VCD Humannet

Humannet

Binnen uw organisatie zijn uw medewerkers toch ook uw grootste goed? Cijfers tonen aan dat ziekteverzuim en gezondheid een veelbesproken onderwerp is, dat direct invloed heeft op de cijfers van uw organisatie. Daarom is een efficiënt verzuimbeleid van groot belang. Met Humannet Verzuim van Axians krijgt u inzicht in deze cijfers en helpen wij u om verzuim terug te dringen. Kortom, een win-winsituatie.

Personaliseren

Het Uniek Persoonlijk Protocol vertaalt uw verzuimdienstverlening naar persoonlijke accurate acties voor alle betrokkenen. Gekoppeld aan de gepersonaliseerde autorisaties bepaalt u eenvoudig, tot op het individuele niveau van een dossier, voor wie welke informatie inzichtelijk is.

Documentmanagement

Humannet Verzuim kent een uitgebreid documentmanagementsysteem, waarmee u de documenten kunt beheren voor uw organisatie, medewerkers en dossiers.

Rapportages

Verzuimmanagement meetbaar maken! Wij begrijpen als geen ander dat u inzicht en grip wilt op preventie, verzuim en re-integratie. Daarom biedt Humannet Verzuim een groot aantal standaard verzuim- en managementrapportages waarmee u o.a. kunt inzoomen op frequent verzuim en verzuimcijfers.

Koppelingen

Humannet Verzuim biedt de mogelijkheid om te koppelen met de systemen in uw ICT-landschap. Of u nu gebruik maakt van een personeelsinformatiesysteem, facturatiesysteem, planningssysteem of datawarehouse. Wij verzorgen, op basis van de Sivi verzuimstandaard, eenvoudig en beveiligd de gewenste gegevensuitwisseling voor u.

Informatiebeveiliging Humannet

ITSEC bevestigt als onafhankelijke partij dat wij bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere applicaties die vergelijkbare gegevens verwerken. Voor Humannet is een hoge graad van informatiebeveiliging onderdeel van ons DNA en daarom gaan wij een stap verder. Een geïntegreerde medische blacklistzorgt ervoor dat uw gebruikers alleen datgene kunnen registreren wat is toegestaan. Aangevuld met inzage- en bewaartermijnen en IP-whitelisting faciliteren wij u om aan alle voor u geldende plichten te kunnen voldoen.