Is-er-voldoende-aandacht-voor-werkstress-in-RIE

Is er voldoende aandacht voor werkstress in RIE?

13 juni 2017
RIE

Stress op het werk (psychosociale arbeidsbelasting, PSA) is volksziekte nummer 1. Uiteraard kent elke RIE minstens een vraag of tien die PSA zou moeten indiceren. Toch staat er zelden een indicatie voor verdiepend PSA-onderzoek in de RIE. Waarom zo’n groot risico bijna nooit nader onder de loep wordt genomen, is een onderzoek op zich waard. Tot die tijd: Laat je niet foppen door je RIE en check je werkstress-risico zelf.

HR Navigator voerde dit voorjaar voor het eerst een groot Preventie Onderzoek uit. Een uniek onderzoek onder aanbieders van preventieve diensten, zoals Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en keuringen. We zagen verrassende uitkomsten, maar zeker ook duidelijke actie- en verbeterpunten. Hierover publiceren we een reeks artikelen. Dit keer: waarom het belangrijk is je werkstress-risico’s zelf te checken.

PSA grootste risico

De arbocatalogi en verzuimcijfers staan er bol van: PSA is veruit het grootste risico in organisaties. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 7 werknemers hiermee te maken heeft, met jonge, hoogopgeleide personen als koplopers (zie factsheet Check je werkstress, Monitor Arbeid van TNO). Omdat de gevolgen fors zijn (langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid), lijkt het een logische aanname dat in een RIE relatief vaak verdiepend onderzoek naar PSA wordt geadviseerd. Immers, juist op dit vlak kan preventie de poel van werkstress-ellende voorkomen en/of verkleinen.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Zelden verdiepend PSA-onderzoek

Toch blijkt uit ons Preventie Onderzoek het tegendeel waar. Adviezen over verdiepend PSA-onderzoek zijn maar een enkele keer terug te vinden in de rapporten. Opvallend genoeg vinden alle ondervraagden wél dat ze goed in staat zijn om de PSA-risico’s boven tafel te krijgen. Hoe is deze discrepantie te verklaren? Is de RIE-specialist in staat deze specifieke risico’s in te schatten? Een interessante vraag, die zeker de moeite waard is van nader onderzoek.

Doe zelf onderzoek

Gelukkig kunnen organisaties hun PSA-risico’s ook prima zelf onderzoeken. Vanuit de A&O-discipline zijn mooie instrumenten ontwikkeld, zoals een werkstressmeting, medewerkerstevredenheidsonderzoek of een PMO. Deze bevatten goede vragenlijsten met specifieke PSA-vragen. Zijn er problemen door zwak leiderschap, te hoge werkdruk of een stressvolle bedrijfscultuur? Zorg dat je weet wat er echt speelt op PSA-gebied bij je werknemers. Want omdat het niet in de RIE staat, wil dat – helaas – niet zeggen dat het geen issue is binnen je organisatie.