Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan het terugdringen van verzuim

Mijn medewerker heeft een bedrijfsongeval gehad, wat nu?

2 augustus 2018
RIE

Hoewel je er natuurlijk alles aan doet om ongelukken te vermijden, kan het altijd voorkomen dat er toch iets gebeurt. Een bedrijfsongeval is een ongeval waarbij je medewerker gewond raakt, bij of als gevolg van zijn (of haar) werkzaamheden. Wat moet je als werkgever doen als dit gebeurt? En wat kun je daarna verwachten?

Wat is een ernstig bedrijfsongeval?

Voordat we toelichten wat je moet doen bij een bedrijfsongeval, zoomen we eerst in op het soort ongeval. Er bestaat namelijk een onderscheid tussen een bedrijfsongeval en een ernstig bedrijfsongeval. Het verschil hiertussen zit hem in de opvolging en de wettelijke verplichtingen voor de werkgever. Bij een niet ernstig bedrijfsongeval hoeft de werkgever niets te doen met betrekking tot het melden van dit ongeval. Bij een ernstig bedrijfsongeval meldt de werkgever dit direct bij de Inspectie SZW. Doe je deze melding niet, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot € 50.000.

Een ernstig bedrijfsongeval is wanneer:

 • de medewerker in het ziekenhuis moet worden opgenomen
 • er sprake is van blijvend letsel
 • de medewerker overlijdt

Ook als de medewerker na een paar dagen alsnog wordt opgenomen in het ziekenhuis geldt dit als een ernstig bedrijfsongeval. Je moet hier alsnog direct melding van doen. Blijvend letsel kan fysiek zijn, maar ook psychisch, zoals een burn-out of angstaanvallen. Let op: dit geldt ook voor uitzendkrachten die bij je werken.

Een niet-ernstig bedrijfsongeval

Andere gevallen van een ongeval, bijvoorbeeld een schaafwond of een hechting in de polikliniek (zonder opname), gelden ook als een bedrijfsongeval, maar niet als een ernstig bedrijfsongeval. In deze situaties hoef je dus geen melding te maken bij de Inspectie SZW. Als werkgever maak je natuurlijk wel een eigen analyse van het ongeval om het in de toekomst waar mogelijk te kunnen voorkomen.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

De inspectie SZW beoordeelt na jouw melding of dit inderdaad een ernstig bedrijfsongeval is. Is dit het geval, dan stellen ze een onderzoek in om erachter te komen wie aansprakelijk is, dit doen ze als volgt:

 • Onderzoeken van de ongevalslocatie (o.a. nemen foto’s, verzamelen van aanwezig bewijs, opnemen benodigde gegevens, evt. reconstructie);
 • Opnemen van getuigenverklaringen;
 • Documentenonderzoek (o.a. de RIE);
 • Bespreken bevindingen ongevalsonderzoek met jou als werkgever;
 • Opstellen rapportage.

Omdat werkgevers verplicht zijn om hun medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden, wordt de werkgever vaak aansprakelijk gesteld bij een bedrijfsongeval. Wanneer een werkgever aansprakelijk wordt gesteld, zijn er voornamelijk financiële consequenties:

 • Een boete omdat de werkplek of werkzaamheden niet veilig genoeg bleken;
 • Een vergoeding aan de medewerker van schade of bij letsel;
 • Een aanvulling op de uitkering of het inkomensverlies, omdat de medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden.

Let op! Wanneer uit je RIE blijkt dat je op de hoogte was van dit risico en hier geen actie op hebt ondernomen om dit te beperken, dan wordt de boete en de schadeclaim hoger. Daarom is het niet alleen belangrijk om een goede RIE op te stellen, maar deze ook actueel te houden en hiernaar te handelen.

Het kan ook voorkomen dat de medewerker aansprakelijk wordt gesteld, wanneer blijkt dat de medewerker doelbewust onveilig heeft gehandeld.

Wat kun je als werkgever zelf doen bij een bedrijfsongeval?

Verzamel als werkgever bewijslast, om aan te tonen dat je er alles aan hebt gedaan om de risico’s op een ongeval te vermijden en te verkleinen. Toon met je RIE aan dat je een actueel veiligheidsbeleid voert én erop toeziet dat iedereen zich hieraan houdt. Ook de activiteiten die je hebt uitgevoerd uit het plan van aanpak van de RIE laten zien dat je bewust werkt aan een veilige werkplek voor je medewerkers. Kortom: het is absoluut de moeite waard om een goede RIE op te stellen. Onderschat ook de emotionele en financiële consequenties niet van een ernstig ongeval in jouw organisatie.