arbobeleid de verplichte nummers

De verplichte nummers van je arbobeleid

17 september 2019
Algemeen

Een arbobeleid is het beleid dat werkgevers voeren op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de gezondheidsrisico’s voor medewerkers maximaal worden beperkt. Ook moet het arbobeleid ervoor zorgen dat verzuimende medewerkers goed worden begeleid en dat re-integratie na ziekte wordt bevorderd. Om werkgevers te stimuleren op deze punten, is het wettelijk verplicht gesteld om een arbobeleid te voeren en zijn er ook regels waaraan je arbobeleid moet voldoen.

Wie stelt het arbobeleid op?

De overheid heeft in de Arbowet verplicht gesteld dat elke werkgever een arbobeleid moet voeren die in ieder geval voldoet aan bepaalde eisen. Het opstellen van dit beleid, inclusief de eisen, dat doet de werkgever samen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt).

Binnen het arbobeleid zijn er bepaalde onderdelen waar je nog meer professionals bij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het verzuimbeleid, waar je ook je preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de arbodienst bij betrekt. Behalve dat zij goed weten wat er speelt binnen de organisatie, adviseren zij ook op basis van hun ervaring en expertise met vergelijkbare organisaties.

De verplichte onderdelen van het arbobeleid

Volgens de Arbowet moet het arbobeleid in ieder geval de volgende onderdelen bevatten, om er ook echt voor te kunnen zorgen dat je er alleen aan doet om de gezondheidsrisico’s te vermijden en te verkleinen.

Ziekteverzuimbeleid

Het verzuimbeleid gaat in op hoe je verzuim aanpakt, terugdringt en het verzuimcijfer laag houdt. In dit beleid neem je ook op wie je hiervoor nodig hebt en hoe zij gaan helpen. Voor het opstellen van het verzuimbeleid is het belangrijk om helder te hebben wat de visie op verzuim is en welke ambities er zijn op het gebied van verzuimcijfers. Wil je bijvoorbeeld je frequent kort verzuim verminderen? Of richt je je actief op preventie van verzuim? Het opstellen van het verzuimbeleid doe je het liefst samen met je arbodienst, de bedrijfsarts, de OR en de preventiemedewerker. Samen weet je immers meer.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als werkgever ben je verplicht om één of meerdere BHV’ers aan te wijzen voor het organiseren van goede bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is een medewerker die speciaal wordt opgeleid om de veiligheid van de organisatie te vergroten bij o.a. noodsituaties zoals brand. Het verlenen van hulp aan medewerkers en andere betrokkenen binnen de organisatie bij gevaarlijke situaties is een van de hoofdtaken van een BHV’er. In het arbobeleid staat wie de BHV’er is of zijn, welke taken zij hebben en welke activiteiten of trainingen ze krijgen om de kennis up-to-date te houden.

De RIE: risico-inventarisatie en -evaluatie

De RIE brengt alle risico’s in kaart die gelden binnen de organisatie, het werk en voor de medewerkers. Door deze helder voor ogen te hebben en een plan van aanpak op te stellen hoe je met deze risico’s omgaat, laat je zien dat je actief werkt aan het vermijden en verminderen hiervan. Een overzicht hebben van de risico’s in de RIE en het opstellen van het plan van aanpak is natuurlijk niet voldoende. Actief hiermee aan de slag gaan en je houden aan het plan van aanpak zijn de echte stappen om de risico’s te vermijden en te verkleinen. De RIE bestaat uit meerdere onderdelen:

 • Inventarisatie van de risico’s
 • Analyse en prioritering van de risico’s
 • Het plan van aanpak (om deze risico’s te reduceren)

In het arbobeleid neem je ook op wanneer de RIE wordt uitgevoerd, wie hierbij betrokken zijn, wanneer je het plan van aanpak verwacht, hoe je verwacht deze uit te voeren en hoe je deze actueel houdt.

Periodieke gezondheidsonderzoeken

Elke werkgever is verplicht om regelmatig een periodiek gezondheidsonderzoek aanbieden aan medewerkers. Deze onderzoeken (PMO of Pago) geven inzicht in de gezondheidsrisico’s voor medewerkers. De medewerker krijgt de uitslagen persoonlijk, de werkgever krijgt gemiddelde cijfers in verband met de anonimiteit. De uitkomsten van een periodiek gezondheidsonderzoek geven de mogelijk om gezondheidsrisico’s aan te pakken binnen de organisatie. In het arbobeleid staat hoe vaak dit onderzoek wordt uitgevoerd, waar het onderzoek uit bestaat, wie hierbij betrokken zijn en wat je met de uitkomsten gaat doen.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker adviseert de werkgever over gezond en veilig werken. Deze preventiemedewerker heeft een nauwe band met de ondernemingsraad (OR) en de arbodienst, om samen tot goede adviezen en inzichten over gezond en veilig werken te komen. In het arbobeleid staan de taken van de preventiemedewerker, inclusief hoeveel tijd hiervoor staat. Ook neem je de verwachtingen van elkaar op en hoe de samenwerking eruit ziet.

Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is er om de verantwoordelijkheden van jou als werkgever en die van je medewerkers vast te leggen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met dit protocol weten jij en je medewerkers exact welke stappen er zijn om te volgen in het geval van verzuim. Het is daarom wel noodzakelijk om dit verzuimprotocol met je medewerkers te delen, zodat zij hier ook goed van op de hoogte zijn.

Het belangrijkste om in het verzuimprotocol op te nemen zijn de stappen uit de Wet verbetering Poortwachter. Deze stappen zijn sowieso verplicht, waardoor je deze goed als leidraad kunt gebruiken om de re-integratie te bevorderen. Andere punten die je kan opnemen in het verzuimprotocol:

 • Hoe werkt de ziekmelding
 • Bereikbaarheid van de medewerker bij verzuim
 • Hoe wordt het contact tussen werkgever en medewerker geregeld?
 • Hoe is het contact met de arbodienst en bedrijfsarts
 • Alles over het medisch onderzoek
 • Verplichting om bij te dragen aan de re-integratie
 • Vakanties en verzuim
 • Ziek worden tijdens vakantie
 • Consequenties van het niet volgen van dit protocol
 • Privacy en hoe er wordt omgegaan met gevoelige gegevens
 • Klachten over bedrijfsarts, arbodienst of werkgever