Modernisering Ziektewet: op 2 oktober besluitvorming

Modernisering Ziektewet: op 2 oktober besluitvorming

3 oktober 2012
HRM-Software

De modernisering van de Ziektewet werd dinsdag 25 september 2012 plenair in de Eerste Kamer behandeld. Voor 2 oktober staat besluitvorming op de rol.

In de kern komt het er op neer dat werkgevers ook voor de kosten van Ziektewetuitkeringen van hun ex-werknemers aangeslagen gaan worden. Afhankelijk van de omvang van de loonsom van de werkgever, wordt deze premie meer eigen schade- of sectorafhankelijk.
Ook de WGA-lasten die hier uit voortvloeien komen voor rekening van de werkgever. Eigenrisicodragerschap geldt straks voor zowel de Ziektewet als voor de Flex-WGA opties.

Re-integratieverplichting
De werknemersconsequenties van deze wet zijn ook fors:

  • de uitkering wordt al vanaf drie maanden afhankelijk van het arbeidsverleden;
  • er is een extra UWV-keuring na één jaar (ZW-drempel 35 procent);
  • de vervolguitkering Ziektewet is niet meer inkomens- maar minimumloongerelateerd;
  • werkgevers hebben jegens ‘Ziektewet werknemers’ ook een re-integratieverplichting volgens de Wet verbetering Poortwachter. Ook als het tijdelijk dienstverband is geëindigd, het tijdens de proeftijd is misgegaan en als bij “hersteld uit dienst” in de nawerking alsnog arbeidsongeschiktheid ontstaat.

Degelijke administratie
Om de schadelast inzichtelijk te hebben, zal werkgevend Nederland behoefte krijgen aan een meer gedetailleerde medewerkeradministratie. De variabelen “type dienstverband” en “datum einde arbeidsovereenkomst” zullen nóg belangrijker worden. Hier zijn vele triggers aan te koppelen tijdens én na het dienstverband. Ook om later te kunnen controleren of de aanslagen, premiestellingen of declaraties van UWV aan de werkgever correct zijn, wordt het van belang deze administratie goed op orde te hebben.

Elke week gratis de beste HR-tips?

Meld je aan voor onze wekelijkse tip en ontvang:

✓ Handige tips waarmee je je werk 5 x sneller kunt doen
✓ Best practises van de afgelopen 10 jaar
✓ Handige video’s over alles wat met personeel te maken heeft
✓ Onmisbare informatie en actuele ontwikkelingen
✓ Als eerste toegang tot onze workshops

HR-tips

Het is nog niet helemaal zeker dat de wet er komt. GroenLinks senator Thissen huivert voor de consequenties voor de medewerker. Ook wetstechnisch en qua financiering is het allemaal nog niet heel fraai. Maar linksom of rechtsom zal de Ziektewet de komende tijd gemoderniseerd worden. Daarvoor is het een te grote schadepost waar de overheid op dit moment onvoldoende grip op heeft. Zodra de wet definitief is, zal Verzuimsystemen.nl voor u de belangrijkste consequenties op een rijtje zetten.