Aanpak werkdruk: blijft HR liever dweilen?

Aanpak werkdruk: blijft HR liever dweilen?

8 november 2017
Preventie

Werkstress blijft oorzaak nummer 1 voor langdurige uitval en zelfs WIA-instroom. Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Het is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het afgelopen jaar deed HR Navigator diverse onderzoeken onder preventieve dienstverleners, arbo- en verzuimdienstverleners en onder werkgevers over o.a. werkdruk en werkstress.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat werkgevers nog te veel bezig zijn met het managen van uitval door PSA in plaats van deze te voorkómen. Werkgevers zijn dus bezig met symptoombestrijding – het aanpakken van werkstress – in plaats van het aan te pakken bij de bron: werkdruk. Dweilen met de kraan open dus!

Hieronder een aantal interessante conclusies uit het onderzoek.

1 – Er staat zelden een indicatie voor verdiepend PSA-onderzoek in de RIE

Dat is raar, want de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zou juist het instrument bij uitstek moeten zijn om PSA op te sporen. Elke RI&E kent minstens een vraag of tien over PSA. Maar zelden komt uit een RI&E naar voren dat er verdiepend onderzoek naar PSA nodig is. Waarom dit zo is, is een onderzoek op zichzelf waard. Tot die tijd adviseren wij: laat je niet foppen door je RI&E en check je werkstress-risico zelf.

2 – De werkgever heeft wel aandacht voor werkstress, maar bijna niet voor werkdruk. Blijft HR liever dweilen met de kraan open?

HR Navigator onderzoekt doorlopend bij werkgevers wat hun belangrijkste HR-issues zijn. Uit de meer dan 1000 respondenten in 2017 blijkt (wederom!) dat werkdruk nauwelijks wordt genoemd. We zien in de praktijk nog echt te weinig aandacht, tijd en budget om werkdruk bespreekbaar te maken en vervolgens te beperken. HR blijft dus liever dweilen. Er wordt pas actie ondernomen als iemand is uitgevallen. Zie het artikel Werkdruk geen thema voor werkgevers.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

3 – PMO’s zijn een prima wapen in de strijd tegen burn-out en langdurige uitval

Hoewel ze wettelijk verplicht aangeboden moeten worden, is de daadwerkelijke inzet van Preventief Medisch Onderzoek nog minimaal. Wat HR Navigator betreft is dit echt een gemiste kans: de digitale vragenlijst, waar vrijwel elke PMO mee begint, is bij uitstek geschikt om de in de RI&E gesignaleerde risico’s gericht te onderzoeken. Bij PSA kan je prima de werkbeleving van medewerkers in kaart brengen. Hoe denken ze over zaken als werkdruk, over- en nachtwerk, leiderschapsstijl en jouw bedrijfscultuur?

De resultaten van een PMO zijn goud waard: wie namelijk de beleving kent van werknemers, weet ook waar de risico’s in het bedrijf zitten. Dan wordt het mogelijk om gerichte interventies in te zetten en kan er een actief preventiebeleid van de grond komen. De A&O-deskundige kan hier het voortouw in nemen. Bij Preventiekiezer zien we dat een deel van onze klanten de PMO intussen bewust inzet.

4 – Werkgevers geven hun arbodienst weer eerder dan voorheen een actieve rol om verzuim te objectiveren

Deze trend zien we al een paar jaar, maar met de invoering van de nieuwe Arbowet en de aanscherping van de privacywetgeving is dit proces in versnelling gekomen. De arbodienst mag immers ook de medische vragen stellen en kan dus als enige onderbouwd indiceren of er (mogelijk) sprake is van uitval door PSA.

Als werkgever ben je gebonden aan de nieuwe privacywetgeving waardoor je veel niet (meer) mag vragen. De arbodienst kan via of namens de bedrijfsarts wel allerlei gegevens uitvragen bij de werknemer. Zo komt de NVAB richtlijn ‘Psychische problemen’ ook goed van pas. Die vereist dat een werkgever al na twee weken gericht aan de slag gaat met een verzuimende medewerker.

Wil je nu al aan de slag met preventie? Lees ons artikel ‘Zeven tips om burn-out bij uw werknemers te voorkomen‘.