VMplus

Effectieve verzuimbeheersing

VMplus digitaliseert het verzuimproces, wat er voor zorgt, dat de verzuimprocedures uniform worden nageleefd. VMplus vraagt om betrokkenheid alleen wanneer dat nodig is, waardoor de informatie maar 1 keer wordt ingevoerd en samengevoegd tot 1 dossier. Repeterende administratieve handelingen zijn hierdoor voorbij. Hierdoor daalt het foutenpercentage, worden zaken effectief opgepakt en daalt de papierstroom aanzienlijk.

Kosten reductie

VMplus stuurt de belanghebbenden in het verzuimproces pro-actief en consequent digitaal aan. VMplus controleert de voortgang, waardoor de verzuim procedures uniform worden nageleefd. Dit resulteert in een daling van de afwezigheidsduur en een verhoging van de verzuimdrempel.

Persoonlijke assistent

VMplus spoort de verantwoordelijken binnen en buiten uw organisatie (externe interventionisten) tijdig en actief aan door middel van mails, notities, rappels en rapportages, waardoor dossier opbouw/vorming tijdig plaatsvindt en boetes Wet Verbetering Poortwachter u bespaard blijven. VMplus verzorgt automatisch de correspondentie, zoals UWV meldingen, bevestigingen en waarschuwingsbrieven, maar regelt ook attenties zoals een bloemetje of een fruitmandje.

Transparant maatwerk, wel de lusten, niet de lasten!

VMplus is zo flexibel, dat u per organisatie eenheid uw eigen verzuimbeleid er op in kunt richten, zelf rollen toewijzen of kunt omzetten. De stand van zaken is voor alle betrokkenen/gemachtigden online inzichtelijk. Een taak “vergeten” behoort tot het verleden.

Management informatie tool

VMplus stelt u alle management informatie online ter beschikking door een geïntegreerde data voorziening. Op basis van de gegenereerde ken/stuur getallen, te verwerken in rapportage en statistieken (de cockpit), kunt u objectief uw verzuimbeleid verder optimaliseren. Uiteraard hebt u overzicht via agenda’s en takenlijsten.

Lage investering, hoog resultaat!

VMplus wordt u door middel van hosting aangeboden, waardoor uw investering aanzienlijk lager is. U werkt web-based, overal en altijd toegankelijk en up-to-date volgens de laatste wettelijke vereisten. Een internet verbinding is voldoende. SAAS en SLA zorgen voor stabiliteit, continuïteit en veiligheid. VMplus voorziet in koppelingen met bestaande systemen.

Professionele servicedesk

VMplus beschikt over ondersteunende invoerbegeleiding per in te vullen veld/formulier, maar mocht het toch nodig zijn, dan staat u een professionele servicedesk ter beschikking.

Voor dienstverleners

Flexibel in te richten verrichtingen

VMplus stelt u in de gelegenheid om uw dienstverlening, c.q. SLA op maat aan de diverse opdrachtgevers aan te bieden. U kunt zelf de verrichtingen aanpassen, (vervolg) acties definiëren, zowel preventief als voor groepen. Zo kunt u ook zelf uw caseload inrichten door derden te autoriseren, hetgeen een hoge mate van flexibiliteit oplevert. op ieder moment kunt u interventies met derden invoegen, wat het herstel bespoedigt. Verrichtingen kunnen worden doorbelast, waardoor u factuurbestanden kunt aanmaken.

Agenda

VMplus beschikt over geïntegreerde agenda functies voor de bedrijfs/Arbo-arts en andere ondersteunende professionals met automatische signalering van de eerste inplanmogelijkheid.

Medisch Dossier

VMplus beschikt over een Medisch Dossier dat is ontwikkeld door en voor (Arbo-)artsen. Het Medisch Dossier is opgebouwd uit 3 niveaus (dossier > kaart > case) en is beveiligd toegankelijk voor medisch betrokkenen. U kunt medische coderingen, aantekeningen en bijlagen toevoegen, al dan niet gelinkt aan verzuimcases. Alle medische informatie kan met 1 druk op de knop worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de WIA aanvraag.

Matching

VMplus maakt door middel van FML (= functie mogelijkheden lijst) inzichtelijk wat de verzuimende nog wel kan. De verzuimende kan worden gematched met eventuele andere vacante werkzaamheden, opdat beschikbaar arbeidspotentieel wordt ingezet en de verzuimende in het arbeidsproces blijft.

Persoonlijke assistent

VMplus zorgt er voor, dat acties op het juiste moment plaatsvinden, wat het verzuim terugdringt en bijdraagt tot spoedig herstel. VMplus is voorzien van een automatische aanmaak van diverse standaardbrieven, in te vullen rapportages (bijv. UWV) en herinnerings-mails. Alle gegevens en correspondentie worden samengevoegd tot 1 dossier voor alle betrokken partijen, overzichtelijk en actueel, wat dubbel werk en onduidelijkheden voorkomt.

Transparant

VMplus voorziet in een beveiligde toegang, per betrokkene (denk aan werkgevers, verzekeraars, UWV, Arbodienst en artsen) inzichtelijk, afhankelijk van de rol die de persoon in het proces verricht. Alle betrokkenen weten precies welke actie van hun wordt verwacht, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. Omdat inzichtelijk is wat er van wie wordt verwacht, is het verzuimproces beter te beheersen.