ttif & arbo

tiff

In de visie van ttif & arbo ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij leidinggevenden en medewerkers. HR en ttif & arbo spelen voornamelijk een adviserende en ondersteunende rol. Zo wordt het verzuim bestreden waar het ontstaat: op de werkvloer. Onze dienstverlening is anders ingericht dan bij de traditionele arbodienstverlener. In onze werkwijze zijn demedicalisering, leiderschapsontwikkeling, maatwerk, duurzame inzetbaarheid, preventie en arbeidsmobiliteit de belangrijkste uitgangspunten.