ziekteverzuim op vakantie

Mag je medewerker tijdens ziekteverzuim op vakantie?

5 augustus 2019
Algemeen

Op vakantie wanneer je ziek bent, mag dit zomaar? Zomaar op vakantie gaan, mag natuurlijk geen enkele medewerker, dat doe je altijd in goed overleg. Maar wat zijn de regels rondom vakantie als je medewerker ziek is? Helemaal nu de vakantieperiode weer is aangebroken, is het als werkgever goed om te weten wat de verzuimregels zijn rondom vakantie en ziekteverzuim.

Want als je medewerker ziek is, houdt hij (of zij) dan het recht op vakantiedagen? Worden er nog wel vakantiedagen opgebouwd? Hoe zit het met het opnemen van deze vakantiedagen? Wanneer geef je wel of geen toestemming om op vakantie te gaan? Draagt een vakantie bij aan het herstel of juist niet?

Dit zijn allemaal belangrijke vragen die voor veel verwarring zorgen rondom vakantie en vakantiedagen bij ziekteverzuim. In dit artikel nemen we je mee in al deze vragen, zodat jij en je medewerkers zonder dit soort zorgen de vakantieperiode in kunnen gaan.

Opbouw vakantiedagen tijdens verzuim

Wanneer jouw medewerker bij (langdurig) ziekteverzuim recht heeft op loondoorbetaling, dan heeft hij ook recht op vakantiedagen. Hij bouwt in elk geval de wettelijke vakantiedagen* op. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel procent iemand is ziek gemeld. Je kunt afwijkende afspraken maken over de opbouw van de bovenwettelijke dagen. Soms staat dit in een CAO of in het personeelsreglement, maar je kunt hiervoor ook een afspraak maken in de individuele arbeidsovereenkomst.
*Dit is op jaarbasis vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Ben je zoals in de Wet Verbetering Poortwachter staat beschreven na de wettelijke twee jaar niet meer verplicht om het loon te betalen? Dan stopt op dat moment ook de het recht op de vakantiedagen automatisch.

Verlopen van deze vakantiedagen

De regel is dat je vakantiedagen per 1 juli na het jaar dat ze zijn opgebouwd vervallen. Zo vervallen bijvoorbeeld wettelijk vakantiedagen van 2023, wanneer ze niet voor juli 2024 zijn opgenomen.

Wees alert en maak je medewerker er wel van bewust dat de opgebouwde vakantiedagen tijdens verzuim gewoon kunnen vervallen. De regels die hiervoor gelden voor iemand die gewoon werkt, zijn hetzelfde als voor iemand die ziek is.

De uitzondering hierop is dan wel weer wanneer je deze vakantiedagen niet hebt kunnen opnemen. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld wanneer je langdurig verblijf in het ziekenhuis of als de medewerker medisch gezien niet in staat is om vakantie op te nemen.

Vakantie opnemen tijdens verzuim

Nu weten we dat een medewerker tijdens het verzuim gewoon vakantiedagen opbouwt en dat hij deze ook moet opnemen, omdat ze anders vervallen (wanneer hij hiertoe in staat is). Maar betekent dit ook dat je op vakantie mag tijdens verzuim? Of moet je bijvoorbeeld thuis blijven? Wat draagt bij aan het herstel en de re-integratie en wie bepaalt dit eigenlijk?

Het is natuurlijk niet zo dat je een medewerker die ziek is kunt verplichten om tijdens de opgenomen vakantiedagen thuis te blijven. Hij zit al thuis… Wat je wel kan doen is de bedrijfsarts om advies vragen. De medewerker en de bedrijfsarts gaan dan met elkaar in gesprek over de vakantie. Op basis van dit gesprek adviseert de bedrijfsarts of deze vakantie een slim plan is of dat de verwachting is deze vakantie juist niet bijdraagt aan het herstel. Dit advies van de bedrijfsarts wordt meestal overgenomen.

Zo is het natuurlijk niet slim om te gaan roadtrippen door Zuidoost-Azië tijdens je burnout. Omdat jij als werkgever officieel helemaal niet weet wat de klachten van je medewerker zijn (hier mag je ook niet naar vragen), is het slim om deze verlofaanvraag via de bedrijfsarts te doen. Geeft de bedrijfsarts jou het advies (zonder de medische details) dat hij verwacht dat de vakantie niet bijdraagt aan het herstel, dan mag je de vakantie-aanvraag weigeren.

60 powertips die elke HR-professional moet kennen

Meld je aan voor de dagelijkse powertip

In onze dagelijkse powertip vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over Arbo, Verzuim en HR. We delen de belangrijkste tips en eye-openers die we hebben opgedaan bij het ondersteunen van duizenden klanten.

Powertips

Vakantie aanvragen volgens de normale procedure

De medewerker dient de vakantie volgens de normale procedure aan te vragen. Gaat dit altijd in overleg met de leidinggevende, dan moet hij dit nu ook zo doen. Vaak is dit geen probleem, want de medewerker is toch al niet aan het werk. Maar door het aanvragen van vakantie op de normale manier, weet je zeker dat alles goed wordt geregistreerd.

Hoeveel vakantiedagen neem je op tijdens verzuim?

Werkt je medewerker normaal gesproken 40 uur per week, dan neemt hij gewoon deze uren vakantie op wanneer hij op vakantie gaat. Dus stel hij gaat twee weken met vakantie (tien werkdagen), dan neemt hij tien werkdagen vakantie op. Het maakt niet uit je medewerker 100% verzuimt of wel nog 20 uur per week werkt, dit staat los van het aantal vakantiedagen dat hij opneemt.

Dus stel hij werkt 20 uur per week en de andere 20 uur die week zijn verzuimuren. Hij wil tien werkdagen (80 uur) vakantie opnemen. Dan neemt hij gewoon deze 80 uur op. Hier ontstaat nogal eens verwarring over, omdat je zou kunnen denken: ik hoef maar 20 uur per week vakantie op te nemen, want de overige 20 uur ben ik toch al thuis. Maar dit is dus niet het geval.

Hoeveel loon betaal je tijdens ziekteverzuim tijdens de vakantie?

Ook over het loon betalen tijdens verzuim tijdens de vakantie bestaat nogal eens verwarring. Want volgens de Wet verbetering Poortwachter betaal je op een gegeven moment minder dan 100% loon door tijdens verzuim. Dit kan variëren tussen de 70% en 90% van het normale loon.

Je zou verwachten dat je dit percentage ook tijdens de vakantie van je verzuimende medewerker moet betalen, maar dit is niet het geval. Tijdens de vakantie heeft je medewerker recht op 100% loon. Daarom betaal je bij het opnemen van vakantiedagen tijdens verzuim, wel 100% van het loon van deze medewerker.

Gaat je medewerker de helft van de maand op vakantie tijdens ziekteverzuim, dan betaal je de helft van de maand 100% van het loon en de andere helft betaal je het lagere percentage aan loon.

Mijn medewerker wordt ziek tijdens de vakantie

Wat gebeurt er dan met al deze regels wanneer je medewerker tijdens de vakantie ziek wordt? Dit is een hele andere situatie en hiervoor gelden andere regels. We hebben er uitgebreid over geschreven in het artikel: Ziekmelding tijdens vakantie, wat mag je als werkgever wel en wat niet?