Zes positieve effecten van de WAB

Zes positieve effecten van de WAB

1 april 2020
Algemeen

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. In het regeerakkoord 2017 werd al aangekondigd dat er een verruiming van de ketenbepaling zou gaan plaatsvinden en het ontslagrecht zou wijzigen. Die plannen zijn inmiddels uitgewerkt en hiermee is de WAB een feit. Je kunt er niet meer omheen, want de wet geldt voor iedere werkgever, klein en groot, dus ook voor jouw bedrijf.

In onze Masterclass over de WAB, speciaal voor onze members van BG Magazine Plus hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het hoe, wat en waarom van de wet, welke misvattingen er zijn en de te treffen voorbereidingen. Het is wel duidelijk dat dit ‘klassieke moetje’ een grote impact heeft op het personeelsbeleid. Hoe ga jij met je medewerkers om? Ben jij met je bedrijf al WAB-proof?

De WAB moet zekerheid bieden en onze verziekte arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen. Dit betekent vast minder vast en flex minder flex. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer. We zetten ze voor je op rij:

1) Verruiming ketenaansprakelijkheid

Met de WAB is de periode van opvolgende tijdelijke contracten van twee naar drie jaar verruimd. Als werkgever mag je weer drie jaar lang tijdelijke contracten aanbieden, voordat je overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd. Niet echt een voordeel voor de werknemer, maar daar komen we bij het volgende punt op terug. De onderbreking in de ketenbepaling blijft hetzelfde, dus zes maanden. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.

2) Vast contract = lagere WW-premie

De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het soort contract dat de werkgever met zijn werknemer sluit. Voor een contract voor bepaalde tijd en oproepcontracten betaalt de werkgever een hogere WW-Premie. Dit scheelt maar liefst 5%. Stel dat iemand € 2.500,- bruto per maand verdient, dan betaal je met de hoge premie maandelijks € 125,- meer. Op jaarbasis is dat € 1.500,-. De werkgever zal hierdoor eerder een contract voor onbepaalde tijd aanbieden, een voordeel voor de werknemer. Tenminste, dat is de opzet.

3) Aangepast ontslagrecht

Met de invoering van de WAB is snellere ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk. Eerder bepaalde de ontslaggrond welke procedure gevolgd moest worden. Er gold maar één ontslaggrond. Om een ontslag te rechtvaardigen mocht een werkgever meerdere ontslaggronden niet bij elkaar optellen. Vanaf 1 januari 2020 mag dit wel. Er mogen nu twee of meer ontslaggronden met elkaar gecombineerd worden, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Dit geldt overigens alleen voor ontbinding via de rechter.

4) Bescherming oproepkrachten

Het effect van de WAB voor oproepkrachten is groots. Voor alle oproepkrachten geldt per oproep een minimumduur van drie uur. De werkgever moet ten minste vier dagen van tevoren oproepen, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Trekt de werkgever de oproep korter dan vier dagen van tevoren in, dan moet toch het loon uitbetaald worden dat de oproeper verdiend zou hebben als hij wel gewerkt had. Daarnaast is de werkgever verplicht om na een jaar een contract aan te bieden dat ten minste gelijk is aan het gemiddeld aantal verloonde uren in de voorafgaande twaalf maanden. We zijn benieuwd of werkgevers zich hier netjes aan gaan houden.

5) Transitievergoeding vanaf dag 1

Het ontslagrecht is versoepeld. Fijn voor de werkgever! Maar, als een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever heeft de werknemer met de komst van de WAB vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt niet meer afgerond, maar wordt berekend over de feitelijke arbeidsduur. Dit geldt ook voor oproepkrachten. Fijn voor werknemers! De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De hogere opbouw bij dienstverbanden van tien jaar of langer is afgeschaft. De rechter kan wel nog een extra vergoeding toekennen.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

6) Gelijke rechten payrollers

Goed nieuws voor payrollers, want zij hebben vanaf dit jaar dezelfde rechtspositie als medewerkers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit betekent dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het pensioen is hier een uitzondering op. Payrollwerkgevers mogen zich aansluiten bij de regeling van de opdrachtgever of een eigen regeling aanwenden. Dit moet het einde betekenen voor de overflexibele payroll-constructies. We zijn benieuwd!

Tot slot

De positieve effecten van de WAB zijn helder. De komende tijd zal duidelijk worden of de wet werkt voor alle partijen of dat deze misschien nadelig uitpakt voor bepaalde groepen. We volgen de berichten op de voet. Wil jij ook niets missen en wil je weten of jij alles rondom de Wet arbeidsmarkt in Balans goed op de rit hebt? Dan is BG Magazine Plus echt iets voor jou. Iedere maand nieuwe succesformules, masterclasses en sparren met gelijkgestemden!