Spring naar content

Wet verbetering Poortwachter; alles wat je moet weten over de WvP

Leestijd 22 minuten

Home > Blog > Arbodienst > Wet verbetering Poortwachter; alles wat je moet weten over de WvP

Gratis en 100% onafhankelijk

10x sneller dan zelf doen

15.000+ klanten gingen jou voor

Wet verbetering Poortwachter; alles wat je moet weten over de WvP

Ziek zijn is voor niemand fijn. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering Poortwachter is een hulpmiddel dat jou helpt de strijd aan te gaan met langdurig verzuim door ziekte, waarbij het uitgangspunt is dat effectief ingrijpen verzuim verkort.

Je leest hier alles dat je moet weten over de Wet verbetering Poortwachter en wat je rechten en plichten als werkgever zijn.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is de Wet verbetering Poortwachter?

  De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is een wet om het lang verzuim van medewerkers te verkorten. De wet is in 2002 ingevoerd en heeft als doel om te voorkomen dat medewerkers bij verzuim langer uitvallen dan nodig is.

  Het is niet meer of minder dan een verplicht en zeer strikt stappenplan dat de werkgever, de medewerker en de arbodienst moeten volgen tijdens de eerste twee jaren van ziekteverzuim. Door vooral te kijken naar wat nog wél kan, zorgt de WvP ervoor dat medewerkers zo snel als kan werken naar vermogen.

  Gratis inkoopgids: Voorkom dat je de verkeerde arbodienst kiest

  In deze handige gratis inkoopgids vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze ruim 11.000 klanten.

  Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om de beste arbodienst voor jouw organisatie te vinden.

  Arbodienst inkoopgids

  Gratis inkoopgids t.w.v. € 27,--

  5 niet te missen feiten en fabels over arbodienstverlening

  De 10 vragen die je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

  Snel inzicht in alle mogelijkheden voor je arbobeleid

  Gratis Workshop Inkoop arbodienstverlening en preventie

  HR Navigator hielp al 11.000 organisaties bij het vinden van een passende arbodienst.

  Onze ervaring hebben we nu gebundeld in een pragmatische workshop.

  workshop Inkoop Arbodienst

  Wat levert deze workshop jou op?

  Je weet wat de 5 grootste valkuilen zijn bij het inkopen van arbo en preventie en hoe je deze voorkomt

  Je weet welke typen arbodiensten er zijn en welke bij jou passen

  Je weet welk arbo-model het meest geschikt is voor jouw organisatie

  Je hebt je arbo agenda bepaald en kunt nu aan de slag om de juiste aanbieder te vinden

  Voor wie is de Wet verbetering Poortwachter van toepassing?

  Deze wet is van toepassing op jou als werkgever, om langdurig verzuim van je medewerkers te verkorten. De zieke medewerker is een belangrijke speler binnen deze wet. Naast dat jij en de medewerker een rol hebben, spelen de bedrijfsarts, de arbodienst, de casemanager en het UWV hier ook rol.

  Hoe ziet het proces binnen de Wet verbetering Poortwachter eruit?

  Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Het proces is te verdelen tussen het eerste verzuimjaar en het tweede verzuimjaar:

  Proces binnen de WvP

  Week 1

  Melding bij bedrijfsarts/ arbodienst

  Meld verzuim uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag bij de arbodienst of bedrijfsarts, dit doe jij als werkgever.

  Week 1

  Week 6

  Probleemanalyse door bedrijfsarts/arbodienst

  Uiterlijk in de zesde week maakt de bedrijfsarts of de arbodienst een probleemanalyse. Hier staat onder andere in wat het einddoel is van de re-integratie (volledig herstel eigen werk of wellicht ander werk bij een andere werkgever, hoe het herstel er uit ziet, welke mogelijkheden de medewerker heeft, wat je kunt doen om dit herstel te bevorderen en een verwachte hersteldatum). Zorg er als werkgever voor dat je deze probleemanalyse op tijd ontvangt van de bedrijfsarts.

  TIP: Wanneer je verwacht dat het om langdurig verzuim gaat, stel dan direct een re-integratiedossier op. Houd hierin bij hoe het verloop van het verzuim is en welke activiteiten zijn ondernomen.

  Week 6

  Week 8

  Plan van aanpak opstellen

  Binnen acht weken na de ziekmelding (of maximaal twee weken na de probleemanalyse) stel je samen met de medewerker een plan van aanpak op. In dit plan beschrijf je wat jullie beiden kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zorg ervoor dat dit plan ook in het re-integratiedossier komt. Indien er wijzigingen plaatsvinden binnen de verzuimsituatie, zorg dan dat je het plan van aanpak zo snel mogelijk aanpast en bewaar altijd alle versies van het plan.

  Bespreken voortgang met medewerker

  Bespreek elke zes weken de voortgang met de medewerker en betrek hier ook de casemanager bij.

  Casemanager aanstellen

  Uiterlijk in week 8 stel je een casemanager aan. De casemanager houdt tijdens de eerste twee ziektejaren namens de werkgever de regie over het verzuimdossier. Hij zorgt ervoor dat het plan van aanpak wordt uitgevoerd en het dossier correct opgebouwd. De casemanager kan de leidinggevende van de medewerker zijn of iemand van P&O of de directie. Het kan ook iemand van de arbodienst of een extern adviseur zijn. Het belangrijkste hierbij is dat de medewerker het eens is met de keuze van de casemanager. Dit is een wettelijke verplichting, dus kies de casemanager in overleg met de medewerker.

  Week 8

  Week 42

  Ziekmelding bij het UWV

  Wanneer de medewerker 42 weken ziek is, meldt jij als werkgever de medewerker ziek bij het UWV. Dit kun je met een formulier van het UWV doen of online via de website.

  TIP: doe dit uiterlijk in week 42, maar het liefst eerder. Ben je namelijk te laat, dan krijg je hiervoor een boete.

  Week 42

  Week 42-52

  Eerstejaarsevaluatie

  Samen met de medewerker kijk je terug op het afgelopen jaar. Je bespreekt samen hoe de re-integratie er in het tweede jaar uit gaat zien, inclusief concrete doelen, activiteiten en gewenste resultaten. Dit is ook een prima moment om een Arbeidsdeskundige mee te laten kijken om te adviseren over de mogelijkheden in eigen of ander passend werk in de organisatie. Neem het verslag van deze evaluatie op in het re-integratiedossier.

  Week 42-52

  Na 20 maanden

  Re-integratieverslag opstellen

  In maand 20 van het verzuim stel je samen met de medewerker een verslag op met alle afspraken rondom de geplande werkhervatting. Samen onderzoeken jullie ook de mogelijkheden naar passend werk. Benoem deze besproken punten en de onderzochte mogelijkheden in dit verslag. Voeg ook de probleemanalyse, het plan van aanpak en de overige bijgehouden documentatie toe. De bedrijfsarts verstuurt het medische dossier rechtstreeks naar het UWV. Dit complete re-integratieverslag wordt beoordeeld door het UWV.

  Na 20 maanden

  Week 88

  UWV beoordeelt het re-integratieverslag

  Het UWV kijkt ongeveer 4 weken na de aanvraag aan de hand van het re-integratieverslag of jij als werkgever snel en efficiënt hebt gehandeld om de medewerker weer aan het werk te krijgen. 

  Als het UWV aan de hand van dit verslag beoordeelt dat jij als werkgever onvoldoende hebt gedaan, dan is de consequentie een verlenging van doorbetaling van het loon zijn, van één extra jaar. Deze verlenging wordt verkort wanneer je alsnog aan de verplichtingen voldoet.

  Heb je wel voldoende gedaan? Dan gaat UWV over tot de daadwerkelijke WIA-keuring. Als uit het dossier blijkt dat er nog mogelijkheden zijn voor werk, dan wordt de medewerker uitgenodigd voor een onderzoek door een arbeidsdeskundige. Die bepaalt samen met de Verzekeringsarts wat de medewerker nog kan verdienen, en daarmee ook het percentage arbeids(on)geschiktheid.

  Week 88

  Week 90

  UWV doet WIA-keuring

  Uiterlijk 8 weken na de WIA-aanvraag beoordeelt een Verzekeringsarts van het UWV de WIA-aanvraag, deze is door de medewerker ingediend in week 88.

  Week 90

  Wat als je niet voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter

  Als het UWV aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt dat jij als werkgever onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie van de werknemer, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Daarmee wordt de werkgever verplicht het loon van de arbeidsongeschikte werknemer alsnog door te betalen over een aanvullende periode van maximaal 52 weken. Deze verlenging wordt verkort wanneer je alsnog aan de verplichtingen voldoet

  In de loonsanctiebeslissing geeft het UWV aan wat er schort aan de geleverde re-integratie-inspanningen en op welke wijze de werkgever dit moet herstellen. De duur van de loonsanctie is afhankelijk van de periode die de werkgever nodig heeft om alsnog de benodigde re-integratie-inspanningen te leveren.

  Onderzoek naar passend werk

  Samen met de medewerker ben je tijdens de eerste twee ziektejaren continu op zoek naar mogelijkheden om het herstel te bevorderen en naar passend werk. Volgens de Wet verbetering Poortwachter onderzoek je eerst samen met de medewerker of hij in zijn eigen functie bij jouw organisatie kan blijven werken. Daarbij behoort een aanpassing van de werkplek, de functie, het aantal uren en de werktijden of een andere passende baan binnen de organisatie ook tot de mogelijkheden. Als uit onderzoek van een Arbeidsdeskundige blijkt dat er geen passend werk is bij jullie organisatie (het zgn. 1e spoor is dan formeel afgerond), gaan jullie samen op zoek naar werk bij een andere organisatie (2e spoor). Een re-integratiebedrijf kan je hierbij helpen.

  Hoe beoordeel je als werkgever de verzuimsituatie?

  Omdat de medewerker bij verzuim per definitie kwetsbaar is, heeft de overheid heldere spelregels bedacht om te voorkomen dat de werkgever zelf voor dokter gaat spelen. Die spelregels zijn ook bedoeld om de privacy van de medewerker te waarborgen. Niet voor niets ben je verplicht om bij verzuim binnen een week te schakelen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Uiteraard zijn de medische en sociale zaken die daar behandeld worden vertrouwelijk. De arbodienst kan wel aangeven of er sprake is van ziekte of gebrek waardoor het werk niet kan worden verricht, wat de verwachte hersteldatum is en wat je als werkgever kan doen om het herstel te bevorderen. Laten we eerst naar de regels kijken die voor jou als werkgever gelden:

  Je mag de medewerker NIET vragen wat hij/ zij heeft

  Je mag WEL vragen:

  • Wanneer hij/ zij verwacht weer te kunnen werken;
  • Op welk telefoonnummer en (verpleeg)adres de medewerker te bereiken is;
  • Of er lopende afspraken en werkzaamheden overgedragen moeten worden;
  • Of de werknemer onder een vangnetbepalingen (Ziektewet) valt, maar NIET onder welke bepaling;
  • Of het verzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval;
  • Of er sprake is van een verkeersongeval (regresmogelijkheid).

  Al met al ligt er een flinke verantwoordelijkheid op jou als werkgever bij langdurig verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter is er om samen met je medewerker tot een goed proces naar terugkeer naar het werk te komen. Ondanks dat je dit samen met de medewerker doet en je hier ook andere betrokkenen bij inschakelt, heb jij als werkgever de verantwoordelijkheid om het proces in goede banen te leiden. Zorg er dus voor dat je altijd op de hoogte bent van alle verplichtingen en activiteiten en dat je alles documenteert. Hopelijk is het in de meeste gevallen een soepel proces waar alle betrokkenen zich inzetten voor een spoedig herstel.

  Wil je advies over een arbodienst of bedrijfsarts die goed bij jouw organisatie en behoeften past? Wij geven graag een gratis advies inclusief drie aanbieders die hier goed op aansluiten.

  Arbodienst

  Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

  Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

  De beste arbodiensten al voor je geselecteerd

  Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite

  Persoonlijk advies van dé arbo experts

  Meer dan 15.000 klanten

  Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

  Vergelijk gratis de beste arbodiensten

  Klanten over HR Navigator

  We hebben nu een veel bredere kijk op arbo en verzuim

  “Dankzij HR Navigator hebben wij een bredere kijk gekregen op verzuimbegeleiding en arbodienstverlening. We waren gewend alleen met een bedrijfsarts te werken. Met zijn expertise inspireerde de adviseur van HR Navigator ons tot een nieuwe werkwijze. We zetten nu een verzuimconsulent in en alleen als het nodig is, wordt de bedrijfsarts erbij gehaald. Een andere aanpak, waarmee we tot nu toe heel tevreden over zijn.”
  Corine Nieuwschepen, SKVR

  Corine Nieuwschepen
  Lees verder

  Ze regelden een groot deel van de aanbesteding

  “Al lange tijd kampten we met hoog verzuim en de samenwerking met de toenmalige arbodienst liep niet meer zo soepel. Ik was huiverig om over te stappen vanwege het gedoe. Tot ik begreep dat ik een groot deel van de aanbesteding bij HR Navigator kon neerleggen. Het voortraject liep soepel. We ontvingen van drie partijen een voorstel, waarvan er één eigenlijk gelijk afviel. HR Navigator pakte dit gelijk goed op en samen kwamen we tot een plan B en zelf C. Uit de selectiegesprekken is uiteindelijk één partij naar voren gekomen. De nieuwe arbodienst is wennen want ze werken echt op een andere manier. Maar: er is al beweging in het verzuim!”
  Carolien Vos, ISEC

  Carolien Vos
  Lees verder

  Ik hoorde meteen dat de adviseur wist waar hij het over had

  “Eerst ging ik zelf op zoek naar een nieuwe arbodienst, maar het verschil was bijna niet te zien tussen al die aanbieders. Toen ik besefte dat ik er niet zelf uit ging komen, besloot ik met HR Navigator in zee te gaan. Bij het eerste contact met adviseur Marco hoorde ik meteen dat hij wist waar hij het over had. Hij stelde allerlei vragen waarop ik niet direct het antwoord paraat had, zoals over verzuimfrequentie. Marco gaf ook een goede uitleg over het verdienmodel en hoe ze onafhankelijk kunnen kunnen adviseren.”
  Nassira Chouiar, BCD Travel

  Nassira Chouiar
  Lees verder

  Jammer dat ik niet meteen via HR Navigator ben gaan zoeken

  “Achteraf vind ik het jammer dat ik niet meteen via HR Navigator ben gaan zoeken. Dat had me veel tijd en energie gescheeld. Ze bieden een compleet traject, als opdrachtgever hoef je niet ernaast nog zelf de markt op te gaan. Ze zijn deskundig en hebben snel door waar je behoeften liggen, dat maakt ze een goede sparring partner. Daardoor kregen we zicht op waar we daadwerkelijk behoefte aan hadden en hoe we dat in de praktijk wilden invullen. Zonder hun expertise was dit niet zomaar duidelijk geworden en waren we langer bezig geweest.”
  Marian van Roosmalen, Transitieleider Florence

  Marian van Roosmalen
  Lees verder

  Ze doen meer dan ik vooraf had verwacht

  Al snel na mijn start merkte ik dat met name de aandacht voor zieke medewerkers beter kon. De organisatie was in korte tijd snel gegroeid en niet meer bij te benen voor een bedrijfsarts alleen. De overstap naar een arbodienst was logisch. Al googlend kwam ik bij HR Navigator uit.
  Op basis van onze antwoorden kwam de adviseur van HR Navigator niet alleen met drie namen van
  geschikte arbodiensten. Hij gaf ook een samenvatting en waar de onderlinge verschillen in zaten. Eerlijk gezegd was dat meer dan ik vooraf had verwacht.
  Erik van de Berg, HR adviseur PGVZ

  Erik van den Berg
  Lees verder

  Binnen een paar weken hadden we offertes liggen van drie aanbieders

  “Eerst vond ik het een beetje verdacht: hoezo kosteloze dienstverlening aan werkgevers? Daar zal wel nog iets aan vastzitten, dacht ik nog. Maar nee dus, het is echt gratis. Binnen een paar weken
  hadden we offertes liggen van drie aanbieders. HR Navigator stuurde per mail nog een rijtje adviezen voor tijdens de gesprekken. Dat was handige informatie. We werken nu met een enthousiaste partij
  die mensen echt motiveert om mee te doen aan de PMO.”
  M. Koomen HSE-specialist

  Myrjam Koomen Syngenta
  Lees verder

  Ze wisten alles van de nieuwe Arbowet

  “De nieuwe Arbowet maakte duidelijk dat je alle nieuwe eisen rondom een arbodienst goed op een rij moest hebben. Dat had ik in mijn achterhoofd toen ik via internet HR Navigator ontdekte. Ze wisten alles van de nieuwe Arbowet en begrepen onze eisen goed. Maar ze gaven ook eerlijk aan dat de ligging van onze gemeente het best lastig maakte om geschikte arbodiensten te vinden. Toch kwamen ze met drie interessante kandidaten. Echt een superservice!”
  Diny van Lanen, P&O Adviseur Gemeente Bergen

  Diny van Lanen
  Lees verder

  We zijn nog steeds enthousiast

  “Eerst benaderde ik zelf arbodiensten, maar ik kreeg onvoldoende respons op onze criteria, zoals transparantie of resultaat. Toen kwam HR Navigator in beeld. Ze regelden gesprekken met drie geschikte arbodiensten. Mensen van de OR, de directie, directe collega’s, er zat een hele delegatie van ons klaar. De verschillen waren behoorlijk groot en toch kozen we unaniem voor een kandidaat. We hebben net de eerste evaluatie gehad, en we zijn nog steeds enthousiast.”
  Ed Voshol, Samen Veilig Midden-Nederland

  klantenreview Ed Voshol
  Lees verder

  De niet lullen-maar-poetsen-mentaliteit vind ik prettig

  “We waren net uitgebreid naar een regio waar we nog geen arbodienst hadden. Google bracht me op het spoor van HR Navigator. Na het versturen van het contactformulier op hun site werd ik gebeld door een van hun adviseurs. Die bleek zelf op vakantie te zijn op dat moment. Dat vond ik goede service, zelf neem ik echt niet op tijdens mijn vakantie, haha. De ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit van HR Navigator vind ik prettig. Ik heb ze al twee keer aanbevolen.”
  Jacqueline Hiemstra, Miep

  Jacqueline Hiemstra
  Lees verder
  Bob en Marco

  Marco | Bob

  Arbodienst nodig? Vind gratis de beste arbodienst

  "Het is altijd leuk te horen, dat je organisaties echt hebt geholpen bij het vinden van een passende arbodienst. HR Navigator is niet voor niets al jaren het vertrekpunt voor de selectie van een arbodienst."

  Bob Zeegers - Algemeen directeur

  Wat is de rol van de arbodienst?

  Je arbodienst helpt je om aan de verplichtingen binnen de Wet verbetering Poortwachter te voldoen. Heb je geen basiscontract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts? Dan riskeer je bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van € 1.500,--.

  Waar let je op bij het kiezen van de juiste arbodienst?

  Een arbodienst helpt jou als werkgever bij het begeleiden van je zieke medewerkers. Maar helaas horen we soms dat arbodiensten niet altijd even geïnteresseerd in hun klanten, niet altijd sterk of snel communiceren en er lustig op los factureren.

  Het is dus van groot belang dat je de juiste arbodienst kiest. Maar hoe kies je die? Waar let je op? Wat zijn de verschillen tussen de diensten?

  Wat mag je van een arbodienst verwachten?

  Je arbodienst is een belangrijke schakel wanneer het gaat om verzuim, veilig werken en het beperken van risico’s. Ze begeleiden medewerkers tijdens het verzuim en een goede en efficiënte re-integratie, ze helpen bij het opstellen van- en toetsen de RI&E, ze voeren gezondheidsonderzoeken uit en kunnen aanstellingskeuringen doen.

  Je mag van je arbodienst verwachten dat ze je gevraagd en ongevraagd adviseren over je gezondheidsbeleid, hoe je risico’s op verzuim kunt verkleinen en hoe je je verzuimpercentage kunt verlagen. Een goede samenwerking met een arbodienst biedt dan ook vele voordelen.

  Waar let je op bij het kiezen van een arbodienst?

  De arbodienst moet natuurlijk wel aansluiten op jouw vraag

  Behalve de wettelijke verplichtingen, zijn er natuurlijk ook nog je eigen behoeften om rekening mee te houden. Als je eerder met een arbodienst hebt gewerkt, weet je waarschijnlijk al wat beter wat je meer en minder belangrijk vindt. Wil je bijvoorbeeld compleet ontzorgd worden of zoveel mogelijk zelf doen?

  Naast de verzuimbegeleiding kun je ook denken aan het gezondheidsbeleid dat je voert, hoe ga je om met duurzame inzetbaarheid, hoe is het verzuim nu geregeld binnen je organisatie, wat verwachten je medewerkers van jou als werkgever omtrent gezondheid en verzuim. En wat is je eigen visie en je ambitie over deze onderwerpen?

  Als je nóg een stapje verder gaat, kun je denken aan de manier van samenwerken, verwacht je een pro-actieve houding of wil je liever zelf aangeven wanneer je iets nodig hebt, vind je het belangrijk dat je arbodienst kennis heeft van jouw sector, organisatiegrootte en -cultuur?

  Nu je je vraag scherper hebt, start je de echte zoektocht. Vraag nooit naar algemene brochures of standaard offertes. Richt je bij het zoeken altijd op jouw specifieke behoefte. Probeer er in de gesprekken met minimaal drie verschillende arbodiensten achter te komen of je aansluiting vindt tussen jouw behoeften, de desbetreffende dienst en de mogelijkheden die zij bieden.

  60 powertips die elke HR-professional moet kennen

  Powerchords HR Professional

  Meld je aan voor de dagelijkse powertip

  In onze dagelijkse powertip vertellen we je wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over Arbo, Verzuim en HR. We delen de belangrijkste tips en eye-openers die we hebben opgedaan bij het ondersteunen van duizenden klanten. Je leert wat elke HR-professional moet weten over arbo en verzuim en voorkomt je dat je in de meest voorkomende valkuilen stapt.

  ✓ De 5 dingen die niet mogen ontbreken in je arbo- en verzuimbeleid

  ✓ De bla bla van PSA

  ✓ Alles wat je wel en wat je vooral niet mag vragen aan je zieke medewerker

  "*" geeft vereiste velden aan

  Naam*
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Hoe kies je de arbodienst die bij jou past

  Hoe kies je de arbodienst die bij jou past?

  Heb je goed in beeld wat jouw verplichtingen zijn? En waar je behoeften liggen? Ga jezelf dan oriënteren bij verschillende arbodiensten en stel ze in ieder geval de juiste vragen. Welke diensten sluiten goed aan bij wat jij nodig hebt, bij welke arbodiensten krijg je een goed gevoel en zie je een samenwerking voor je? Je kunt ook eens gaan praten met vergelijkbare organisaties om te zien hoe zij het geregeld hebben.

  Wil je hier niet te veel tijd aan besteden?

  Een geschikte arbodienst selecteren is ingewikkeld en tijdrovend. Het is vast niet iets wat je elke dag doet. Want hoe vind je een geschikte arbodienst uit bijna 150 leveranciers?

  En hoe voorkom je dat je je laat misleiden door glanzende brochures of mooie verkoopverhalen? Het laatste dat je wilt, is een aanbieder die jouw bedrijf helemaal niet snapt of de verkeerde diensten aanbiedt.

  HR Navigator hielp al meer dan 11.000 organisaties bij het vinden van een passende RI&E aanbieder. Daarom weten we precies wat dienstverleners wel en niet te bieden hebben.

  Hoe werkt HR Navigator?

  Vind gratis, makkelijk en snel de arbodienst die bij jou past

  Stap 1
  Stap 1

  Criteria bepalen

  ✓ Vul de vragenlijst in

  ✓ Persoonlijk advies

  ✓ Gratis

  Stap2-BG
  Stap 2

  Arbodienst top 3

  ✓ Selectie 3 beste aanbieders

  ✓ Keuze uit 45 leveranciers

  ✓ 100% Onafhankelijk

  Stap3-BG
  Stap 3

  Adviesrapport en offertes

  ✓ Adviesrapport

  ✓ Uitgebreide vergelijking

  ✓ 3 Maatwerk offertes

  Stap4-BG
  Stap 4

  Kies beste arbodienst

  ✓ Gesprekken met top 3

  ✓ Contract onderhandeling

  ✓ Maak je keuze

  Hoe het werkt?

  Wij brengen eerst je wensen in kaart en selecteren daarna de drie best passende aanbieders. Hier vragen we uitgebreide informatie op.

  Op onze beveiligde website zetten we daarna een vergelijking en offertes voor je klaar. Deze bespreek je kort met jouw persoonlijk arbo-adviseur. Daarna ga je in gesprek met de aanbieders van jouw voorkeur.

  We helpen je ook om de juiste vragen te stellen. Hiermee ga je goed voorbereid in gesprek met deze aanbieders. Zo kan je echt een onderbouwde keuze maken.

  Direct vergelijken en afsluiten

  Geen tijd voor gesprekken, of lukt dit nu even niet? Sinds kort kun je ook direct een contract afsluiten met de arbodienst die je het meest aanspreekt.

  Omdat wij de grootste arbo-inkoper van Nederland zijn, hebben we flink onderhandeld en krijg je het beste tarief in de markt.

  Gratis, snel en onafhankelijk

  Bij HR Navigator vinden we dat jij recht hebt op gratis én 100% onafhankelijk advies bij het vinden van de beste dienstverlener voor jouw organisatie.

  Hoe we dat doen? Heel simpel. Wanneer jij een dienstverlener kiest die wij hebben geadviseerd, ontvangen wij van hen een vergoeding. Die vergoeding is voor alle aanbieders hetzelfde. We doen dus niet aan vriendjespolitiek. Dankzij deze vergoeding kunnen we jou gratis en 100% onafhankelijk advies geven.

  Jouw wensen staan dus altijd centraal en we selecteren alleen de arbodiensten die bij jouw organisatie passen.

  En last but not least. Jouw persoonlijke preventie-adviseur ondersteunt je tijdens het gehele selectieproces. Je kunt ons dus altijd bellen of mailen met alle vragen die je hebt.

  Wist je dat een van de meest vergeten zaken bij de selectie van een arbodienst het tijdig opzeggen van het contract met jouw huidige arbodienst is?

  Vaak moet je al 3 maanden voor afloop van het contract opzeggen. We hebben een pro-forma opzeggingsbrief voor je geschreven, die je kunt gebruiken om het contract met jouw huidige arbodienst op te zeggen.

  Arbodienst Inkoopgids

  Voorkom dat je de verkeerde arbodienst kiest

  Gratis inkoopgids t.w.v. € 27,--

  In deze handige gratis inkoopgids vertellen we je alles wat we de de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze 15.000+ klanten. Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

  5 niet te missen feiten en fabels over arbodienstverlening

  Prik door alle glimmende folders en verkooppraatjes heen

  Gebaseerd op onze ervaring met 15.000+ inkooptrajecten

  10 vragen die je zeker moet stellen om de beste arbodienst te vinden

  9 tips voor een vliegende start met je nieuwe arbodienst

  Verplichte nummers arbobeleid en dingen die je beter kunt overslaan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Je ontvangt ook onze beste tips over arbo, verzuim en hr.

  Veelgestelde vragen

  Je betaalt een zieke medewerker (minimaal) 70% van zijn loon door voor een periode van maximaal twee jaar. Voor het eerste verzuimjaar geldt dat dit minimaal het minimumloon moet zijn, voor het tweede verzuimjaar is niet het geval. Indien blijkt dat jij als werkgever niet snel en efficiënt hebt gehandeld om de medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, dan kan er een derde jaar doorbetaling verplicht gesteld worden. Ook de kosten voor verzuimbegeleiding, eventuele interventies of re-integratie zijn voor jou als werkgever.

  Ook de medewerker moet er alles aan doen om verzuim te voorkomen, herstel te bevorderen en te werken naar vermogen. Hij moet zich bovendien houden aan het verzuimprotocol van de werkgever.

   

  Als jouw medewerker niet meewerkt of wellicht zelfs tegenwerkt aan zijn re-integratie, dan moet je hier als werkgever actie op ondernemen. Je kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. UWV geeft dan aan of zij van mening zijn dat de medewerker al dan niet arbeidsongeschikt is, of de medewerker (of de werkgever) voldoende re-integratie-inspanning verricht en of het aangeboden werk al dan niet passend is. 

  Indien de medewerker blijft tegenwerken binnen de re-integratie, kun je als werkgever besluiten om te stoppen met het betalen van het loon. Doe je dit niet, dan zal UWV later oordelen dat je niet alle uit de kast hebt gehaald om de medewerker te stimuleren. Overigens, zodra de medewerker besluit wel weer mee te werken aan de re-integratie, betaal je het loon weer door.

  TIP: Waarschuw de medewerker eerst schriftelijk dat het stoppen van de loonbetaling eraan zit te kopen, op grond van de punten waarop dit is besloten. Documenteer dit ook weer goed.

  Hoe werkt HR Navigator?

  Werkwijze HR Navigator

  Elke dag de beste tips via social media

  We delen elke dag gratis onze laatste tips, beste eye-openers en leukste video's

  Onze succesgarantie

  HR Navigator is al 10 jaar de grootste en enige 100% onafhankelijke HR-vergelijkingssite.

  We helpen iedereen. Altijd!

  100% onafhankelijk

  Persoonlijk advies van dé HR-experts van Nederland

  10 x sneller dan zelf doen

  Zorgvuldig geselecteerde aanbieders

  Al ruim 10 jaar de grootste HR-vergelijkingssite

  15.000+ organisaties gingen jou voor

  Merve&Mirco

  Direct advies:
  085 - 049 1540

  ma - vrij: 9.00 tot 17.00 uur

  Betrouwbare partners

  De deelnemende arbodiensten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van gerenommeerde keurmerken zoals SBCA, Blik op Werk en lidmaatschap van brancheorganisatie OVAL. 

  Ook vragen we onze klanten jaarlijks de arbodiensten te beoordelen. Een minimale gemiddelde klanttevredenheidscore van 7 is een eis.

  SBCA_logo
  Blik-Op-Werk_logo
  OVAL_logo

  Arbodiensten vergelijken?

  Elke week de gratis beste HR-tips?

  Elke dag 11.000 HR professionals blij maken. Dat is waar HR Navigator voor staat. We willen jou inspireren en helpen om je werk als HR professional  slimmer en beter te doen.

  60 powertips die elke HR-professional moet kennen

  Meld je aan voor de dagelijkse powertip

  Powertips

  Alles wat je moet weten over het selecteren van een arbodienst

  Ontvang de gratis inkoopgids arbodienstverlening

  arbodienst inkoopgids