Bel direct:
085 - 049 1540

Is een arbodienst verplicht?

Ja, een arbodienst is verplicht. Iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn werknemers bieden, zieke werknemers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s.

Wanneer is een arbodienst verplicht?

Ook al heb je maar 1 werknemer in loondienst met een 0-urencontract, dan is een arbodienst verplicht. Voor ondersteuning bij je arbobeleid is de minimale vereiste om een contract af te sluiten met een bedrijfsarts.

Per 1 juli 2017 is iedere werkgever bovendien verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. In dit basiscontract staat bij welke taken je je moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Je stelt dit contract gezamenlijk op. De OR of PVT moet instemmen met de inhoud.

Wat als ik geen arbodienst in de arm neem?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht en volgens de Arbowet is de minimale vereiste een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Heb je dat niet, dan riskeer je vanaf 1 juli 2018 bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van €1.500. En heb je wel een basiscontract, maar is een aantal zaken daar niet goed in vastgelegd of is het contract niet compleet, dan kan de Inspectiedienst daar ook boetes voor opleggen variërend tussen de € 750 en € 1.500.

De beste arbodienst voor je organisatie?

✓ 3 maatwerk offertes

✓ 10 x sneller dan zelf doen

✓ Zorgvuldig geselecteerde aanbieders

Start selectie arbodienst

Waarvoor heb je een arbodienst nodig?

De Arbowet schrijft voor dat er vier arbokerntaken zijn waarbij je je moet laten ondersteunen door kerndeskundigen.

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO)
  3. Aanstellingskeuringen
  4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige. De eerste drie taken moet je door een bedrijfsarts laten uitvoeren. De RI&E door een van de andere kerndeskundigen.

Welke soorten arbodienstverlening zijn er?

Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo-, preventie- en verzuimbeleid. Ga je hiermee aan de slag, dan heb je de keuze uit twee regelingen: de maatwerkregeling of de vangnetregeling. Bij de maatwerkregeling kies je zelf de deskundigen die je nodig hebt. Bij de vangnetregeling regel je je arbozorgtaken via een gecertificeerde arbodienst. Eerst ga je vaststellen onder welke regeling je valt.

Wanneer val je onder de vangnetregeling?
Heb je geen OR/PVT dan val je onder de vangnetregeling. Je moet dan een ISO gecertificeerde arbodienst inhuren die je ondersteunt bij alle arbotaken. Je weet zeker dat alle deskundigheid wordt geleverd en je hoeft maar één partij te contracteren.

Wanneer val je onder de maatwerkregeling?
Heb je wel een OR of PVT, dan kun je met instemming van de raad kiezen voor de maatwerkregeling. Bij deze regeling ben je verplicht een contract af te sluiten met in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke arbotaken uitvoert. Verder heb je als werkgever zelf de regie over de arbozorg en mag je verschillende deskundigen of diensten contracteren. En huur je toch een arbodienst in, dan hoeft deze niet ISO gecertificeerd te zijn.

Welke voordelen zitten er aan een arbodienst?

Het voordeel van een arbodienst is dat je wordt ondersteund bij het voorkomen en begeleiden van verzuim en het beperken van de verzuimduur. Het kan je duur komen te staan als je te maken krijgt met een langdurig zieke medewerker. Als MKB’er riskeer je zelfs een faillissement als je de arbodienstbegeleiding niet goed hebt geregeld. Een arbodienst is weliswaar verplicht, maar het loont zeker de moeite!

 

 

 

Vind de best passende HR dienstverlener

HR Navigator gebruikt cookies voor analyse- en veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren van de website en het afstemmen van de content en advertenties op deze website op jouw persoonlijke voorkeuren. Ga je verder op onze website? Dan geef je ons toestemming om de cookies te plaatsen.