Synthra

synthra_volledig_logo

Het welbevinden van de mens neemt toe als hij de regie krijgt. Precies dit is de ambitie van Synthra: de eigen regie van werknemers over hun gezondheid te stimuleren. Gezondheid staat voor het vermogen om je aan te kunnen passen, in het licht van sociale, fysieke en de emotionele uitdagingen van het leven. Omdat wij geloven dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie, stellen wij de werknemer centraal in onze dienstverlening. Met onze arbodienstverlening participeert de werknemer in zijn eigen casemanagement. Maar voor zowel leidinggevende als werknemer geldt: regie kan pas verwacht worden als partijen worden gefaciliteerd.

Symbios

Deze door Synthra ontwikkelde intuïtieve applicatie ondersteunt werknemer, werkgever en derden in de uitvoering van alle activiteiten rondom preventie, ziekte en re-integratie. Met Symbios stimuleren wij de werknemer om eigen regie te nemen over zijn gezondheid en werkvermogen:

  • Preventief heeft de werknemer 24/7 de mogelijkheid een onderzoek te starten waarmee tijdig risico’s erkend en herkend kunnen worden;
  • Bij verzuim doet werknemer zelf een verzuimmelding en geeft door middel van een triage zelf zijn klachten, beperkingen en mogelijkheden aan;
  • Werknemer heeft volledige toegang tot zijn dossier;
  • Met de Mogelijkheden- en Belemmeringen Lijst objectiveert werknemer periodiek zijn arbeidsvermogen. Werknemer geeft dus zelf de nodige input. Deze informatie is leidend voor verdere begeleiding en een eventueel spreekuur met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB);
  • Bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie werken wij met het Arbeidskundigplan om de functionele mogelijkheden te vertalen naar werkhervatting;
  • Alle wettelijke kaders, documenten en acties zijn opgenomen in Symbios om de juiste begeleiding te bieden;
  • Symbios is veilig en ontworpen naar privacy by design: betrokkenen hebben naar hun rol toegang tot de nodige informatie;
  • Uw personeelsinformatiesysteem wordt gekoppeld met Symbios, hiermee is de verzuimadministratie grotendeels geautomatiseerd.

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

Onze POB biedt (medische) verzuimbegeleiding inclusief ondersteuning bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter. De POB is direct contactpersoon voor werknemer en leidinggevende en werkt in de gedelegeerde taak van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts van Synthra adviseert over de medische belastbaarheid, beoordeelt de adequaatheid van de behandeling en geeft een prognose van de verzuimduur.

Risicomanagement

De verzuimconsulent van Synthra analyseert periodiek de verzuimdossiers en adviseert om verzuim terug te brengen, de WGA-instroom te minimaliseren en bewustwording te vergroten. Met de helpdesk van Synthra staan gespecialiseerde adviseurs werknemer en werkgever te woord met vragen over de dienstverlening van Synthra en Symbios.