RI&E maken. Waar moet je op letten?

RI&E maken. Waar moet je op letten?

5 december 2017
RIE

Heeft jouw bedrijf al een Risico Inventarisatie en -Evaluatie in huis? Misschien wel. Maar wat als je er geen hebt, deze verouderd is of niet is getoetst? Laat dan vooral direct een RI&E opstellen.

Met een RIE – een Risico Inventarisatie en -Evaluatie – maakt u inzichtelijk wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn binnen de organisatie. Je bent als werkgever met meer dan 1 FTE volgens de Arbowet verplicht een RIE te maken. Doet zich bijvoorbeeld een bedrijfsongeval voor en er is geen RIE, dan riskeer je een boete of zelfs een procesverbaal van de Inspectiedienst SZW. Het is daarom raadzaam om te investeren in de veiligheid en gezondheid van je medewerkers en een RI&E op te stellen.

Welke risico’s staan er in een RIE?

 • Fysieke risico’s zoals bijvoorbeeld repetitieve bewegingen, zwaar tillen, kracht zetten, werken in een ongemakkelijke houding, lang staan of zitten, beeldschermwerk.
 • Psychosociale risico’s zoals bijvoorbeeld werkdruk, (werk)stress, emotioneel zwaar werk, agressie op het werk, onregelmatig werk zoals nachtdienst.
 • Veiligheids- en omgevingsrisico’s bijvoorbeeld valgevaar, snijgevaar, uitglijdgevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, straling, lawaai/trillingen,  hitte of kou).

Wie maakt de RIE?

Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers maakt de preventiemedewerker meestal de RIE. Een preventiemedewerker houdt zich namelijk al bezig met de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Vaak roept hij hierbij de hulp in van ervaringsdeskundige collega’s. Bij organisaties met minder dan 25 medewerkers mag de eigenaar of directeur deze taak ook zelf op zich nemen.

Welke onderdelen zitten er in een RIE?

 1. Risico-Inventarisatie
  Als eerste worden de risico’s binnen de organisatie in kaart gebracht met behulp van een checklist: de Risico-Inventarisatie.
 2. Risico-Evaluatie
  Uit de inventarisatie volgt een vergelijking van alle risico’s in volgorde van belangrijkheid. Deze volgorde bepaalt u door vragen te stellen als hoe groot de kans op een bepaald risico is, hoe vaak deze voorkomt, hoeveel medewerkers er dan gevaar lopen, wat de gevolgen kunnen zijn, etc. De Risico-Evaluatie is nodig voor de derde stap: het Plan van Aanpak.
 3. Plan van Aanpak
  Met het Plan van Aanpak heb je als werkgever een actielijst in handen waarin staat wat je gaat doen aan de risico’s, welke expertise nodig is, wie wat doet, wat de kosten zijn en natuurlijk wanneer het opgelost moet zijn.
 4. Toetsing
  De laatste stap bij een RIE maken is de toetsing. Dit mag je volgens de Arbowet alleen door een kerndeskundige laten doen: een bedrijfsarts, een arbeids – en organisatiedeskundige, een arbeidshygiënist of een hoger veiligheidskundige.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Wanneer moet ik de RIE toetsen?

Als je in totaal 25 of minder medewerkers in dienst hebt én er voor de branche een erkend RIE-instrument beschikbaar is (zie rie.nl) hoef je de RIE niet te laten toetsen. Ook niet als alle medewerkers samen minder dan 40 uur werken.

Een RIE is vier jaar geldig mits er zich geen grote wijzigingen voordoen zoals een nieuwe bedrijfslocatie of een nieuw machinepark. Een RIE dien je elke 4 jaar grondig door te lichten dan wel te laten toetsen.

Wat levert een RIE mij op?

Werkgevers ervaren een RIE nog wel eens als een wettelijk opgelegde verplichting. Helaas verdwijnen veel RIE’s dan ook ongebruikt in de prullenbak. Dit is zonde, want het laten maken van een goede RIE levert je veel voordelen op.

 • Je waarborgt de omstandigheden voor je medewerkers om gezond en veilig te kunnen werken
 • Je laat een deskundige met een professionele blik op arbeid en veiligheid naar je bedrijf kijken
 • Het opstellen van de RIE door een professional gaat sneller en effectiever, het ontzorgt je en er komt een praktisch en werkbaar document
 • Kerndeskundigen hebben allerlei voorbeelddocumenten en middelen beschikbaar
 • Een RIE laten maken door een specialist is goedkoper. Voor een MKB bedrijf kost het maken van een RIE nog geen € 1.500,–. Zelf doen kost veel tijd en voor de toetsing bent u ook nog eens zo’n € 800,– kwijt.

Zoekt je een ervaren specialist om u te ondersteunen of wilt u vrijblijvend advies bij het opstellen van uw RIE? HR Navigator helpt je graag!