SD Worx

SD Worx

Tevens geldt dat wij deze systemen ook kunnen inzetten bij Management Self Service (MSS) en Employee Self Service (ESS).

Met Heli HR Portal worden uw medewerkers en management actief betrokken bij de uitvoering van uw HR processen en het bijhouden van hun eigen personeelsadministratie. Uw medewerkers nemen zélf het initiatief om veranderingen door te voeren of acties te starten. Deze gegevens kunnen via een beveiligd internet HR Portaal benaderd worden. De mutaties worden vervolgens rechtstreeks verwerkt in de database van het personeelsinformatiesysteem Heli.