Pesten het werkvloer - welke vormen zijn er?

Pesten op de werkvloer – welke vormen zijn er?

26 oktober 2018
Preventie

Het is ongelofelijk, maar waar: volwassenen pesten ook. En uit onderzoek blijkt dat het pesten van collega’s helaas veel vaker voorkomt dan je denkt. Natuurlijk maken collega’s onderling grappen, maar wanneer dit te vaak gebeurt bij één collega, is het niet grappig meer. Voor je medewerker die hier het slachtoffer van is, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Neem pesten daarom serieus. We nemen je mee in de meest voorkomende vormen van pesten op de werkvloer.

Cijfers rondom pesten op het werk

Laten we eerst kijken naar wat cijfers. Volgens het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 1 op de 10 medewerkers gepest door collega’s of de leidinggevende. In de branches industrie, vervoer en bestuur komt dit het meeste voor, terwijl het in het onderwijs en de ICT het minste voorkomt.

Pesten op het werk zorgt in heel Nederland jaarlijks voor 4 miljoen verzuimdagen , wat gelijkstaat aan 900.000 miljoen euro aan loondoorbetaling. Bij 37% van medewerkers met burnout-klachten blijkt pestgedrag van collega’s een van de oorzaken te zijn. Deze enorme cijfers onderstrepen dat je hier als werkgever (naast de je uiteraard verplicht bent om hier iets aan te doen) mee aan de bak moet. Een transparant en stevig anti-pestbeleid is waarschijnlijk een van de meest lucratieve investeringen van het jaar.

Vormen van pesten

Voordat je je stort op dit anti-pest-beleid, is het goed om te weten welke vormen van pesten er zijn. Van sommige vormen denk je waarschijnlijk dat dit geen pesten is, maar elke medewerker die zich niet fijn voelt op werk door dit soort gedrag van collega’s, is er eentje teveel.

Roddelen

In elke organisatie en in elk team wordt geroddeld. Meestal is dit geen probleem, maar regelmatig is het ineens wel een hoofdpijndossier en dan is er op dat moment nog maar vrij weinig aan te doen. Wanneer het roddelen altijd over dezelfde collega gaat, de sfeer rondom deze persoon negatief en/ of vijandig is en de reputatie van deze collega hierdoor verslechterd, dan wordt deze vorm van roddelen gezien als pesten. Kies als werkgever altijd de kant van de collega over wie geroddeld wordt. Geef duidelijk aan dat dit geklets niet wordt getolereerd.

Dreigementen

Bedreiging in welke vorm dan ook, is voor de medewerker in kwestie een enorme psychische belading. Dit mag nooit getolereerd worden, in welke vorm dan ook. Het kan gaan om letterlijke bedreigingen als ‘wacht maar tot ik je zo buiten zie’. Het kan ook gaan om dreiging met ontslag.

Het werk lastig maken

Iemand manipuleren, expres geen boodschappen doorgeven, het hele team behalve die ene collega uitnodigen voor de vergadering, werkattributen verstoppen, zinloze taken geven. Dit soort structurele activiteiten bij dezelfde collega is ook een serieuze vorm van pesten.

Negeren of sociaal isoleren

Door een collega bewust buiten te sluiten en nooit mee te vragen naar gezamenlijke activiteiten (van lunchen, vergaderingen tot borrels), ben je deze persoon sociaal aan het isoleren.

Expres een slechte beoordeling geven

Het komt ook voor dat leidinggevenden hun medewerker pesten. Dit uit zich in verschillende vormen en expres een slechte beoordeling geven of iemand continu in het openbaar terecht wijzen, zijn twee vormen hiervan.

Discriminatie

Iemand beoordelen op zijn of haar uiterlijk, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, geloofsovertuiging, hobby’s of wat dan ook.

Lichamelijk geweld

Deze vorm van pesten kan overduidelijk zijn (iemand wordt geslagen bijvoorbeeld), maar lichamelijk geweld kan ook in een subtielere vorm plaatsvinden. Drinken morsen, stoel weghalen wanneer iemand net wil gaan zitten, prikken met de vingers. Allemaal vormen van ongewenst lichamelijk gedrag.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 PMO aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste PMO aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke PMO vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé PMO experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 PMO offertes

Keuze PMO

Ga pesten tegen

Door deze vormen van pesten en klachten hierover van medewerkers serieus te nemen en door zelf ook scherp te zijn op signalen die duiden op pestgedrag, zet je hier als werkgever als een eerste stap in. In dit artikel nemen we je mee hoe je pesten op de werkvloer tegengaat en wat jouw rol als werkgever hierin is.