Eerste resultaten onderzoek arbodienstverlening 2013 bekend

Eerste resultaten onderzoek arbodienstverlening 2013 bekend

27 juni 2013
Bedrijfsarts

In de afgelopen maanden is voor de vijfde keer het onderzoek arbodienstverlening in Nederland uitgevoerd. De komende tijd biedt BG magazine haar lezers een aantal publicaties over wat arbodienstverleners jou vandaag en morgen te bieden hebben. Hier alvast een tipje van de sluier.

We prijzen ons gelukkig met de meer dan representatieve respons van maar liefst veertig deelnemers die gezamenlijk ruim de helft van werkend Nederland bedienen.

De uitgebreide vragenlijst was dit jaar weer een tandje aangescherpt; we vroegen en kregen transparantie. En we zien heldere koerswijzigingen en significante verschuivingen ten opzichte van vorig jaar.

Het Zembla-effect?
In een geruchtmakende uitzending van Zembla in het voorjaar van 2012 werd de werkwijze van VerzuimReductie (tegenwoordig Pre:cent) en VCD/Humannet aan de kaak gesteld. De no-nonsense casemanagers gingen flink over de schreef voor wat betreft medische privacy en dossiervorming.

Ook de lekkages in het verzuimsysteem waren koren op de molen van het journaille. En terecht, want we constateerden in 2011 al dat de casemanager mocht schieten zonder schietvergunning.

De grote vraag is dus: Hoe heeft de arbomarkt hier op gereageerd? Hebben de dienstverleners hun werkwijzen, rolverdeling en systemen aangepast?
We zien een overduidelijk ‘Zembla-effect’.

De aanbieders op de arbomarkt zijn zich flink aan het indekken, de ‘verlengde arm’ wordt meer dan ooit ingezet, systemen worden aan alle kanten geaudit en de synoniemen voor medische aandoeningen worden creatief ingezet.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stellen we een aantal kritische vragen bij deze en andere ontwikkelingen. Hoe verhoudt de verlengde arm zich bijvoorbeeld tot een – veelal – externe bedrijfsarts? Hoe gaan de casemanagers om met de toenemende informatiedrift van inkomensverzekeraars? En hoe beheert de bedrijfsarts zijn medisch dossier eigenlijk?

Download de gratis inkoopgids arbodienstverlening

In deze handige inkoopgids vertellen we je alles wat we de de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze 21.462+ klanten. Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Arbodienst Inkoopgids

De Eigenregie Utopie
Het blijft een vreemd fenomeen, verzuimdienstverleners die streven naar minder verzuim. Zij verdienen toch juist hun geld met verzuim? Of toch niet? En heeft het Eigenregiemodel, dat massaal wordt omarmt door werkgevers, dit verandert?

De bedrijfsarts wordt anno 2013 door jouzelf of door de arbodienstverlener vooral extern ingekocht en pas ingezet op het moment dat de casemanager dat nodig acht. In de praktijk betekent eigen regie dus vaak dat je regisseurs inkoopt om jouw eigen regie vorm te geven, een heuse paradox.

Daar komt bij, dat die regisseur al snel in het verzuimproces wordt ingezet: 53 procent van de externe casemanagers zelfs al op de eerste dag! De focus ligt dus vooral op kort verzuim. Eigen regie is wat ons betreft vooral nog een utopie.

Preventology versus Arbosaurus?
We hebben de inkomsten van de dienstverleners onder een vergrootglas gelegd en constateren dat nog altijd 35 procent van de omzet uit abonnementen komt, net iets meer (36 procent) komt uit losse verrichtingen.

Het grootste deel van de omzet wordt dus nog gerealiseerd met curatie, de activiteiten die beginnen ná de ziekmelding.

Hoe verhouden deze traditionele omzetcijfers zich tot de Preventology-beweging? We lezen steeds betere visies en proposities op preventie, inzetbaarheid en gezondheidsmanagement. Bij zowel grote aanbieders als kleine.

Het aandeel ‘preventie’ prijkt inmiddels op een fraaie derde plaats met ruim 16 procent van de omzet. Er lijkt nu dus echt een omslag plaats te vinden.

Des te opmerkelijker dat de directeur van 365/ArboNed de blijde boodschap verkondigt, dat ze ophouden met al dat bevlogenheidsgedoe en voortaan excellente bedrijfsartsen gaan leveren. Dit nieuws werd gebracht als dé oplossing voor de crisis waar arbo-Nederland nu al vijf jaar mee worstelt. Zijn tijd ver vooruit? Of de laatste stuiptrekking van een Arbosaurus. De tijd zal het leren.

Duurzame inzetbaarheid
Wij – en het merendeel van de aanbieders – zien in elk geval dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt voor organisaties. In toenemende mate speelt dit ook een rol bij de selectie van een passende arbodienstverlener. En dat is nu dus ook voor het eerst terug te zien is in de omzet van dienstverleners.

Eigenlijk niet zo verwonderlijk, aangezien inmiddels wel is aangetoond dat investeringen in duurzame inzetbaarheid bijna drie keer zoveel oplevert als de besparingen op verzuim.

We zien nu ook de eerste concepten die het beste van beide werelden combineren. Jij als werkgever kunt maximaal profiteren van zowel besparingen op verzuim als verbeteringen op inzetbaarheid.

Tot zover een tipje van de sluier van een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek. Binnenkort op deze website meer over het onderzoek met meer opvallende uitkomsten over bijvoorbeeld privacy en de verlengde arm als ideale escape, transparantie, cijfers, trends, etc.