Wijziging Arbowet 2017. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Wijziging Arbowet 2017. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

14 augustus 2017
Bedrijfsarts
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet in de volksmond) is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat werknemers (en werkgevers) gezond en veilig kunnen werken. De Arbowet geldt voor alle werkenden in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nul-urencontract en stagiair(e)s. Zowel werkgevers als werknemers hebben hierin verplichtingen: Samen moet je er voor zorgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. Met de komst van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 is vooral de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker veranderd. Maar ook de rollen van werkgever en werknemer en die van ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn gewijzigd.

Maar wat zijn de wijzigingen Arbowet 2017 precies? En wat betekent dat voor jou als werkgever? 

Samengevat komen de wijzigingen in wetsartikelen in de Arbowet op het volgende neer:

1. Een basiscontract met een arbodienst is verplicht

Het ‘Basiscontract Arbodienstverlening’ is geïntroduceerd in de nieuwe Arbowet. In dit basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners.  Ook de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het basiscontract staan. Het blijft natuurlijk mogelijk om méér te doen dan het opstellen van een basiscontract, maar dan moeten er maatwerkafspraken worden gemaakt.

2. Altijd toegang tot de bedrijfsarts

Volgens de nieuwe Arbowet moet de werkgever de werknemer altijd de mogelijkheid geven om de bedrijfsarts te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in verband met zijn werk. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘open spreekuur’. De regeling hiervoor dient in het basiscontract te staan en de werkgever moet de werknemers hierover informeren.  De inhoud van het consult, de aanleiding en de uitkomsten van het consult op tot de werknemer herleidbaar niveau blijven privé.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

3. Recht op second opinion

De werknemer krijgt het recht op een (door de werkgever betaalde) second opinion (het raadplegen van een andere bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, het PMO, de aanstellingskeuring en het gezondheidskundig consult. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er belangrijke argumenten zijn om het niet te doen.

4. Meldingsplicht beroepsziekten en verplichte adequate klachtenregeling

De bedrijfsarts moet vastleggen hoe hij/zij omgaat met de meldingsplicht van beroepsziekten en beschikken over een adequate klachtenregeling waarin staat waar de werknemer terecht kan met eventuele klachten over (de dienstverlening door) de bedrijfsarts en hoe die in te dienen.

5. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

De werkgever moet de bedrijfsarts in de gelegenheid stellen desgewenst elke werkplek te kunnen bezoeken om zo beter inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en -belasting.

6. De OR/PvT heeft een belangrijkere rol gekregen

Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of de PVT (mits van toepassing) van de werkgever en de werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als zijn positie in de organisatie.

7. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en de OR of PVT.

In het basiscontract moet vastgesteld zijn hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of Personeels Vertegenwoordiging (PvT) is geregeld. Zij dienen nauw samen te werken.

8. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden

Nu het basiscontract arbodienstverlening verplicht is gesteld kan de werkgever niet langer wachten met actie nemen tot het moment dat er sprake is van verzuim.  Werkgevers dienen het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen of, als er nog geen contract is, een nieuw contract met de bedrijfsarts of arbodienst op te stellen. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Dit wil zeggen: Zowel werkgevers als bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen een boete krijgen als zij zich niet houden aan de in het basiscontract genoemde afspraken en SZW mag werkgevers zonder ‘basiscontract arbodienstverlening’ beboeten.

Hoe hard is de datum van 1 juli?

Arboportaal zegt hier het volgende over: “Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.”