Onderzoek preventie 2018

Onderzoek Preventie 2018: wat gebeurt er komende tijd op het gebied van preventie?

12 december 2018
Preventie

HR Navigator heeft dit najaar haar jaarlijkse onderzoek naar Preventie weer afgerond. Met meer dan 50 deelnemende dienstverleners is dit weer de grootste benchmark binnen arboland. Wat kunnen we de komende tijd verwachten op het gebied van preventie?

Werkgevers hebben gelukkig (en terecht!) steeds meer aandacht voor preventie. Maar hoe gaan de aanbieders zoals arbodiensten, specialistische bureaus en kerndeskundigen om met deze toenemende interesse? Hoe spelen ze hierop in? Hoe is het innovatieve vermogen van deze aanbieders? Met andere woorden: zijn de aanbieders klaar voor de toenemende, sterk veranderende, resultaatgerichte vraag uit de markt?

Onderzoeksachtergrond

HR Navigator verspreidde een uitgebreide vragenlijst onder meer dan 125 aanbieders, bijna de helft heeft deze ingevuld en ruim 25 aanbieders hebben persoonlijk hun antwoorden toegelicht en hun visie op preventie gedeeld  Deze aanbieders bestaan uit arbodiensten en specialistische bureaus en tussen de 4 en 600 medewerkers hebben.

Wat onderzochten we?

We schreven het in de introductie al kort: hoe is het gesteld met de preventiemarkt? Hoe profileren de aanbieders zich, waar ligt hun onderscheidend vermogen? Welke mogelijkheden bieden ze? Welke thema’s zien zij vooral terugkomen bij hun klanten? Worden binnen deze thema’s vooral de gebruikelijke mogelijkheden ingezet op basis van de behoeften van de klant? Of wordt er ook naar het toekomstperspectief gekeken en naar wat de arbeidsmarkt nodig heeft?

Met dit onderzoek blijven we actueel binnen wat er speelt binnen de markt van de aanbieders, wat de huidige behoeften van de klanten van deze aanbieders zijn en welke specialismen op dit moment belangrijk zijn. Dit helpt ons bij het selecteren van de juiste aanbieder voor jou. HR Navigator hielp al meer dan 11.000 klanten op het gebied van HR vraagstukken zoals het vinden van de juiste arbodienst, bedrijfsarts of preventiepartner.

Generieke versus specialistische kennis

Het meest opvallende aspect binnen dit onderzoek, is wat ons betreft de specialistische kennis. De afgelopen jaren is het aanbod enorm uitgebreid met deskundigen en bureau’s die zich richten op één thema, zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit of medewerkers gezond houden. Dit zien we ook terug bij onze ondervraagden, zij hebben steeds minder generalistische kennis in huis en richten zich op één specialisatie of branche. Natuurlijk vallen hier meerdere disciplines en onderwerpen onder. Maar advies, oplossingen en werkwijzen gaan vooral richting de specialisatie van de aanbieder. Dit is niet voor niets, want de markt vraagt hier ook om. De ondervraagden geven aan dat werkdruk, preventie en werk-privé balans de belangrijkste thema’s zijn van dit moment.

Uiteraard richten, in lijn met de verdeling onder de Nederlandse werkgevers, bijna alle aanbieders (ruim 72%) zich op de markt voor zakelijke dienstverleners. Goede tweede (bijna 60%) werkt voor de gezondheidszorgorganisaties. Daarna volgen met ruim 45% overheidsinstellingen en de metaal- en elektrotechnische branche.

Innovatie in  de markt, daar mag nog best een tandje bij!

We concluderen vanuit de onderzoeksresultaten dat de preventiemarkt nog heel beperkt gericht is op innovaties. Ondanks dat steeds meer aanbieders vanuit hun specialistische kennis inspelen op de vragen vanuit de markt, gebeurt dit vooral met gebruikelijke mogelijkheden. We zien vooral standaard vragenlijsten, weinig gebruik van eigen instrumenten, de bekende interventies, standaard-onderzoeken en coaching worden genoemd binnen deze mogelijkheden.

Met de huidige stand van de techniek zou het toch mogelijk moeten zijn om de klant beter, sneller, structureel of gewoon lekkerder te bedienen. Om inzichten te verwerken in betere adviezen, intuïtieve rapporten en aantoonbaar effectievere interventies.

Daar komt bovenop dat de meeste aanbieders vooral hun eigen specialisme hebben, waardoor de overkoepelende visie op het totale werkveld van de bedrijfsgezondheidszorg ontbreekt. Ook de arbodiensten die alle preventieve professionals in huis hebben, lijken maar zeer beperkt in staat om over de volle breedte geïntegreerd advies te kunnen bieden. Ook bij hen is het vaak los zand.

Kortom, werk aan de winkel voor de brede adviseurs die de diverse specialisten aan elkaar verbinden.

Toekomstperspectief

De arbeidsmarkt is krap en de arbeidspopulatie vergrijst. De komende jaren gaan veel oudere medewerkers met kennis en ervaring de arbeidsmarkt verlaten. HR Analytics en strategische personeelsplanning wordt hiermee een essentieel agendapunt voor elke HR-manager. Tot nu toe nemen gespecialiseerde HR-analisten vooral de wat hardere cijfers mee in hun datasets. Denk aan leeftijd, opleidingen, competenties, CAO-ontwikkelingen, verloop en verzuim. Wat ons betreft wordt het tijd hier ook de uitkomsten van PMO’s, medewerkertevredenheidonderzoeken en zorgconsumptiecijfers mee te nemen, maar ook branchegegevens over specifieke risico’s, ZW- en WIA-instroomanalyses en de beschreven risico’s uit de eigen RIE.

Uit het onderzoek van HR Navigator blijkt dat eigenlijk alle aanbieders zich vooral richten  op het hier en nu. En wanneer de klant er niet om vraag (en dat doen ze niet) dan zal het helaas voorlopig nog wel even blijven zoals het is.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

Conclusie

De arbodiensten en specialistische bureaus hebben hun handen vol aan de huidige markt. Op dit moment spelen de aanbieders vooral in op de vraag van vandaag en dat legt hen geen windeieren. Want bijna alle ondervraagden geven aan dat ze (fors) zijn gegroeid in omzet.

Maar ook morgen schijnt voor de aanbieders in alle gevallen de zon. De focus van werkgevers zal meer en meer komen te liggen op preventie, verlagen van werkdruk en medewerkers gezond houden. Voor die aanbieders die in staat zijn te innoveren en aan deze veranderende vraag te voldoen, met slimmere diensten en geïntegreerde analyses, voorspellen wij ook voor overmorgen mooi weer.

Een bedreiging die we hier wel waarnemen is dat de tijd en energie bij de huidige dienstverleners vooral ingezet wordt voor de vraag van vandaag: het invullen van de (minimale) wettelijke verplichtingen en het voorzien oplossingen die de klant zelf in gedachten heeft.

Toch knaagt het aan de onderzoekers: Waarom lukt het de aanbieders die wel een mooie brede en onderbouwde toekomstvisie hebben onvoldoende om de werkgevers te overtuigen? Hoe kan het nu dat werkgevers in de huidige economische hoogconjunctuur waarin zij schreeuwen om talent nog niet overtuigd worden. Binnenhouden is toch veel gemakkelijker dan binnenhalen? Investeren in gezondheid is toch veel beter dan investeren in het bestrijden van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Staat het water hen nog niet hoog genoeg aan te lippen? Volgens ons zijn het vooral de aanbieders die vooruit moeten kijken en werkgevers moeten adviseren binnen hun toekomstperspectief. Zijn de huidige mogelijkheden, werkwijzen en oplossingen de juiste voor het langetermijndoel van werkgevers?

Zal het de huidige aanbieders lukken om te komen tot de echte oplossing voor de klant? Wie lukt het om op dat brede niveau mee te denken en te adviseren? Zijn dit specialisten, de brede arbodienstverleners of lukt het alleen de high-end consultancybureaus?

Het moge duidelijk zijn dat wij hopen dat de aanbieders zich vanuit hun huidige specialistische kennis te veel vastbijten in de beperkte vraag van vandaag, maar juist vanuit breder perspectief met hun klanten gaan meedenken. Zitten ze eenmaal op het juiste level bij de klant aan tafel, dan zal de behoefte bij die klant vanzelf toenemen en zal uiteindelijk ook het innovatieve vermogen van de markt op gang komen.