Vitaliteit op de werkvloer: wat houdt dit in?

10 oktober 2019
Algemeen

Vitaliteit op de werkvloer: wat is dit nu precies? Vitaliteit als onderwerp kom je steeds vaker tegen binnen organisaties en binnen de HR. Maar wat houdt het eigenlijk in? Hoe pas je vitaliteit toe op de werkvloer? Wat levert het je als werkgever op wanneer je je hiermee bezighoudt? We nemen je mee binnen dit onderwerp en hoe je ervoor zorgt dat vitaliteit een fundamenteel onderdeel wordt van jouw organisatie.

Vitaliteit betekenis

Letterlijk gezien is de betekenis van vitaliteit levensenergie, de hoeveelheid energie en levenskracht. Simpel gezegd: waar gaan je ogen van stralen? Waar kom je je bed voor uit? Vitaliteit gaat om de mentale en fysieke gesteldheid van iemand, wat bijdraagt aan de energie om te leven. Vanuit deze omschrijving is het natuurlijk niet gek dat organisaties er naar streven om hun medewerkers zo vitaal mogelijk te houden.

Vitale medewerkers, een vitale organisatie, een vitaliteitsbeleid… Organisaties die zich focussen op vitale medewerkers zijn volgens deskundigen slim bezig. Vitale medewerkers bruisen namelijk van de energie en inspiratie. Ook zetten ze zich graag in voor de organisatie en zijn ze meer bevlogen en betrokken dan niet-vitale medewerkers.

Vitaliteit op de werkvloer

Zoals we hierboven ook al schreven, vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Een medewerker die vitaal is (lekker in z’n vel zit) heeft meer energie om goed het werk te doen. Een medewerker die niet vitaal is, heeft minder energie om het werk te doen. Deze medewerker is minder productief en heeft ook een minder goede en positieve invloed op de rest van de collega’s. En er zijn nog meer redenen op vitaliteit te stimuleren. Vitaliteit zorgt behalve voor meer energie en een hogere productiviteit, bevlogenheid en betrokkenheid, ook nog eens voor minder ziekteverzuim.

Volgens de Atleetfabriek werken medewerkers in een vitale organisatie effectief samen, voelen ze zich betrokken bij de organisatie en presteren ze op de toppen van hun kunnen. Door deze vitale medewerkers in hun kracht te zetten en gebruik te maken van hun energie, heeft de organisatie explosieve groeikracht.

Maar iets willen doen met vitaliteit is niet voldoende om direct vitale medewerkers te krijgen. Aandacht, betrokkenheid, communicatie, ontwikkeling en een duidelijke langetermijnvisie zijn belangrijke aspecten om dit wel voor elkaar te krijgen.

HRM-tertainment

Voor een beetje peper in je HR

Twee keer per week krijg je mijn persoonlijke HR-tips. Verhalen vol humor, verwondering en inspiratie over HRM. Waarschuwing: niet geschikt als je niet kunt relativeren, alles gratis wilt of als je heule lange tenen hebt.

HRM-tertainment

Vitaliteit gaat over werk en privé

Vitaliteit gaat over zowel de mentale als fysieke de gezondheid en gesteldheid van medewerkers. Maar je kunt geen vitale medewerkers hebben, wanneer ze zich in hun privéleven totaal niet vitaal voelen. Daarom is het belangrijk dat je je als organisatie niet alleen richt op het faciliteren van vitaliteit op de werkvloer, het gaat namelijk veel verder dan dit.

Daarom gaat vitaliteit niet alleen over de acties die helpen om vitaler te worden, maar gaat het ook (of juist) om bewustwording. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zichzelf bewust worden van hun fysieke en mentale gesteldheid? Hoe zorg je ervoor dat ze zich ervan bewust worden dat vitaal zijn, hen veel oplevert. Het gaat er niet om dat jij als werkgever vitale medewerkers wil, het gaat erom dat je medewerkers zelf inzien hoe belangrijk het is dat zijzelf vitaal zijn.

Focus je daarom niet alleen op acties die vitaliteit stimuleren, maar ook op bewustwording rondom dit thema. Hoe je dit doet?

Stel een langetermijnvisie en -strategie rondom vitaliteit op

Een langetermijnvisie en -strategie rondom vitaliteit geeft je organisatie en de medewerkers houvast. Iedereen ziet dat dit niet zomaar een bevlieging is, maar dat je als organisatie dit thema serieus neemt. Beschrijf je visie zonder poespas, zodat het voor iedereen duidelijk is waar je hiermee heen wilt. De strategie laat zien hoe je hier wil komen, wat hiervoor nodig is, hoe je dit gaat faciliteren, maar ook wat je hierin van medewerkers verwacht.

Communiceer open en transparant over vitaliteit

Blijf open en transparant communiceren over vitaliteit. Vooral wanneer je op weerstand duidt, is het belangrijk om open te staan voor wat je medewerkers hiervan vinden. Leer hiervan en blijf tegelijk jouw visie delen, zodat vitaliteit niet meer iets nieuw is. Blijf hierover ook communiceren wanneer de nieuwigheid er vanaf af, zodat het een actueel thema blijft.

Creëer betrokkenheid onder medewerkers

Zijn er medewerkers die vitaliteit ook belangrijk vinden? Die hier persoonlijk veel mee hebben? Of die ervaringsverhalen kunnen delen? Betrek hen bij de visie, de strategie en het communiceren hierover. Door medewerkers te betrekken en hen in te zetten voor de verspreiding van deze betrokkenheid bij vitaliteit, is de kans groter dat ze andere medewerkers enthousiast maken hiervoor.

Faciliteer vitaliteit

Voeg daad bij het woord. Vertel niet alleen maar dat medewerkers vitaal moeten zijn, maar faciliteer hen hierin. Begeleid ze bij het vitaler worden. Begeleid ze bij de bewustwording waarom dit voor jou en voor hen zo belangrijk is. Laat met acties zien dat je vitaliteit niet alleen op papier belangrijk vindt, maar dat je hier ook echt iets aan wil doen. Hoe je

Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie

Het is niet voor niets dat vitaliteit nu zo’n populair thema is. Natuurlijk willen organisaties een lager ziekteverzuim en hebben ze alle medewerkers hard nodig door de arbeidsmarktkrapte. Maar nog belangrijker voor organisaties wat betreft vitale medewerkers, is dat juist deze medewerkers zorgen voor groei en innovatie. Focus je je op vitaliteit, dan gaat je productiviteit omhoog, je kan hogere bedrijfsresultaten verwachten en inspirerende inzichten vanuit medewerkers.

Vitaliteit op de werkvloer is hiermee ineens een veel breder thema geworden, dan die fraaie poster waarmee je lunchwandelen promoot in de kantine.