfsarts is formeel voor elk verzuimgeval de beoordelaar. Hij analyseert de verzuimsituatie en geeft advies over de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen voor het werk. De casemanager is verantwoordelijk voor het proces en dat alle afspraken gemaakt en nagekomen worden. De casemanager zal dus nooit een oordeel uitspreken over de medische kant van verzuim.

Het kan wel voorkomen dat de bedrijfsarts taken delegeert naar een arboarts of een casemanager. Het gaat hier bijvoorbeeld om (telefoon)gesprekken met de medewerker om de situatie of de voortgang van het herstel uit te vragen. De casemanager of de arboarts is dan de tussenschakel tussen de bedrijfsarts en de medewerker. Hij geeft letterlijk door wat de medewerker heeft verteld en op basis hiervan beoordeelt de bedrijfsarts over het verzuim.

Wanneer schakel je de bedrijfsarts in?

Wanneer een medewerker ziek is, meld je dit altijd in de eerste week aan de arbodienst (en daarmee formeel aan de bedrijfsarts). Als werkgever ben je hiervoor verantwoordelijk. De bedrijfsarts doet nu in principe nog niets. De arbodienst gaat in actie volgens het protocol dat je samen hebt opgesteld. Soms is dat al een telefoontje op de eerste dag, soms de eerste twee weken niets. Pas wanneer het verzuim langer aanhoudt en zeker als je verwacht dat het langer gaat duren, dan komt de bedrijfsarts in beeld. Uiterlijk in de zesde week van het verzuim moet er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een probleemanalyse gemaakt worden. Vanuit een gesprek met de zieke medewerker beoordeelt hij de situatie en schrijft hij een probleemanalyse. Hierin beschrijft hij de verwachtingen rondom de re-integratie, de activiteiten om herstel te bevorderen en de mogelijkheden binnen het werk.

Deze activiteiten waarbij de bedrijfsarts een rol heeft zijn verplicht. Je kan de bedrijfsarts naast deze verplichte activiteiten ook nog op andere momenten inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer je advies wilt over je verzuimstatistieken, wanneer je een gezondheidsonderzoek uitvoert of wanneer je een aanstellingskeuring wilt doen. En tegenwoordig kan de bedrijfsarts ook zelf een bezoek aan je organisatie en de werkplekken voorstellen, wanneer hij hiertoe aanleiding ziet.

Kunnen medewerkers zelf ook contact opnemen met de bedrijfsarts?

Ja, in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat medewerkers (desgewenst anoniem!) ook zelf een gesprek kunnen aanvragen met de bedrijfsarts. Jij als werkgever faciliteert dit met een inloopspreekuur bij de bedrijfsarts.

Wie betaalt de bedrijfsarts?

De werkgever betaalt de bedrijfsarts.

Wat kost een bedrijfsarts?

Wanneer je een basiscontract hebt bij je arbodienst waar de bedrijfsarts bij inzit, moet je denken aan zo’n €90 tot €140 per medewerker per jaar. Werk je met een zelfstandige bedrijfsarts, dan moet je rekenen op uurtarieven tussen de €120 en €180.

Hoe kies ik een bedrijfsarts?

Wanneer je in de vangnetregeling valt en alle verplichte activiteiten bij een gecertificeerde arbodienst moet afnemen, dan zorgt je arbodienst voor de bedrijfsarts. Het is wel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de bedrijfsarts die zij voor je in petto hebben. Neemt hij de juiste kennis en ervaring mee? Een oriënterend gesprek met de aanbevolen arts is altijd een goed idee. Mag je voor de maatwerkregeling gaan, dan heb je meer vrijheid om zelf je kerndeskundigen te kiezen. Met instemming van je OR mag je zelf een protocol en het speelveld van dienstverleners bepalen. Uiteraard geldt alle wet- en regelgeving rond Sociale Zekerheid (WvP, WIA, Ziektewet, etc.), arbeidsrecht en de steeds strengere privacyregels ook voor jouw maatwerkaanpak.

Is het oordeel van de bedrijfsarts leidend?

Formeel niet; de uitspraken van de bedrijfsarts zijn adviezen. Maar je moet wel goede redenen hebben om van het onderbouwde advies af te wijken. Zoals eerder aangegeven zijn er diverse instrumenten die je kunt inzetten als je twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts.

Nog ergens hulp bij nodig?

DirectContactKlein
Marco, Bob, Mirco en Merve

Direct advies: 085 - 049 1540

 ma - vrij: 9.00 tot 17.00 uur

Klantbeoordelingen

Elke week gratis de beste HR-Tips

Ontvang gratis de beste HR-tips waarmee je je werk 2 x sneller en 5 x slimmer kunt doen.