Boete Inspectie SZW. Veel hoger dan voorheen.

Boete Inspectie SZW veel hoger dan voorheen

13 september 2017
Bedrijfsarts

Je hebt geen basiscontract arbodienstverlening. Welke boete kan je verwachten?

Volgens de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, net aangescherpt per 1 september, kan de Inspectiedienst SZW (voorheen arbeidsinspectie) nu direct, dus zonder waarschuwing vooraf,  een boete opleggen als je geen basiscontract met een arbodienst afgesloten hebt. Als je dat wel hebt gedaan, maar het nieuwe contract niet aan de eisen Arbowet 2017 voldoet, krijg je ook een boete. Ook zijn de boetes een stuk hoger geworden. Verder kunnen ook bedrijfsartsen en arbodiensten boetes krijgen.

De Inspectiedienst SZW kan onaangekondigd langskomen voor een controle en mag werkgevers een boete opleggen als de toezichthoudende inspecteur heeft vastgesteld dat bepaalde wettelijke voorschriften zijn overtreden. De constatering van een overtreding komt meestal bij een reguliere controle aan het licht. Slechts in uitzonderlijke gevallen, als het gaat om een (levens)gevaarlijke situatie op het werk, betaling onder het wettelijk minimum loon, of het in dienst hebben van illegale werknemers, zal de inspectie SZW werk maken van een anonieme klacht.

Wanneer er bij een controle een overtreding wordt geconstateerd, maakt de inspecteur een boeterapport op en stuurt dat aan de boeteoplegger van de Inspectie SZW. Deze boeteoplegger beoordeelt vervolgens of inderdaad sprake is van beboetbare gedragingen en, als dat inderdaad zo is, stelt een boetebeschikking op. Op grond van de Beleidsregel boete-oplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt de hoogte van de boete bepaald. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren die in de beleidsregel zijn uitgewerkt. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten en regelingen:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
  • Arbeidstijdenwet
  • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
  • Warenwet

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

Boete Inspectie SZW: welke overtredingen zijn er?

Volgens artikel 1 boeteoplegging, van de nieuwe Arbowet zijn er drie typen overtredingen, variërend van een zware overtreding (ZO) – er wordt direct een boete gegeven van minimaal twee keer het normbedrag – een overtreding met directe boete (ODB) – dan wordt er ook direct een boete gegeven – en een zogenaamde overige overtreding (OO). Alleen in het laatste geval wordt eerst een waarschuwing gegeven en pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw wordt vastgesteld, krijgt de overtreder echt een boete. Ook in het geval van het ontbreken van een basiscontract arbodienstverlening dat niet voldoet aan de wettelijke eisen kan je dus direct een boete krijgen.

Boetebedragen sterk verhoogd

De laagste boete was € 90,- maar is nu maar liefst € 340,- geworden. De overtredingen zijn ingedeeld in zeven categorieën normbedragen, variërend van € 340,- tot € 13.500,-. Deze normbedragen zijn uitgangspunt voor het berekenen van de boetebedragen voor werkgevers met 500 werknemers of meer.

Hoe hoger het aantal medewerkers, hoe hoger de boete. Voor werkgevers met minder werknemers worden de normbedragen naar beneden bijgesteld. In de Arbowet (artikel 34) staat de maximale boete voor één overtreding, namelijk € 82.000,-. Als het gaat om een Zware Overtreding, zoals bijvoorbeeld zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, of zelfs een dodelijk ongeval door het niet naleven van de regels, is de boete nog hoger. De boete kan in het ergste geval oplopen tot € 820.000,-. Als er sprake is van meerdere overtredingen tegelijk kan de boete uiteindelijk nóg hoger uitvallen.

NB.: Werknemers of zelfstandigen in overtreding betalen slechts 10 procent van het normbedrag. Voor overtredingen begaan door de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij wordt het boetebedrag niet bijgesteld naar het aantal werknemers. De normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete. Voor een boete die wordt opgelegd aan een werkgever bij wie vrijwilligers werkzaam zijn, wordt uitgegaan van het aantal vrijwilligers dat werkzaam was op de locatie waar de overtreding is begaan. Als bij die werkgever tegelijkertijd ook betaalde werknemers werkzaam zijn, gaat men voor de bedrijfsgrootte uit van het aantal medewerkers inclusief vrijwilligers.

Herhaling

Bij een herhaling van een overtreding, of het maken van een soortgelijke overtreding, kan de boete met 100 of 200 procent worden verhoogd.