stop pesten op de werkvloer

Hoe ga je pesten op het werk tegen?

29 juli 2019
Preventie

Pesten gebeurt echt niet alleen op het schoolplein, ook volwassenen zijn er goed in. Op het werk komt pesten helaas meer voor dan je denkt. Hier lees je wat de meest voorkomende vormen van pesten op de werkvloer zijn. Wat kun je hier zelf als werkgever tegen doen? Want het is vanuit de Arbowet verplicht gesteld dat elke werkgever pesten op de werkvloer moet tegen gaan. Maar … hoe dan?

1. Stel een duidelijk anti-pestbeleid op

In samenwerking met je ondernemingsraad (OR) stel je een beleid op waarin duidelijk wordt dat pesten niet wordt getolereerd. Benoem ook concrete maatregelen en consequenties voor de pester (bijvoorbeeld een schorsing of een officiële waarschuwing). Het is bewezen dat een zero-tolerance beleid voeren tegen pesten preventief werkt. Heb je geen OR? Laat de directie dan persoonlijk een duidelijk statement afgeven tijdens een werkoverleg.

2. Houd het anti-pestbeleid op de agenda

Het eenmalig opstellen van een anti-pestbeleid en dan maar hopen dat medewerkers nooit meer gaan pesten is domweg naïef. Houd het onderwerp daarom op de agenda. Blijf het zero-tolerance beleid benadrukken en geef ook de OR een rol in het vertegenwoordigen van dit beleid. Let op: Niet-pesten hoeft geen gezeur of een andere negatieve boodschap te zijn; het stimuleert een positief teamgevoel en draagt bij aan een open feedbackcultuur.

3. Zorg dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen

Wees duidelijk over waar medewerkers terecht kunnen voor vertrouwelijke zaken als pesten en andere ongewenste omgangsvormen. Uiteraard zou de direct leidinggevende hiervoor het eerste aanspreekpunt moeten zijn, maar dit volstaat niet altijd. Want het kan ook juist deze leidinggevende zijn die pest.

Maak dit netwerk wat groter om altijd voldoende veiligheid te garanderen, zoals als HR aangeven dat jouw deur altijd open staat. Of nog beter, wijs een formeel vertrouwenspersoon aan. Dat kan iemand binnen de organisatie zijn, maar het kan ook een volledig onafhankelijke externe professional zijn. Ook arbodiensten bieden deze dienst regelmatig aan.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 45 arbodiensten

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste arbodiensten al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke arbodienst vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Snel 3 offertes van de beste arbodiensten

Keuze Arbodienst

4. Toets of er wordt gepest binnen je organisatie

Door jaarlijks of tweejaarlijks te toetsen of er wordt gepest binnen je organisatie, krijg je inzicht in de cijfers. Het kan namelijk voorkomen dat je nergens vanaf weet en uit de resultaten van het jaarlijkse medewerkersonderzoek blijkt dat 4% van je medewerkers gepest worden. Je kunt hiervoor eenvoudig een paar vragen meenemen in het (anonieme!) medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De uitkomst uit dit onderzoek geven de urgentie weer van het anti-pestbeleid.

5. Stimuleer een open cultuur

Feedback geven en ontvangen, elkaar vertrouwen en elkaar durven aanspreken zijn belangrijke aspecten om pesten tegen te gaan. Je geeft medewerkers hiermee handvatten om elkaar aan te spreken op gedrag en elkaar te waarderen en respecteren.

6. Neem klachten altijd serieus

Wanneer je signalen hoort van medewerkers over pesten op het werk, neem dit dan altijd serieus. Het is makkelijk om iets af te doen als incidenteel of dit niet te zien als pesten. Maar maak geen aannames en onderzoek deze signalen . De medewerker voelt zich zich serieus genomen en jij laat hiermee direct het goede voorbeeld zien: pesten wordt in geen enkel geval toegestaan!

Voorkom pesten op het werk

Bovengenoemde activiteiten dragen bij aan het voeren van een actief anti-pestbeleid. Pesten heeft namelijk grote consequenties, zowel voor je medewerker die gepest wordt als voor je eigen financiën. Door hier actief mee bezig te zijn, verklein je de kans op verzuim door pestgedrag.