Algemene voorwaarden

In het kort:

 1. De klant staat voorop. Jij dus.
 2. Onze dienstverlening is gratis.
 3. HR Navigator is gegarandeerd onafhankelijk.
 4. We geloven in persoonlijk contact.
 5. We helpen jou. Altijd.
Bob (zorgt voor een beetje
🌶️ in je HR)
Hero Bob

HR Navigator helpt jou bij het selecteren van de juiste partners voor je HR beleid, bijvoorbeeld bij het vinden van een passende arbodienst, preventieve dienstverlener of een hrm systeem. Ons selectiesysteem vindt op basis van jouw wensen de drie best passende HR dienstverleners en vraagt hier vervolgens offertes op. HR Navigator is geschikt voor organisaties vanaf ongeveer 25 medewerkers. Maar we helpen jou altijd. Of je nu 1 of 20.000 medewerkers in dienst hebt.

 • De klant staat voorop. Jij dus.
 • We geloven in persoonlijk contact. Daarom neemt jouw persoonlijk HR-adviseur nadat je de aanvraag hebt ingediend, altijd eerst telefonisch contact met je op. In de regel is dit binnen 24 uur. We nemen jouw aanvraag door, stellen indien nodig aanvullende vragen en geven je persoonlijk advies. Hierna hebben we meestal voldoende informatie om jouw aanvraag te kunnen matchen met het aanbod en deze uit te zetten bij de drie best passende hr dienstverleners.
 • Door gebruik te maken van HR Navigator ga je er zonder voorbehoud mee akkoord: Dat HR Navigator op basis van de door jou opgegeven wensen en eisen, in zowel de online vragenlijst op HR Navigator.nl als via eventuele nadere telefonische of mondeling toelichting van jou aan een medewerker van HR Navigator, een top-3 van best passende hr dienstverleners voor jouw organisatie wordt bepaald. Dat deze drie best passende dienstverleners via HR Navigator een Request For Proposal (ook wel offerte verzoek) namens jouw organisatie zullen ontvangen en je vervolgens via HR Navigator binnen een adviesrapportage ontvangt inclusief drie maatwerkoffertes van deze Arbodiensten.
 • De drie best passende dienstverleners ontvangen jouw contactgegevens en kunnen contact met je opnemen.
 • In ons Privacy Statement lees je hoe we met de door jou verstrekte gegevens omgaan.
 • HR Navigator plant voor jou ook afspraken met de geselecteerde dienstverleners om deze offertes en de dienstverlening in relatie tot jouw organisatie met je te bespreken. De gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.
 • HR Navigator is gebaseerd op het jaarlijks onderzoeken onder hr dienstverleners, zoals bijvoorbeeld arbodiensten of software aanbieders. Aan deze onderzoeken werken al sinds 2007 elk jaar zo’n 250 dienstverleners mee die gezamenlijk meer dan 4 miljoen werknemers in Nederland bedienen. Ook wordt onze jarenlange ervaring op het gebied van selectie voor duizenden organisaties in de adviezen verwerkt.
 • Het gebruik van HR Navigator inclusief de persoonlijke ondersteuning van HR Navigator is voor organisaties geheel gratis. HR Navigator maakt wel gebruik van een zogenaamde ‘appreciation fee’. Dit betekent dat als jij vindt dat het advies voor jou een waarde in Euro’s heeft gehad, je ons kunt vragen jou hiervoor een rekening te sturen.
 • HR Navigator is gegarandeerd onafhankelijk. HR Navigator waarborgt deze onafhankelijkheid door contractuele afspraken met dienstverleners die voor alle aanbieders gelijk zijn. HR Navigator ontvangt van dienstverleners een jaarlijkse vergoeding en daarnaast een business vergoeding voor het leggen van succesvolle contacten. Oh ja, we zijn geen onderdeel van een aanbieder, en natuurlijk hebben wij ook geen enkel belang in een van de aanbieders. We doen dus niet aan vriendjespolitiek.
 • Het gebruik van HR Navigator is gebaseerd op zogenaamde fair use. Dit betekent dat wanneer jij op oneigenlijke gronden misbruik maakt van onze dienstverlening en/of advies, wij de door ons gemaakte uren en/of gederfde inkomsten in rekening kunnen brengen. Een voorbeeld van misbruik is wanneer je naast onze selectie een eigen selectie van aanbieders toevoegt, zonder ons hierover vooraf te informeren.
 • Wanneer tussen jou en een van de passende dienstverleners een overeenkomst tot stand komt, zijn wij op geen wijze partij. Want wij zijn onafhankelijk. En wij zijn daarom  ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat er tussen jou en de betreffende dienstverlener in de onderlinge relatie gebeurt als je ervoor kiest om gebruik te maken van een van de door ons voorgestelde dienstverlener.
 • HR Navigator is gerechtigd om de naam, logo of foto van haar klanten te vermelden in al haar uitingen, zoals bijvoorbeeld de website, brochures en dergelijke. We gebruiken hiervoor de omgeving van The Feedback Company, een gecertificeerde partij die klantreferenties verzameld. We houden van eerlijke feedback en vinden het niet erg om dit te delen.
 • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee HR Navigator alle informatie heeft verzameld en geanalyseerd, kan de weergegeven informatie of de uitkomst van de selectie onjuistheden bevatten. HR Navigator kan voor eventuele onjuistheden geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.

Copyright

 • Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van alle informatie op deze site is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van HR Navigator.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan de informatie van deze site en/of de informatie uit een RFI of andere informatie van HR Navigator te gebruiken voor een verder eigen selectieproces.

Over de gehele site en rapportage geldt © HR Navigator.