ZeneZ

ZeneZ is een onafhankelijk medisch adviesbureau dat complexe inzetbaarheidsvragen helpt op te lossen. Wij werken als partner samen met tal van werkgevers, zelfstandig ondernemers en AOV-verzekeraars die wij helpen met het managen van inzetbaarheid. Wij zien preventie als verantwoordelijkheid van medewerkers, management, HR, bedrijfsartsen en casemanagers; zowel bij beginnend verlies van inzetbaarheid als tijdens nazorg na een herstelmelding. Verantwoordelijkheid vormt naast visie en vaardigheden 1 van de drie randvoorwaarden om inzetbaarheid te kunnen managen. Wij activeren en begeleiden alle mensen die, om wat voor reden dan ook, niet actief kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en spreekwoordelijk aan de zijlijn staan. Want met de juiste hulp kunnen mensen ondanks ziekte blijven werken. Hierdoor komen mensen tot bloei. Zo dragen wij actief bij aan het versterken van gezonde organisaties en hun medewerkers.