mbk en arbobeleid

5 dingen die je als MKB zeker geregeld moet hebben in je arbobeleid

20 augustus 2019
Arbo

Als MKB’er wil je natuurlijk een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers creëren. Ook in de Arbowet staan hiervoor een paar heldere verplichtingen. Om aan te tonen dat je hier keurig aan voldoet, stel je als MKB een arbobeleid op. We nemen je mee in de vijf dingen die je als MKB’er zeker geregeld moet hebben in dit arbobeleid.

1. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Het belangrijkste arbo-instrument is de RI&E. Met een goede RIE breng je alle risico’s in kaart en laat je zien dat je actief werkt aan het vermijden en verminderen van deze risico’s. Met andere woorden: hoe creëer je een veilige en gezonde werkplek? Het alleen opstellen en toetsen van de RIE is natuurlijk niet voldoende, je moet hier ook actief mee aan de slag. Daarom bestaat de RIE uit meerdere onderdelen:

  • Inventarisatie van de risico’s
  • Analyse en prioritering van de risico’s
  • Het plan van aanpak (om deze risico’s te reduceren)

In het arbobeleid neem je op wanneer je de RIE gaat uitvoeren, wie jouw RIE gaat toetsen en wie verantwoordelijk is om de RIE ook up-to-date te houden. Als je dan de risico’s in beeld hebt, kun (moet) je aan de slag met het plan van aanpak. Met een degelijke en up-to-date RIE laat je zien dat je het gewoon goed voor elkaar hebt.

2. Ziekteverzuimbeleid & -protocol

Een ongeluk zit in een klein hoekje en overal worden medewerkers ziek. Dan is het goed om te weten hoe je daar mee omgaat. Een onderdeel van je arbobeleid is je ziekteverzuimbeleid. Hierin laat niet alleen zien dat je er alles aan doet om te voorkomen dat medewerkers uitvallen, maar ook wat er gebeurt nadat iemand zich ziek heeft gemeld:

  • Wie is dan verantwoordelijk?
  • Wat is de rol van de arbodienst?

In een strak verzuimprotocol beschrijf je stap voor stap wie wat moet doen als iemand uitvalt. In je verzuimbeleid neem je verder op wat je visie op verzuim is en wat je ambitie is op het gebied van je verzuimcijfers. Wil je bijvoorbeeld je frequent kort verzuim verminderen? Of richt je je actief op preventie van verzuim? Het opstellen van het verzuimbeleid doe je het liefst samen met je arbodienst.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

3. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever (dus ook in het MKB!), is verplicht om één of meer BHV’ers aan te wijzen om goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Een BHV’er is een opgeleide medewerker die helpt om de veiligheid van je organisatie te vergroten. Hij of zij verleent hulp aan medewerkers en andere betrokkenen binnen de organisatie bij gevaarlijke situaties. Zo weet een BHV’er wat er moet gebeuren bij brand en verleent hij eerste hulp bij ongevallen.

In je arbobeleid neem je op wie de BHV’er is of zijn, welke taken zij hebben en welke activiteiten of trainingen je faciliteert om de kennis up-to-date te houden.

4. Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is de deskundige in gezond en veilig werken. Hij of zij adviseert jou als werkgever op het hoogste niveau. De preventiemedewerker heeft vaak de regie over de RIE en over de uitvoering van het Plan van Aanpak. Hij moet hier zonder enige rem over kunnen spreken en heeft daarom een vergelijkbare rechtsbescherming als een OR-lid.

De preventiemedewerker werkt nauw samen met de ondernemingsraad (OR) en de arbodienst. Sinds het ingaan van de nieuwe Arbowet zien we toenemende aandacht voor de preventiemedewerker. In het arbobeleid leg je de taken van de preventiemedewerker vast en hoeveel uur tijd hiervoor staat. Ook neem je de verwachtingen van elkaar op en hoe de samenwerking eruit ziet.

5. Periodieke gezondheidsonderzoeken

Een in de zoveel jaar is elke werkgever verplicht om een periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden aan medewerkers. Deze onderzoeken (PMO of Pago) geven inzicht in de gezondheidsrisico’s voor medewerkers. Met de uitkomsten gaat de medewerker in principe zelf aan de slag. Uiteraard kun je hem of haar daar een handje bij helpen door een gezonde werkplek, een sportpas of coach bij aan te bieden.

In je arbobeleid neem je op hoe vaak je dit onderzoek wil uitvoeren, wat je dan allemaal gaat onderzoeken, wie je hierbij nodig hebt en vooral wat je met de uitkomsten gaat doen.  Medewerkers zijn overigens niet verplicht deel te nemen aan dit onderzoek.

Regel deze vijf punten in het arbobeleid MKB

Door als MKB bedrijf een sterk arbobeleid uit te schrijven en uit te voeren creëer je een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers. Je laat zien dat je je medewerkers serieus neemt en dat je actief bijdraagt aan het nastreven van een fijne werkomgeving. Ben je nog op zoek naar professionele kerndeskundigen om te ondersteunen bij één van deze onderdelen? Vraag hier een adviesgesprek aan, zodat we met je mee kunnen denken hierover. Vanuit ons netwerk aan deskundigen denken we graag met je mee.