De rol van de OR bij het verzuimbeleid

De rol van de OR bij het verzuimbeleid

8 oktober 2018
Preventie

De ondernemingsraad (OR) heeft een grote rol binnen je organisatie. Ze vertegenwoordigen de belangen van alle medewerkers en ze hebben wettelijk gezien een aantal rechten om ook echt invloed uit te kunnen oefenen. Het gaat hier om adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. Maar schakel vooral niet alleen met je OR omdat het verplicht is, een goede verhouding met een goed functionerende OR levert je veel op. Welke rol ze hebben en wat dit jou als werkgever oplevert, daar gaan we het hier over hebben.

Instemmingsrecht OR bij het verzuimbeleid

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om gezond en veilig werken binnen je organisatie te stimuleren. Hoe je dit doet, beschrijf je onder andere in je verzuimbeleid. Onderdelen van dit beleid zijn:

  • Verzuimpreventie: hoe zorg je voor een zo laag mogelijk verzuimpercentage;
  • Verzuimprotocol: wat zijn de processen rondom ziekmelden, controle, verzuimbegeleiding en re-integratie;
  • Training leidinggevenden: leer wat je wel en niet mag doen rondom verzuim van een medewerker;
  • Begeleiding bij re-integratie: wie begeleidt zieke medewerkers om effectief herstel te bevorderen;
  • Regie over verzuim; wie houdt iedereen bij de les, wie bouwt het dossier en helpt bij het aansturen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts?;
  • Hoe ga je om met conflicten: wat is het proces wanneer de werkgever en zieke medewerker samen ergens niet uitkomen.

Een goed verzuimbeleid geeft weer wat je moet doen bij verzuim, wie hierbij betrokken zijn, wat de taken en verantwoordelijkheden van deze betrokkenen zijn, hoe de procedures eruit zien en wanneer en welke externe deskundigen je inzet. Omdat het hier over de gezondheid van de medewerkers gaat, heeft de OR instemmingsrecht op dit beleid. Dit beleid geldt dus pas, wanneer de OR (of de personeelsvertegenwoordiging) hiermee heeft ingestemd.

Om vanaf het begin al op één lijn te zitten met de OR, is het raadzaam om hen bij de invulling van het beleid te betrekken. Op deze manier leer je hun verwachtingen kennen en kun je gebruik maken van hun inzichten. Ze weten namelijk precies wat er speelt op de werkvloer, waardoor ze je van hele praktische inzichten kunnen voorzien. En omdat de OR medewerkers zelf ook op de hoogte houdt van hun activiteiten, kunnen ze bij het in gang zetten van het beleid vanuit hun rol communiceren naar de medewerkers.

Wat kan de OR zelf doen?

Stimuleer de OR binnen hun rol en vraag ze regelmatig om hun visie, ideeën en advies. Hiermee laat je zien dat je hun mening waardeert en nemen ze ook zelf eerder een proactieve houding aan. Doe dit ook binnen het verzuimbeleid, vraag de OR of ze hier een controlerende rol in willen spelen. Natuurlijk bestaat het beleid als het goed is ook uit de input van de OR, maar het is alsnog goed voor de OR om deze in zijn volledig te zien. Vraag hen om het beleid te checken, te beoordelen en hun eigen visie hierover te vormen. Ook is het goed wanneer de OR zelf al nadenkt over hun rol binnen dit beleid, zowel als stem naar medewerkers als wat ze kunnen bijdragen binnen bepaalde activiteiten.

Jaarlijks overleg met de arbodienst

In de Arbowet is opgenomen dat minimaal één keer per jaar overleg moet plaatsvinden tussen de arbodienst, de werkgever en een medewerkersvertegenwoordiging. Tijdens dit overleg worden de verzuimcijfers besproken en wordt gekeken welke preventieve maatregelen wenselijk zijn.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

Wat levert een goede samenwerking met de OR op?

Zie de wettelijke verplichtingen rondom het betrekken van de OR als een minimaal kader. Ja, je moet je hieraan houden, maar is het veel belangrijker om te beseffen wat een goede samenwerking met de OR voor je kan betekenen. Het willen betrekken van de OR en hun advies, is namelijk een hele andere insteek dan het moeten betrekken van de OR. En dit verschil voelen zij ook.

Waarom wil je een goede relatie met de OR?

Een OR-lid is een taak naast hun eigen functie en omdat de OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal 25 personen, heb je een representatieve groep uit je organisatie bijeen. Je hebt hiermee een goed beeld vanuit verschillende functies wat er op de werkvloer gebeurt. Ze kunnen je inzicht geven in de praktijk en de ervaringen. Door hier open voor te staan, echt te luisteren naar wat er gebeurt en wat ze zien gebeuren, creëer je vertrouwen.

Betrek ze in een vroeg stadium bij belangrijke beslissingen en veranderingen, neem ze mee in je eigen beweegredenen en acties en vraag hun advies. Een goede band met de OR geeft je goede inzichten in wat er gebeurt op de werkvloer, maar zorgt er ook voor dat de OR eerder met je meegaat in beslissingen en veranderingen.En wanneer het wel tot een discussie komt, kun je deze eerder op een respectvolle manier met elkaar voeren wanneer de relatie goed is.

Op zoek naar advies of begeleiding over je verzuimbeleid?

Ben je nog bezig met je verzuimbeleid en op zoek naar een arbodienst of bedrijfsarts? We werken met meer dan 45 specialisten samen en adviseren je graag op transparante en onafhankelijke manier over de specialist die het beste bij jou past. Hier lees je meer over de mogelijkheden die wij hierin bieden.