preventie medewerker

Wat doet een preventiemedewerker

12 september 2018
RIE

Elke organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker hebben. Voor organisaties met maximaal 25 medewerkers mag jij dit als werkgever ook zelf zijn. Een preventiemedewerker is binnen je organisatie de deskundige in gezond en veilig werken en deze medewerker adviseert jou als werkgever en staat in nauw contact met zowel de ondernemingsraad (OR) als de arbodienst. Sinds het ingaan van de nieuwe Arbowet zien we toenemende aandacht voor de preventiemedewerker.

Nieuwe rol voor de preventiemedewerker sinds 1 juli 2017

Sinds de nieuwe Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017, heeft ook de rol van preventiemedewerker een meer stevige juridische basis gekregen. Deze extra aandacht en de nieuwe rol zorgen er samen voor dat organisaties (eindelijk!) meer investeren in preventie. Dit moet natuurlijk uiteindelijk resulteren in minder arbeidsongevallen, lager verzuim en minder arbeidsongeschiktheid.

In deze nieuwe adviesrol komen alle lijntjes bij elkaar en wordt en samenwerking tussen alle betrokkenen gestimuleerd. Denk hierbij aan de medewerkers en allerlei mogelijke interne professionals. Maar ook aan externe partijen als de arbodienst, de veiligheidskundige en bedrijfsarts. Deze gezamenlijke kennis zorgt voor een onderbouwd risico- en gezondheidsmanagement, voor bewustwording binnen de organisatie en voor adequate voorlichting voor medewerkers.

De OR moet instemmen met de keuze voor de preventiemedewerker. Betrek hen daarom vooral wanneer je nadenkt over de rol en de verwachtingen van deze persoon.

De taken van de preventiemedewerker

Elke medewerker die bekend is met de Arbowet en arbozaken kan zich aanmelden als preventiemedewerker. Het is natuurlijk belangrijk dat je affiniteit hebt met het vakgebied. In de Arbowet zijn de taken van een preventiemedewerker benoemd en toegelicht:

  • Advies geven aan de werkgever over de naleving van de Arbowet
  • Adviseren en samenwerken met de OR
  • Zorgen dat de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd (door een derde partij of zelf door de preventiemedewerker)
  • Zorgen dat het plan van aanpak uit de RI&E wordt nageleefd en hiermee de benoemde risico’s worden beperkt
  • Advies geven aan en samenwerken met de arbodienst of bedrijfsarts

Download de gratis inkoopgids arbodienstverlening

In deze handige inkoopgids vertellen we je alles wat we de de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze 21.462+ klanten. Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Arbodienst Inkoopgids

Extra taken van de preventiemedewerker

De logische en minimale invulling van de rol van de preventiemedewerker is hiermee geschetst. Maar je kan er ook voor kiezen om deze taak uit te breiden. De preventiemedewerker weet vanuit zijn rol vaak veel over de risico’s binnen je organisatie en hoe je een zo veilig mogelijke werkomgeving creëert. Zo kan de preventiemedewerker extra taken uitvoeren zoals:

  • het opstellen van procedures en veiligheidsinstructies
  • trainingen en voorlichting geven over gezond en veilig werken
  • het melden van arbeidsongevallen
  • het checken van werkplekken
  • contactpersoon zijn voor de arbodiensten de inspectie SZW

De preventiemedewerker is een officiële functie en contractueel spreek je af hoeveel uur hiervoor beschikbaar is.

De competenties van een goede preventiemedewerker

Bovengenoemde taken voor de preventiemedewerker zijn complex en bevatten veel regels, wetten en procedures. Daarom is het als belangrijk dat de preventiemedewerker kennis heeft van gezond en veilig werken en de wetgeving hierover. Natuurlijk kan hij advies inwinnen bij bijvoorbeeld je arbodienst, de veiligheidskundige of een jurist, maar een gedegen basiskennis is wel belangrijk.

De preventiemedewerker laat zich de kaas niet van het brood eten

De preventiemedewerker is een stevige professional die staat voor zijn vak. Hij borgt de veiligheid in de organisatie en heeft daarvoor soms flinke budgetten nodig. Verzoeken hiertoe bij de directie zijn niet vrijblijvend! Voor de directie voelt dat soms als een luis in de pels en dat wordt zeker niet altijd gewaardeerd.

De preventiemedewerker is communicatief sterk

Behalve beschikken over theoretische kennis is het ook belangrijk dat de preventiemedewerker op een duidelijke manier communiceert en advies uitbrengt. Hij adviseert verschillende doelgroepen (werkgever, OR, bedrijfsarts, arbodienst) en moet daarom goed kunnen schakelen binnen deze doelgroepen en zijn boodschap goed kunnen overbrengen.

De preventiemedewerker is toegankelijk

Voor medewerkers is de preventiemedewerker het aanspreekpunt binnen gezond en veilig werken. In de R&E wordt aangegeven hoe en waar ze deze medewerkers kunnen bereiken. Hij moet daarom toegankelijk en goed benaderbaar zijn voor medewerkers en hun vragen en opmerkingen serieus nemen.

De preventiemedewerker is een spin in het web

De preventiemedewerker schakelt met veel verschillende partijen. Hij deelt informatie, haalt informatie op en deelt wat hij ziet gebeuren op de werkvloer. Vanuit deze positie is hij een echte spin in het web.

Neem de preventiemedewerker serieus en hij is van onschatbare waarde

Geef je preventiemedewerker de ruimte om zijn taken uit te voeren. Sta open voor zijn adviezen en bevindingen. Alleen dan is hij een enorm waardevolle toevoeging binnen jouw organisatie. Want hoewel je het als werkgever niet altijd wilt horen, is het toch echt nodig om preventie volwaardig aandacht te geven. Want uiteindelijk ben jij als werkgever eindverantwoordelijk voor de werkomgeving en -omstandigheden van je medewerkers. En zoals je weet betaalt goed werkgeverschap zich altijd uit.